Overvågning af deformation efter brande med Leica Geosystems totalstationer hos det polske brandvæsen.

Referencehistorie

Forfatter: Malgorzata Krol

Sikkerheden for arbejdsenheder og offentligheden som en prioritet i alle eftersøgnings- og redningsaktioner

Når vi taler om det polske brandvæsens daglige arbejde, ser alt ved første øjekast indlysende ud: Brandfolk slukker brande. Det er rigtigt, men at slukke brande er kun en af mange opgaver for denne professionelle, uniformerede, veluddannede og specialudstyrede enhed.

Det statslige brandvæsen i Polen blev etableret den 1. juli 1992. Siden da har enhedernes organisation og funktioner ændret sig fuldstændigt. I dag gør polske brandfolk andet end at slukke brande. Deres opgaver omfatter også redningsaktioner: tekniske, kemiske, miljømæssige, medicinske osv. Brandfolkene kæmper også mod naturkatastrofer, redder tilskadekomne under katastrofer, støtter politienheder, der leder efter forsvundne personer i åbent terræn og reagerer på andre lokale trusler, f.eks. større trafikulykker.

Polens statslige brandvæsen har et nationalt hovedkvarter, 16 provinsafdelinger og 335 amtslige og kommunale afdelinger. I Polen er der 515 brand- og redningsenheder. De ansatte uddannes i færdigheder inden for brandslukning på fem specialiserede skoler i Polen. Hovedskolen for brandvæsen (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) i Warszawa, den centrale brandskole i Częstochowa, de to aspirantskoler i Kraków og Poznań og officerskolen for det statslige brandvæsen i Bydgoszcz.


Specialiserede eftersøgnings- og redningsenheder

I provinshovedkvarteret i Katowices brandvæsen ligger den specialiserede eftersøgnings- og redningsgruppe: SGPR Jastrzębie-Zdrój – ledet af seniorkaptajn Paweł Krótki. Denne enhed overholder standarden for "A"-, "B"- og "C"-niveauerne i det såkaldte "operationelle beredskab" i henhold til "Principper for eftersøgnings- og redningsaktioner i det nationale rednings- og brandbekæmpelsessystem". Desuden indgår nogle af SGPR-enhedernes medlemmer i den polske USAR-enhed, en eftersøgnings- og redningsgruppe, der også retter sig mod internationale operationer.

SGPR (Specialized Search and Rescue Group) i Jastrzębie-Zdrój er, som en blandt meget få brandbekæmpelsesenheder i Polen, på det højeste niveau: "C" for operationelt beredskab til at udføre ekstremt udfordrende brandsluknings- og redningsmissioner over hele landet. De forskellige beredskabsniveauer afhænger af enhedens egnethed til nødberedskab, antallet af brandfolk, deres kvalifikationer og det tekniske udstyr i enheden.

SGPR-enhedens nødberedskab understøttes også af redningshunde og udstyr i høj klasse. Dette gælder for eksempel lokaliseringsudstyret, herunder et kamera, en geophone og et deformationsovervågningssystem baseret på to Leica Geosystems TS16 totalstationer. Leica-systemerne anvendes til løbende at overvåge stabiliteten af beskadigede konstruktioner i brændte bygninger, når bygninger kan falde sammen. SGPR-enheden anvender desuden strukturelt stabiliseringsudstyr, højderedningsudstyr og en lang række andre tekniske hjælpemidler, der kræves til komplekse redningsaktioner.


Førsteklasses overvågningssystem, der understøtter nødberedskabet i SGPR

Siden 2016 har SGPR Jastrzębie-Zdrój-enheden været udstyret med to Leica Geosystems totalstation-systemer til overvågning af stabiliteten af brændte konstruktioner, som er tæt på kollaps. Til redningsformål er deformationsovervågning en af de vigtigste opgaver af denne art. Stabiliteten af en bygning efter en brand eller gaseksplosion kan hurtigt ændre sig og udgør normalt en betydelig trussel for det redningsmandskab, der arbejder på stedet. Der er behov for løbende overvågning af ændringer i strukturens tilstand eller mulige nedfaldende materialerester for at opretholde sikkerheden for brandfolkene, beredskabsenhederne, de levende ofre og effektiviteten af en redningsmission.

Kilde: SGPR Jastrzebie Zdroj

Hvert af de to systemer fra Leica Geosystems indeholder en Leica TS16 robot-totalstation, en bærbar computer med Leica GeoMoS overvågningssoftware, en strømforsyning og en optisk og akustisk signalanordning. – "Vi købte det første sæt baseret på TS16 i 2016 og det andet sæt i 2018. Vi har stadig en manuel totalstation til rådighed, som vi primært bruger som backupudstyr. Den manuelle totalstation bruges nogle gange i situationer, hvor det er nødvendigt at observere et større antal punkter fra flere positioner" – forklarer kaptajn Paweł Krótki, leder af SGPR Jastrzębie-Zdrój.SGPRs brand- og redningshold, især operatørerne af Leica Geosystems-udstyret, måler og overvåger stabiliteten af den ødelagte eller truede struktur i mange brand- eller eksplosionsrelaterede hændelser hvert eneste år. De observerer og overvåger bygningernes tilstand og sørger for, at de strukturelle bevægelser af vægge, tage osv. ikke truer sikkerheden ved redningsaktionen.


