Beskyttelse af kritisk infrastruktur

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Beskyttelse af vigtige faciliteter for lokalsamfundene er et fælles ansvar for nationale regeringer og infrastrukturoperatører med deres eget eller kontraktansat sikkerhedspersonale. Målet er at indføre sikkerhedsrelaterede beredskabskoncepter til at analysere potentielle trusler og anbefale strukturelle, organisatoriske, personalemæssige og tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Vores teknologi gør det muligt for interessenter at udvide perimetersikkerheden for kritiske infrastrukturer, indsamle og visualisere oplysninger og hurtigt sikre problemfri aktivitet og hurtig nødreaktion på stedet, hvor det kræves.

Kontakt vores eksperter inden for offentlig sikkerhed og kriminalteknik

Vedligehold den grundlæggende tekniske infrastruktur

Sikkerheden i infrastrukturen til energiforsyning, herunder kraftværker og forsyningsnet, er en af de største udfordringer for aktørerne inden for forsyningsområdet. Andre udfordringer kan være regelmæssig vedligeholdelse af maskiner, konstruktioner, tegninger, beredskabskoncepter og flugtveje. Ligesom de fysiske aktiver skal vedligeholdes og dokumenteres for at garantere kontinuitet i energiskabelse og -distribution, så har sikkerhedssystemerne brug for samme opmærksomhed for at sikre en uafbrudt energiforsyning.

Leica BLK360 billedlaserscanneren skaber en digital tvilling eller en komplet 3D model af anlægget, som virtuelt kan besøges når som helst og hvor som helst af sikkerhedschefer og inspektionspersonale. En komplet plan over infrastrukturen kan være med til optimalt at inddæmme de potentielle trusler for at undgå anlægssvigt, som kan medføre vedvarende forstyrrelser i det overordnede netværk.


Overvåge og beskytte infrastruktur

Opmærksomheden omkring struktureret, sikkerhedsrelateret beredskab har ændret sig de seneste ti år, både på regeringsplan og på privat plan. I dag er det obligatorisk for offentlige og ikke-offentlige organisationer at indføre forebyggende sabotagebeskyttelse. Internationale aftaler kræver beskyttelsesforanstaltninger inden for transportsektoren, f.eks. lufthavne og havneinfrastruktur.

Udstyret med et LiDAR-baseret 3D-overvågningssystem bestående af Leica BLK247 og Accur8vision kan fagfolk overvåge og beskytte kritisk infrastruktur. BLK247 kombinerer lidar, video og termisk billedbehandling med edge computing og intelligente algoritmer til øjeblikkelig registrering og rapportering af fysiske ændringer i et miljø.

Accur8vision, software til udvidet perimetersikkerhed, indeholder elementer af virtual reality til at navigere gennem kortet med en virtuel, indtrængende person. Softwaren er forbedret med kunstig intelligens til detektering af objekter. Systemet er velegnet til sikring af forskellige områder på forskellige tidspunkter efter behov. Operatøren af den centrale sikkerhedskonsol sikrer området ved blot at klikke med musen på 3D-kortet.


Overvåg dæmninger, og forebyg oversvømmelseskatastrofer

De potentielle risici ved svigt af anlæg i dæmningsområdet er betydelige og kan føre til omfattende ødelæggelser, herunder tab af menneskeliv, store materielle skader og alvorlige langsigtede konsekvenser. Andre følger af dæmningssvigt kan være tab af vandforsyning, elforsyning, oversvømmelseskontrol, navigation eller rekreation – alle med langvarige sociale, økonomiske og folkesundhedsmæssige effekter. Derfor er kontinuerlig overvågning og beskyttelse af dæmninger og vandkraftværker et afgørende element i sikkerhedspolitikken for ethvert land. Vores løsninger til dæmningsovervågning omfatter totalstationer, f.eks. Leica Nova TM60 eller Leica TS16 totalstation og Leica Aibot UAV.

