Skydd av kritisk infrastruktur

Regeringar och infrastrukturoperatörer axlar gemensamt ansvaret för att skydda samhällsviktiga anläggningar, med hjälp av egen eller anlitad säkerhetspersonal. Målet är att implementera säkerhetsrelaterade beredskapskoncept för att analysera potentiella hot och rekommendera strukturella, organisatoriska, tekniska och personalrelaterade skyddsåtgärder. Vår teknik gör det möjligt för intressenterna att utöka perimetersäkerheten för kritisk infrastruktur, samla in och visualisera information på plats för att säkerställa smidig drift och snabb krisberedskap vid behov.

Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Underhåll grundläggande teknisk infrastruktur

Säkerheten i infrastruktur för strömförsörjning, såsom kraftverk och elnät, är en av de största utmaningarna för anläggningsoperatörer. Ett annat problem kan vara regelbundet underhåll av maskiner, strukturer, ritningar, nödkoncept och utrymningsvägar. Precis som anläggningar som genererar och distribuerar ström kräver underhåll och dokumentation, måste även säkerhetssystem ägnas samma uppmärksamhet för att en oavbruten strömförsörjning ska kunna tryggas.

Bildlaserskannern Leica BLK360 skapar en digital tvilling eller komplett 3D-modell av anläggningen. Säkerhetsansvariga och inspektionspersonal kan sedan besöka modellen virtuellt när som helst från valfri plats. Med en komplett plan över infrastrukturen kan potentiella hot avvärjas effektivt så att fel i anläggningen, som påverkar det övergripande nätverkssystemet, kan undvikas.


Övervaka och skydda infrastruktur

Fokus för säkerhetsrelaterad beredskap på statlig och privat nivå har förändrats under de senaste tio åren. Idag är det obligatoriskt för offentliga och icke-offentliga enheter att implementera förebyggande skyddsåtgärder mot sabotage. Internationella avtal kräver skyddsåtgärder för transportsektorn, på flygplatser och i hamnar.

Med hjälp av ett LiDAR-baserat övervakningssystem i 3D bestående avLeica BLK247 och Accur8vision kan branschfolk övervaka och skydda kritisk infrastruktur. BLK247 kombinerar LiDAR, video och termisk avbildning med avancerad beräkningsteknik och intelligenta algoritmer för att omedelbart detektera och rapportera fysiska förändringar i en miljö.

Accur8vision är en mjukvarulösning för utökad perimetersäkerhet, som innehåller element av Virtual Reality som låter användaren navigera genom kartan med en virtuell inkräktare, och som är förstärkt med artificiell intelligens som detekterar objekt. Systemet passar för användning överallt där olika områden behöver övervakas vid olika tidpunkter. Operatören för den centrala styrkonsolen säkrar enkelt området genom att klicka med musen på 3D-kartan.


Övervaka dammar och förhindra översvämningar

De potentiella riskerna vid konstruktionsbrister inom dammsektorn är betydande, och skulle kunna leda till omfattande förstörelse, dödsfall och egendomsskador samt få allvarliga långsiktiga konsekvenser. Följderna av ett dammbrott kan bli märkbart under lång tid – avbrott i vattenförsörjningen, strömavbrott, avbruten styrning av vattenflödet, ingen möjlighet till navigering eller rekreation i närliggande vattendrag och så vidare. Alla dessa konsekvenser har långvariga sociala och ekonomiska effekter och påverkar folkhälsan. Därför är kontinuerlig övervakning och skydd av dammar och vattenkraftanläggningar en viktig del av den nationella säkerhetspolitiken i de flesta länder. Våra lösningar för dammövervakning innefattar totalstationer, som t.ex.Leica Nova TM60 eller totalstationen Leica TS16 och UAV-lösningen Leica Aibot.

Upptäck våra rekommenderade lösningar för skydd av kritisk infrastruktur


Dokumentation i 360° av befintliga inomhusmiljöer med ett enkelt knapptryck
Dokumentation av verkliga miljöer med Leica BLK360

BLK360 registrerar en anläggning eller ett område i 3D med panoramabilder som läggs ovanpå varandra i helfärg, över ett mycket exakt punktmoln. BLK360 väger endast 1 kg och är det minsta och lättaste instrumentet i sitt slag. Dessutom är det mycket enkelt att använda: allt som krävs är ett knapptryck. Alla som kan hantera en handdator kan nu dokumentera sin omgivning med högupplösta panoramabilder i 3D.

BLK360 kan avbilda värmestrålning tack vare dess inbyggda termiska sensor. Varje scanning innehåller ett termiskt bildpanorama, så att du kan se temperaturerna med en färgskala och registrera heta punkter.

Hantera och leverera dina data med Leica Cyclone FIELD 360 och Leica Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition)

Med hjälp av mobilappen Cyclone FIELD 360 laddar BLK360 upp bilder och punktmolnsdata till en iPad eller slutliga projektdata till Cyclone REGISTER 360 eller Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) via en trådlös anslutning. Med bearbetning av bilder och punktmolnsdata ute i fält samt automatiserade arbetsflöden på kontoret i båda programlösningarna optimerar BLK360 (plus valfri programvara) processen för datainsamling av verkliga miljöer och gör det möjligt för vem som helst att använda den här tekniken.