Hvordan ser overvågningen af truede strukturelle elementer med totalstationer ud?

Efter slukning af en brand og den første sikring af ulykkesstedet foretager SGPR-enhedens leder og operatøren af totalstationen de første observationer, rekognoscering og vurdering af situationen for at kunne udføre overvågningsaktiviteterne på en sikker måde. De lægger vægt på ulykkens størrelse, størrelsen af området omkring den beskadigede bygning, omfanget af anvendte anordninger, redningsenhedernes relative sikkerhed under arbejdet på stedet og den mulige bevarelse af bygningens strukturelle elementer. Derefter bestemmes placeringen af Leica Geosystems-totalstationerne.

Overvågningen af objektet/bygningen starter med at identificere og vælge et bestemt antal særlige punkter på bygningskonstruktionen. Disse punkter skal være lette at identificere og desuden være karakteristiske. En totalstation overvåger kontinuerligt de definerede punkter med foruddefinerede tidsintervaller. For at aktionen kan lykkes, er det vigtigt, at overvågningsaktiviteterne aldrig må hindre adgangen for nødhjælpsenheder, der udfører den direkte redningsaktion.

Observation, måling og overvågning af de foruddefinerede særlige punkter i den berørte struktur foretages under hele aktionen. Leica Geosystems TS16 totalstation TS16 gør dette autonomt og automatisk. Dette forudsætter, at punkterne, der skal overvåges, er defineret og programmeret i GeoMoS-softwaren først for at "instruere" Leica Geosystems-totalstationen om at måle dem. Leica Geosystems-systemet er udstyret med et alarmmodul, som reagerer på ændringer i de målte punkters placering og giver optisk og hørbar feedback til operatøren. Enhver punktafvigelse fra den oprindelige position bemærkes og rapporteres.

Truslen om det såkaldte "sekundære kollaps" i struktur efter en brand kan være yderst farlig. Når der bemærkes en afvigelse, informerer operatøren af totalstationen redningsenheden om ændringen i bygningens tilstand. På baggrund af disse oplysninger træffer den ansvarlige leder straks beslutning om eventuelle yderligere handlinger. Beslutningen kan være en standsning af redningsaktionen midlertidigt eller måske endda fuldstændigt, tilbagetrækning af enheder, der gennemsøger murbrokkerne samt sikring af den truede struktur. Normalt træffes beslutningerne midlertidigt, så en sikker redningsaktion kan genoptages og gennemføres, efter at stedet er blevet sikret igen.


Sikkerheden for redningsholdene og de eventuelle ofre er altafgørende

Redningsaktioner ved brand- eller eksplosionssteder og under byggekatastrofer er nogle af de mest komplicerede, komplekse og farlige opgaver, der udføres af de specialiserede eftersøgnings- og redningsenheder i en brandbekæmpelsesenhed. Rydning af katastrofeområdet i situationer, hvor der kan være brand under murbrokker, blotlagte strømkabler eller gaslækager, udføres udelukkende af disse specialuddannede og specialudstyrede enheder i et brandvæsen. Sikring af miljøet og det positive resultat af en redningsmission samt opretholdelse af sikkerheden for de involverede hold og eventuelle levende ofre er de vigtigste opgaver i de specialiserede brandslukningsstyrkers daglige arbejde.

Kontakt vores eksperter inden for offentlig sikkerhed og kriminalteknik

Råd fra erfarne fagkollegaer inden for offentlig sikkerhed
Råd fra erfarne fagkollegaer inden for offentlig sikkerhed

Avanceret efterforskning af brande og eksplosioner

Når alt er dækket af sod og farvet af røg, hvordan kan man så dokumentere et brandsted?
Når alt er dækket af sod og farvet af røg, hvordan kan man så dokumentere et brandsted?

Skab din kriminaltekniske digitale tvilling med os!

Vores blogartikler forklarer, hvordan vores geospatiale teknologier fungerer i opgaver med offentlig sikkerhed.
Vores blogartikler forklarer, hvordan vores geospatiale teknologier fungerer i opgaver med offentlig sikkerhed.

Læringscenter

Ønsker du at gå videre end traditionelle efterforskningsmetoder eller mestre dokumentationsteknologien?
Ønsker du at gå videre end traditionelle efterforskningsmetoder eller mestre dokumentationsteknologien?