Beskyttelse av kritisk infrastruktur

Sikring av samfunnsviktige installasjoner er et ansvar som deles mellom nasjonale myndigheter og infrastrukturoperatørene med eget eller innleid sikkerhetspersonale. Målet er å implementere sikkerhetsrelaterte beredskapskonsepter for å analysere potensielle trusler og anbefale strukturelle, organisasjonsmessige, personalmessige og tekniske beskyttelsestiltak. Vår teknologi gjør det mulig å utvide perimetersikkerheten ved viktig infrastruktur, samt å samle inn og visualisere informasjon på stedet raskt og enkelt for å sikre problemfri drift og rask nødrespons ved behov.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Opprettholde grunnleggende teknisk infrastruktur

Sikkerheten til samfunnskritisk infrastruktur, som kraftverk og strømnett, er en av de store utfordringene som anleggsoperatører står overfor. Andre utfordringer kan være regelmessig vedlikehold av maskiner, strukturer, plantegninger, nødtiltak og nødutganger. På samme måte som vedlikehold og dokumentasjon av ressurser er nødvendig for å kunne garantere kontinuerlig drift og distribusjon av strøm, må også sikkerhetssystemene vedlikeholdes for å sikre uavbrutt strømforsyning.

Leica BLK360 Imaging laserskanner oppretter en digital tvilling eller en komplett modell av anlegget, som kan besøkes virtuelt av sikkerhetsansvarlige og inspektører overalt og når som helst. En komplett infrastrukturplan kan bidra til å unngå potensielle trusler og svikt i anlegget, og dermed unngå varig avbrudd i nettverksystemene.


Overvåking og beskyttelse av infrastruktur

Det siste året har det vært et fokusskifte innen strukturert, sikkerhetsrelatert beredskap på både myndighets- og privat nivå. I dag er det obligatorisk for offentlige og private enheter å innføre forebyggende beskyttelse mot sabotasje. Internasjonale avtaler krever beskyttelsestiltak i transportsektoren, for eksempel ved flyplasser og i havner.

Med et LiDAR-basert 3D-overvåkingssystem som består av Leica BLK247 og Accur8vision kan sikkerhetsansvarlige overvåke og beskytte kritisk infrastruktur. BLK247 kombinerer lidar, video og varmekamerabilder med edge-databehandling og intelligente algoritmer for umiddelbar registrering og rapportering av fysiske endringer i et miljø.

Accur8vision, en utvidet programvare for perimetersikkerhet, inneholder elementer av virtuell virkelighet for å navigere i et kart med en virtuell inntrenger, og bruker kunstig intelligens til å påvise objekter. Systemet er egnet på steder der det er behov for å sikre et område på ulike tidspunkter. Operatøren ved sikkerhetssentralen sikrer området ved å klikke med musen på 3D-kartet.


Overvåking av demninger og forebygging av flomkatastrofer

De potensielle risikoene ved feil på demninger er betydelige, og kan føre til alvorlige ødeleggelser, inkludert tap av liv, enorm eiendomsskade og alvorlige langsiktige konsekvenser. Ettervirkningene av en demningssvikt kan være tap av vannforsyning, strømforsyning, flomsikring, navigasjon eller rekreasjon, som har langvarige sosiale, økonomiske og helsemessige virkninger. Derfor er kontinuerlig overvåking og sikring av demninger og vannkraftanlegg en avgjørende del av et lands sikkerhetspolicy. Våre løsninger for demningsovervåking inkluderer totalstasjoner som Leica Nova TM60 eller Leica TS16 samt Leica Aibot UAV-drone.

Oppdag våre anbefalte løsninger for beskyttelse av kritisk infrastruktur


Én-knapps dokumentering av bygninger med 360° avbildning
Fang inn virkeligheten med Leica BLK360

BLK360 registrerer et anlegg eller omgivelsene i 3D med panoramabilder i farger over en sært nøyaktig punktsky. BLK360 veier bare 1 kg, og er det minste og letteste instrumentet i sitt slag. Det er lett å bruke takket være betjening med én knapp. Alle som kan håndtere et nettbrett kan nå registrere omgivelsene med høyoppløste 3D-panoramabilder.

BLK360 kan ta varmefotografier takket være den innebygde termiske bildesensoren. Hver skanning inkluderer et termisk bildepanorama, slik at du kan se temperaturer i skanneområdet med fargeskala, og registrere varme punkter.

Behandle og lever dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition)

BLK360 bruker appen Cyclone FIELD 360 til å strømme bilde- og punktskydata til en mobilenhet eller endelige prosjektdata til Cyclone REGISTER 360 eller Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) via Wi-Fi. Med bilde- og punktskybehandling ute i felten samt autoregistrering på kontoret i begge programvarealternativene, gir BLK360 pluss den valgte programvaren en dramatisk strømlinjeforming av reality capture-prosessen – og gjør dermed teknologien mer tilgjengelig for alle.