3D-laserscanning för de allra högsta precisionskraven och dataregistrering på långa avstånd
Registrera data Med Leica ScanStation P-Series

3D-laserscannrarna i ScanStation P-Series erbjuder en branschledande precision som utformats för att klara tuffa användningsförhållanden och samtidigt ha kapacitet att leverera data med oöverträffad noggrannhet, räckvidd och prestanda. Pris och prestanda varierar beroende på modell, men alla ScanStations är användarvänliga, har samma högklassiga konstruktion och tåliga prestanda, och är lika väderbeständiga.

Hantera dina data med Leica Cyclone FIELD 360 och Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerade scanningsdata visualiseras och förregistreras direkt i realtid med appen Cyclone FIELD 360 som gör det möjligt för användarna att validera insamlade data direkt på plats.

 

Snabb efterberäkning av 3D-miljöer på kontoret med mjukvaran Cyclone REGISTER 360 .

Visualisera infrastruktur med Leica TruView

Med mjukvaran TruView för visualisering av punktmoln kan du mäta, integrera och samarbeta kring registrerade punktmolnsdata. En interaktiv 3D-modell blir tillgänglig för alla intressenter som har tillgång till ett USB-minne, ett lokalt nätverk, och ett privat eller offentligt moln.

Smart 3D-övervakningssystem för detektering och övervakning av hot
Smart detektering av hot och förebyggande av intrång med Leica BLK247

BLK247 är ett smart 3D-övervakningssystem som omedelbart avgör skillnaden mellan hotfulla händelser och ofarliga händelser med hög precision och pålitlighet. Sensorfusionstekniken i BLK247 kombinerar LiDAR, video, och värmeavbildningssensorer. BLK247 övervakar förändringar i realtid med hjälp av 3D-teknik.

Hantera data med Accur8vision

Accur8vision är ett system för utökad perimetersäkerhet. Accur8vision skyddar hela området i ett patrullerat område och är lämpligt för att säkra både stora och små områden.

Leverera resultat/rapporter med Smart Surveillance System

Stärk förtroendet för ditt säkerhetssystem. Övervaka ett helt område med 360° horisontell täckning och 270° vertikal täckning och definiera specifika intresseområden för övervakning med geografisk avgränsning i 3D. Definiera larmzoner. Ändra skyddade zoner efter behov. Säkra last- och lossningsområden samt boardingområden på flygplatser och i hamnar, där det inte går att installera staket eller IR-barriärer. Övervaka människors rörelser och förhindra intrång.

Övervakning av strukturer för automatiserad säkerhet och räddningsinsatser vid en incident
Övervaka rörelser med Leica Geosystems totalstationer och en dedikerad app

Med en totalstation från Leica Geosystems och en integrerad app går det att övervaka rörelser i strukturer med stor precision för att skydda räddningspersonal och olycksoffer.

Kontinuerlig rörelseövervakning med Leica GeoMoS mjukvara och Leica Geosystems totalstationer

För strukturer som behöver övervakas under en längre tidsperiod kan ett automatiskt övervakningssystem installeras. Ett sådant automatiskt system består av en Leica totalstation på plats ochLeica GeoMoS kontrollmjukvara som detekterar rörelser i strukturen dygnet runt. Notiser om rörelser skickas automatiskt för att informera intressenter om säkerhetshändelser.

Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Hur teknik för datainsamling av verkliga miljöer gör det möjligt att förhindra katastrofer

Upptäck hur Mobile LABoratory snabbt kan fastställa risken för att byggnader och strukturer kollapsar, och dessutom utvärdera förekomsten av korrosion i järnstrukturer på plats.
Upptäck hur Mobile LABoratory snabbt kan fastställa risken för att byggnader och strukturer kollapsar, och dessutom utvärdera förekomsten av korrosion i järnstrukturer på plats.

En kamp mot tid och vatten för 3D-registrering av ett kustnära anläggningsområde på 5 hektar

3D-laserscanningslösningar har gjort det möjligt för personalen på en kemisk fabrik i Vietnam att visualisera sin anläggning digitalt, för att planera och modellera framtida utveckling och renoveringar.
3D-laserscanningslösningar har gjort det möjligt för personalen på en kemisk fabrik i Vietnam att visualisera sin anläggning digitalt, för att planera och modellera framtida utveckling och renoveringar.

Förbättrad industrisäkerhet med Leica BLK360

Läs hur säkerhetschefer och inspektörer kan skapa en digital kopia av en anläggning som sedan kan inspekteras när som helst, oavsett var användaren befinner sig.
Läs hur säkerhetschefer och inspektörer kan skapa en digital kopia av en anläggning som sedan kan inspekteras när som helst, oavsett var användaren befinner sig.

Varför välja oss

Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.
Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.

Applikationer

Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.
Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.

Lösningar

Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.
Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.

Kunskapscentrum

Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.
Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.