Oplev vores anbefalede løsninger til beskyttelse af kritisk infrastruktur


Indendørs as-built-dokumentation med 360°-billeder ved tryk på en knap
Registrer virkeligheden med Leica BLK360

BLK360 registrerer et anlæg eller omgivelserne i 3D med panoramabilleder i fuld farve overlejret over en særdeles nøjagtig punktsky. BLK360 vejer kun 1 kg, det mindste og letteste instrument af sin art og er nemt at bruge med enknapsbetjening. Alle, der kan bruge en tabletcomputer, kan nu registrere omgivelserne med 3D-panoramabilleder i høj opløsning.

BLK360 bruger den indbyggede termiske billedsensor til at udføre termisk billedbehandling. Hver scanning indeholder et termisk billedpanorama, så man kan se temperaturer i scanningen med en farveskala og registrere hotspots.

Håndter og aflever dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition)

Med mobilappen Cyclone FIELD 360 streamer BLK360 billed- og punktskydata til en mobilenhed eller endelige projektdata til Cyclone REGISTER 360 eller Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) via wi-fi. BLK360 og en softwareløsning, du selv vælger, strømliner på dramatisk vis reality capture-processen og åbner teknologien op for alle med billed-og punktskybehandling her og nu i felten og automatisk registrering på kontoret med begge softwaretilbud.

3D-laserscanning til de strengeste præcisionskrav og registrering på lang afstand
Registrer data med Leica ScanStation P-serien

ScanStation P-seriens 3D-laserscannere har den bedste nøjagtighed i branchen. De er udviklet til at klare vanskelige miljøforhold og leverer uovertruffen præcision, rækkevidde og ydeevne. Selvom pris og ydeevne varierer afhængigt af modellen, har alle ScanStations samme professionelle konstruktion, holdbarhed, vejrbestandighed og brugervenlighed.

Håndter dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360

De registrerede scanningsdata visualiseres og præregistreres direkte i felten i realtid med Cyclone FIELD 360-appen, så brugerne kan kontrollere dataenes fuldstændighed på stedet.

 

Hurtig efterbehandling af 3D-miljøer på kontoret med Cyclone REGISTER 360 -software.

Visualiser infrastruktur med Leica TruView

Punktsky-visualiseringssoftwaren TruView giver dig mulighed for at opmåle, integrere og samarbejde baseret på de registrerede punktskydata. Ved blot at bruge en USB-nøgle, et lokalt netværk, et privat cloudsystem eller et offentligt cloudsystem bliver en interaktiv 3D-model tilgængelig for alle interessenter.

Smart 3D-overvågningssystem til registrering af og beskyttelse mod trusler
Intelligent trusselsregistrering og forebyggelse af indtrængen med Leica BLK247

BLK247 er et smart 3D-overvågningssystem, der øjeblikkeligt skelner mellem trusler og ikke-trusler med nøjagtighed og pålidelighed. BLK247 sensorfusionsteknologi kombinerer LiDAR, video og termiske billedsensorer. Den overvåger rum ved at udføre registrering af ændringer i realtid i 3D.

Administrer dataene med Accur8vision

Accur8vision er et udvidet perimetersikkerhedssystem. Accur8vision beskytter hele det patruljerede område og egner sig til sikring af både store og små arealer.

Aflever resultaterne/rapporterne med Smart Surveillance System

Øg den generelle tillid til dit sikkerhedssystem. Overvåg et helt område med et synsfelt på 360° vandret x 270° lodret, og definer særlige områder af interesse for overvågning ved hjælp af 3D-geofencing. Definer alarmzoner. Rediger beskyttelseszonerne fleksibelt, så de passer til dine behov. Leverer sikkerhed i områder med losning, lastning og ombordstigning i lufthavne, hvor der ikke kan installeres hegn eller infrarøde barrierer. Overvåg personbevægelser, og forebyg mulig indtrængen.

Strukturovervågning til automatiseret sikkerheds- og redningsarbejde på et hændelsessted
Overvåg bevægelser med Leica Geosystems totalstationer og en dedikeret app

Med en Leica Geosystems totalstation og en indbygget app kan strukturbevægelser automatisk og præcist overvåges dag eller nat af hensyn til sikkerheden for udrykningspersonalet og ofrene.

