Genskabelse af ulykkes- og gerningssteder med Leica BLK3D

I samarbejde med anklagemyndighederne og forsvarsmyndighederne i Italien og i hele Europa brugte jeg utallige timer på kriminalteknisk kortlægning af sammenstød, kollisioner, trafikulykker og gerningssteder. Jeg har ledet efterforskninger og ydet bistand til genopretning.

Jeg forstår de procedurer og udfordringer, der er forbundet med at arbejde, dokumentere og måle et kollisions- eller gerningssted, såvel som indsamling af bevismateriale. Fra mit tætte samarbejde gennem de seneste årtier med forskellige retshåndhævende myndigheder og domstolseksperter over hele verden forstår jeg, at brugen af den bedste teknologi med en let og valideret metode kan være en stor hjælp til at dokumentere en hændelse, især når det indsamlede bevismateriale er en grundlæggende del af en strafferetlig eller civil retssag.

Mange gange kunne jeg have udført opgaven med indsamling af bevismateriale hurtigere, sikrere og mere effektivt med håndholdt teknologi på ulykkes- og gerningsstæder, der kræver omhyggelig dokumentation af omfattende og detaljeret materiale. I dag sikrer 3D-målingsløsningen Leica BLK3D med måling i billedet heldigvis, at bevismateriale indsamles holistisk på den kortest mulige tid på stedet for at øge sikkerheden.


Enkel datalevering

BLK3D dokumenterer stedet med billeder. Det giver også mulighed for at udtrække de nødvendige opmålinger fra billeder, så arbejdet afvikles så hurtigt som muligt, samtidig med at man varetager sikkerheden for personerne på stedet.

Enheden kører den udvidede BLK3D-softwarefunktionalitet på en Android-platform, hvor det er muligt at måle direkte på skærmen på få sekunder. Når dokumentationen er indsamlet, kan man sende en omfattende rapport til arbejdslederen eller fjernkontoret. Blot ved at følge en nem, intuitiv og valideret procedure slipper man for at foretage håndmålinger, bøje sig ned på vejen for at trække et målebånd ud eller udsætte de arbejdende for unødvendige risici.

Med BLK3D er hvert enkelt optaget billede en komplet og nøjagtig samling af 3D-måledata. Når der er ryddet op på stedet, og det ikke længere er muligt at besøge det igen, kan de nøjagtige mål udtrækkes igen fra de billeder, der blev fastfrosset på stedet, uden at man mister detaljer.

Med det kompakte universalværktøj til fotogrammetri kan du:

 • Dokumentere scenen og bevismaterialet med billeder

BLK3D kombinerer et kalibreret stereokamera, målingssensorer, software og kantregistreringsfunktioner i enheden til at foretage målinger i billedet med professionel nøjagtighed. Hvert enkelt optaget billede er en komplet post med præcise 3D-målinger. 

 • Optag målinger på kollisionsstederne
  BLK3D er designet til at gøre dine målinger hurtigere og nemmere. Du kan måle direkte i et hvilket som helst billede, som kan optages med BLK3D. Det vil hjælpe dig med fuldstændig dokumentation af dit arbejde, inklusive as-built-forhold og projektstatus. 

 • Færdiggør rapporten med i det mindste en 2D-skaleret tegning af ulykkesstedet
  Billeder og notater tages nemt, hvorefter du kan forlade stedet. BLK3D-teknologien giver dig mulighed for at bruge den håndholdte BLK3D-enhed til at dokumentere stedet, hvor du kan udtrække de nødvendige måledata fra kollisionsstedet, herunder genstande, landmærker, bevismateriale, køretøjer osv.


Opret en skaleret 2D-tegning af kollisionsstedet

Der er mange måder til at levere en 2D-tegning af hændelsesstedet. BLK3D indeholder f.eks. lasermålingsfunktioner (f.eks. Disto™) til at registrere punkt-til-punkt-målinger. Med en adapter kan BLK3D bruges som en slags "minitotalstation" til at eksportere data til din CAD-baserede software.