3D-laserskanning for de høyeste presisjonsbehov og med lang rekkevidde
Registrer data med Leica ScanStation P-Series

ScanStation P-Series 3D-laserskannere gir bransjeledende presisjon og er konstruert for å tåle krevende miljøforhold og samtidig levere enestående presisjon, rekkevidde og ytelse. Selv om prisen og ytelsen varierer avhengig av modell, har alle ScanStation-modeller samme holdbare konstruksjon, værbeskyttelse og brukervennlighet.

Behandle dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerte skannedata visualiseres og forhåndsregistreres i sanntid direkte i felten med Cyclone FIELD 360-appen, slik at brukerne kan kvalitetskontrollere dataene på stedet.

 

Rask etterbehandling av 3D-miljøer på kontoret med Cyclone REGISTER 360-programvaren. 

Visualisering av infrastruktur med Leica TruView

TruView visualiseringsprogramvare for punktskyer gjør det mulig å måle, integrere og samarbeide basert på registrerte punktskydata. En interaktiv 3D-modell gjøres tilgjengelig for alle involverte med en USB-minnepinne, via et lokalt nettverk eller en privat eller offentlig sky.

Smart 3D-overvåkingssystem for trusselpåvisning og beskyttelse
Smart trusselpåvisning og beskyttelse mot inntrengning med Leica BLK247

BLK247 er et smart 3D-overvåkingssystem som umiddelbart skiller mellom trusler og ufarlige situasjoner på en nøyaktig og pålitelig måte. Den kombinerte sensorteknologien i BLK247 kombinerer LiDAR, video og varmekamerasensorer. Den overvåker områder gjennom sanntidsregistrering av endringer i 3D.

Behandle dataene med Accur8vision

Accur8vision er et utvidet perimetersikkerhetssystem. Accur8vision beskytter hele det patruljerte området, og er egnet for sikring av både store og små arealer.

Lever resultater/rapporter med smart overvåkingssystem

Øk den overordnede tryggheten til sikkerhetssystemet. Overvåk et helt område med en horisontal dekning på 360° og vertikal dekning på 270°, og definer bestemte overvåkingsområder med 3D-geogjerder. Definer alarmsoner. Endre de beskyttede sonene fleksibelt etter behov. Oppretthold sikkerheten ved laste-, losse- og ombordstigningsområdene ved flyplasser eller havner der det ikke er mulig å installere gjerder eller barrierer. Overvåk personbevegelser og hindre mulig inntrengning.

Overvåking av strukturer for automatisert sikkerhet og redningsoperasjoner på et ulykkessted
Overvåk bevegelser med totalstasjoner og en dedikert app fra Leica Geosystems

Med en totalstasjon og en innebygd app fra Leica Geosystems kan bevegelser i strukturer overvåkes automatisk og presist døgnet rundt, for å beskytte sikkerheten til responsteam og ofre.

Kontinuerlig overvåking av bevegelser med Leica GeoMoS og Leica Geosystems totalstasjoner

For strukturer som skal overvåkes i lengre tid, kan det opprettes et automatisert overvåkingssystem. Løsningen består av en Leica totalstasjon på stedet og Leica GeoMoS-programvare, og registrerer alle bevegelser i strukturen døgnet rundt. Involverte personer blir automatisk varslet om eventuelle bevegelser.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Hvordan reality capture-teknologi brukes til å forebygge katastrofer

Finn ut hvordan Mobile LABoratory raskt kan fastslå risikoen for at bygninger og strukturer kollapser, og evaluere korrosjonsnivået i jernkonstruksjoner på stedet.
Finn ut hvordan Mobile LABoratory raskt kan fastslå risikoen for at bygninger og strukturer kollapser, og evaluere korrosjonsnivået i jernkonstruksjoner på stedet.

En kamp mot tiden og tidevannet for å 3D-skanne et byggeområde på 5 hektar ved kysten

3D-laserskanningsløsninger ble brukt til å lage en visuell fremstilling av en kjemikaliefabrikk i Vietnam, slik at den digitale modellen kunne brukes til planlegging og modellering av fremtidig utvikling og renovering.
3D-laserskanningsløsninger ble brukt til å lage en visuell fremstilling av en kjemikaliefabrikk i Vietnam, slik at den digitale modellen kunne brukes til planlegging og modellering av fremtidig utvikling og renovering.

Bedre industrisikkerhet med Leica BLK360

Les om hvordan sikkerhetsansvarlige og inspektører kan lage en digital tvilling av et anlegg, som deretter kan inspiseres virtuelt når som helst og hvor som helst.
Les om hvordan sikkerhetsansvarlige og inspektører kan lage en digital tvilling av et anlegg, som deretter kan inspiseres virtuelt når som helst og hvor som helst.

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.