Kontinuerlig overvågning af bevægelser med Leica GeoMoS-software og Leica Geosystems totalstationer

Til strukturer, der skal overvåges i længere tid, kan der etableres et automatiseret overvågningssystem. Med en Leica totalstation på stedet og Leica GeoMoS-kontrolsoftware vil enhver bevægelse i strukturen blive registreret 24/7. Der sendes automatisk meddelelser om bevægelser for at informere interessenterne af hensyn til sikkerheden.

Kontakt vores eksperter inden for offentlig sikkerhed og kriminalteknik

Sådan kan reality capture-teknologi forebygge katastrofer

Find ud af, hvordan Mobile LABoratory hurtigt kan bestemme risikoen for kollaps af stående bygninger og konstruktioner og vurdere korrosion i jernkonstruktioner på stedet.
Find ud af, hvordan Mobile LABoratory hurtigt kan bestemme risikoen for kollaps af stående bygninger og konstruktioner og vurdere korrosion i jernkonstruktioner på stedet.

En kamp mod tiden og tidevandet: registrering af en kystnær byggeplads på 5 hektar

3D-laserscanningsløsninger har gjort det muligt for medarbejderne at visualisere en kemikaliefabrik i Vietnam, så de kan planlægge og modellere fremtidig udvikling og renovering ved hjælp af den digitale model.
3D-laserscanningsløsninger har gjort det muligt for medarbejderne at visualisere en kemikaliefabrik i Vietnam, så de kan planlægge og modellere fremtidig udvikling og renovering ved hjælp af den digitale model.

Forbedring af industrisikkerheden med Leica BLK360

Læs, hvordan sikkerhedschefer og kontrolpersonale kan skabe en digital tvilling af et anlæg, som kan inspiceres stort set når som helst og fra et hvilket som helst sted.
Læs, hvordan sikkerhedschefer og kontrolpersonale kan skabe en digital tvilling af et anlæg, som kan inspiceres stort set når som helst og fra et hvilket som helst sted.

Hvorfor vælge os

Råd fra fagkollegaer, rådgivning og praktisk bistand. Offentlige og private organisationer benytter os som en partner, der tilbyder den bredeste portefølje af geospatiale værktøjer, pålidelig service og ekspertviden.
Råd fra fagkollegaer, rådgivning og praktisk bistand. Offentlige og private organisationer benytter os som en partner, der tilbyder den bredeste portefølje af geospatiale værktøjer, pålidelig service og ekspertviden.

Anvendelser

Vores knowhow er til gavn for fagfolk inden for offentlig sikkerhed over hele verden, og den omdefinerer den måde, hvorpå politimyndigheder håndterer efterforskning af hændelser, ulykkessteder og gerningssteder, indsamling af bevismateriale og kriminalteknisk kortlægning.
Vores knowhow er til gavn for fagfolk inden for offentlig sikkerhed over hele verden, og den omdefinerer den måde, hvorpå politimyndigheder håndterer efterforskning af hændelser, ulykkessteder og gerningssteder, indsamling af bevismateriale og kriminalteknisk kortlægning.

Løsninger

Vores løsninger til reality capture, efterforskning eller rekonstruktion af gernings- og ulykkessteder, præcis positionering og lokaliseringsintelligens giver dig fordele ved at skabe din kriminaltekniske digitale tvilling.
Vores løsninger til reality capture, efterforskning eller rekonstruktion af gernings- og ulykkessteder, præcis positionering og lokaliseringsintelligens giver dig fordele ved at skabe din kriminaltekniske digitale tvilling.

Læringscenter

Uanset om du ønsker at gå videre end traditionelle dokumentationsmetoder, eller du ønsker at mestre din teknologi, så støtter vores undervisningsressourcer dig gennem hvert eneste trin i dit daglige arbejde.
Uanset om du ønsker at gå videre end traditionelle dokumentationsmetoder, eller du ønsker at mestre din teknologi, så støtter vores undervisningsressourcer dig gennem hvert eneste trin i dit daglige arbejde.