Vi ved alle, at det er vigtigt at dokumentere flest mulige detaljer på ulykkesstedet så hurtigt som muligt. På grund af tekniske forhindringer og tidsbegrænsninger på stedet kan en punkt-til-punkt-metode tvinge efterforskeren til at udvælge vigtigt bevismateriale og vigtige punkter, mens andre forsømmes.

Lad os se på, hvordan denne 2D-tegning kan laves ved at arbejde med tredjepartssoftwaren PC-Rect til opretning af fotografier.

Softwaren gør det muligt for brugeren at lave opretning i fotografier af overflader, der er tæt på at være plane, f.eks. vejoverflader på ulykkessteder. Opretningen betyder, et der dannes en billedvisning, der er vinkelret på overfladen (en planvisning for vandrette overflader). Selv når der ikke er foretaget målinger på tidspunktet for hændelsen, kan rekonstruktionseksperten skaffe tilstrækkeligt mange måldata til at rette op på fotografier.

Den unikke funktionalitet i BLK3D gør det muligt for brugeren at udtrække fotogrammetriske målinger af opmalede linjer, pæle eller andre længerevarende vejegenskaber, der vises på de originale fotografier. Jeg har sammenlignet resultater fra brug af BLK3D og PC-Rect med målinger foretaget med Leica BLK360-laserscanneren. Resultaterne kan opsummeres som følger:

 • Ingen væsentlige fejl
  Set i forhold til betingelserne og metoden i dette forsøg viste resultaterne i testscenariet ingen væsentlige afvigelser mellem afstande aflæst fra BLK3D, og afstande aflæst fra BLK360 ved hjælp af Leica JetStream Viewer.

 • Matchende nøjagtighed
  Den samme grad af nøjagtighed gælder for målinger taget i PC-Rect-billedet (visning vinkelret på overfladen) som resultat af rektificering, en proces, der anvender BLK3D- og PC-RECT-softwaren.

 • Acceptabel nøjagtighed
  Eksperimentet viste også en acceptabel grad af nøjagtighed for det, der vedrører bevismaterialet, detaljerne og dimensionsdataene i det 2D-skalerede billede, der leveres fra PC-RECT.

Efterforskning af ulykker og rekonstruktion af hændelser gøres nemt uden at gå på kompromis med nøjagtigheden ved hjælp af BLK3D. Med valideret efterforskningssoftware til ulykker, f.eks. PC-Rect, er dette område værd at undersøge.

Kontakt os for at få testresultater og flere oplysninger om værktøjer til efterforskning af ulykker og kollisioner.


Som mangeårig kriminalteknisk ekspert og den første ACTAR-specialist (Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstructionists), som er blevet akkrediteret i Europa med fokus på kriminalteknisk kortlægning og rekonstruktion af trafikulykker leder Ivan Macella (BEng., ACTAR) forretningsudviklingen inden for kriminalteknik i Hexagons Geosystems-division i Europa.

Kontakt vores eksperter inden for offentlig sikkerhed og kriminalteknik

Råd fra erfarne fagkollegaer inden for offentlig sikkerhed
Råd fra erfarne fagkollegaer inden for offentlig sikkerhed

Efterforskning af færdselsuheld og kollisioner

Dokumenter hurtigt ulykkessteder i 2D eller 3D, selv under udfordrende betingelser
Dokumenter hurtigt ulykkessteder i 2D eller 3D, selv under udfordrende betingelser

Skab din kriminaltekniske digitale tvilling med os!

Vores blogartikler forklarer, hvordan vores geospatiale teknologier fungerer i opgaver med offentlig sikkerhed.
Vores blogartikler forklarer, hvordan vores geospatiale teknologier fungerer i opgaver med offentlig sikkerhed.

Læringscenter

Ønsker du at gå videre end traditionelle efterforskningsmetoder eller mestre dokumentationsteknologien?
Ønsker du at gå videre end traditionelle efterforskningsmetoder eller mestre dokumentationsteknologien?