Forbedring af industrisikkerheden med Leica BLK360

Minimering af risici for installationsteams

Ekspertindsigt: Forbedring af industrisikkerheden med BLK360

Billede: TOLOGA Engineering AG

Industriproduktion er en samling af meget komplekse processer og procedurer, som skal koordineres nøjagtigt for at opnå maksimal effektivitet med minimal slitage. Slitage på produktionsmaskiner og deres dele er altid en vigtig faktor, og derfor skal visse dele repareres eller udskiftes regelmæssigt. Ikke mindst for at holde risikoen for uplanlagte produktionsstop og tab af produktion så lav som muligt. Derfor lukkes dele af et anlæg med jævne mellemrum for at kunne udføre planlagt inspektionsarbejde på en sikker måde.

Hvordan kan en Leica Geosystems laserscanner, f.eks. BLK360, støtte sikkerhedsledere og inspektionspersonale i deres arbejde på et anlæg? Ved at skabe en digital tvilling (en komplet 3D-model) af anlægget, som i praksis kan inspiceres når som helst og fra ethvert sted.

Industriel sikkerhed BLK360
Billede: Leica BLK360 laserscanner

 

Proceduren for gennemgang af et affaldsforbrændingsanlæg

Lad os for eksempel se på et affaldsforbrændingsanlæg. Det forbrænder ikke kun affald og restmaterialer, men producerer også energi. Et kompliceret system af rør og vægge med kabler omgiver forbrændingsområdet. Det vand, der tilføres systemet, omdannes til damp, og dampen kan f.eks. bruges til opvarmning eller til at drive en turbine for at generere elektricitet. Under forbrændingen kan der nogle gange forekomme temperaturer på over 1000 °C. Temperaturerne er højest i hovedforbrændingsområdet, og derfor skal dette område ofte vedligeholdes mest intensivt.

Risici for installationsteams

Forbrændingens høje temperaturer giver en ekstraordinær belastning af alle anlæggets materialer og dele.  Ud over temperaturen sker der også forskellige fysiske og kemiske reaktioner. En vellykket gennemgang kræver, at bestemte procedurer og opgaver skal gennemføres inden for en normalt meget stram tidsplan. Her spiller miljøet på de enkelte arbejdssteder en særlig rolle. Det er ofte lukkede rum, f.eks. tanke eller store dele af selve produktionslinjen, der omgiver lastområdet, hovedforbrændingsområdet og den efterfølgende bane af udstødningsgasser fra forbrændingen, der sendes op til skorstenen.

Industriel sikkerhed med BLK360_Tologa
Billede: TOLOGA Engineering AG

Inspektion af denne type farlige områder kræver særdeles specifikke opgaver og procedurer, som skal udføres parallelt eller efter hinanden, og de er undertiden indbyrdes afhængige af hinanden. Det kan være ret kompliceret, når andre dele af anlægget stadig er i drift. Mange anlæg har flere produktionslinjer, som af sikkerhedsmæssige grunde sjældent inspiceres på samme tid. Alle disse faktorer har indflydelse på den industrielle sikkerhed og sikkerheden på arbejdspladsen.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed på arbejdspladsen har kolossal indflydelse på arbejdet i et anlæg. Især omkring koordineringen af opgaverne i forbindelse med gennemgang af anlægget. Sikkerheden på arbejdspladsen prioriteres altid højere end anlæggets kvalitet eller endda produktionsplanen. Sikkerheden og sundheden for anlæggets medarbejdere, f.eks. vedligeholdelsesteams, operatører og leverandører, har højeste prioritet.

Styring og planlægning af gennemgange

Audits, gennemgange og vedligeholdelse kræver særdeles god planlægning. En af de største udfordringer er at foretage en korrekt vurdering af behovet for reparationer på grund af slitage på maskinerne og udstyret samt omkostningerne og den tid, der kræves til en korrekt gennemgang, især på grund af mulige afbrydelser eller forsinkelser af produktionen på en eller flere produktionslinjer.

En vellykket gennemgang afhænger blandt andet af følgende faktorer:

  • Hvor hurtigt man kan få et komplet billede af systemet
  • Hvor hurtigt de indsamlede data kan behandles og analyseres
  • Hvor godt vedligeholdelsesteamet er forberedt på farlige eller uforudsete situationer
  • Hvor hurtigt resultaterne kan udveksles med de relevante parter
  • Hvor hurtigt der kan træffes velbegrundede beslutninger

Leica BLK360 billedlaserscanneren giver den bedste information til beslutningstagerne

Beslutningstagere har brug for pålidelig og omfattende information. Ved hjælp af BLK360, en særdeles bærbar billedlaserscanner fra Leica Geosystems, blev information om hovedforbrænding, efterforbrænding, riste, slaggeslidsker, indføring og overførsel til transportbånd samt om materiale på stilladset indsamlet i affaldsforbrændingsanlægget. Vedligeholdelsesmæssigt er dette sandsynligvis den mest intensive del af anlægget.

Den omfattende dataindsamling og dokumentation blev foretaget inden for kun 2 timer. Resultatet var den såkaldte "digitale tvilling", et millimeternøjagtigt billede af anlægget i 3D, som man kan "gå igennem" stort set når som helst.

På baggrund af denne information kunne sikkerhedslederne udarbejde en flugtplan eller genopretningsplan, som er obligatorisk i mange kraftværker i dag.  Flugtplaner skal garantere hurtigste og sikreste evakuering af de personer, der arbejder i anlægget. Evakueringsplaner hjælper også redningstjenester med at finde den rigtige vej til transport af tilskadekomne medarbejdere og til at bevæge sig hurtigt og sikkert rundt på anlægget. 

Industriel sikkerhed_Scanninger_alle
Billeder: TOLOGA Engineering AG

Detaljerne i stilladskonstruktionen er en væsentlig del af et sikkerhedskoncept ved gennemgang af anlægget med henblik på at finde eventuelle defekter. Stilladsets placering inde i kedelkonstruktionen er også vigtig. I det såkaldte kedelhus er der en konstruktion med trapper, forskellige gulve, rør, kanaler og slanger. Ofte er der mere end 7 etager med forskellige højder i et anlæg.

Beslutningstagere, anlægspersonale og beredskabstjenester skal vide, hvor vandforbindelser, trykluft og elektricitet er placeret, og hvordan man kan komme fra en etage til den næste del af bygningen på den hurtigste og sikreste måde. Detaljerede anlægsplaner er også vigtige for sikker navigation i et anlæg for at kende placeringen af godselevatorer til transport af materialer, kontrolrum, øjenskylningsfaciliteter, defibrillatorer og nødtelefoner.

Til oprettelse af en digital tvilling af et anlæg gør BLK360 billedlaserscanneren følgende:

  • Måler hele anlægget med millimeter præcision og uovertruffen hastighed
  • Forenkler dokumentationen af farlige og svært tilgængelige områder på grund af dens lille størrelse og høje ydeevne (billedlaserscanneren kan monteres på et udtrækkeligt stativ. Kraner, løfteplatforme og nedfiringsudstyr er ikke længere nødvendige.)
  • Minimerer den tid, der bruges på potentielt farlige driftsteder
  • Maksimerer sikkerheden for personalet på stedet gennem forudgående virtuel forberedelse og virtuelle besøg i anlæggets digitale tvilling

Den viden, der kan hentes fra den omfattende 3D-dokumentation af anlægget med BLK360, kan bruges af sikkerhedslederne og andre beslutningstagere, både til den kommende gennemgang og fremtidige vedligeholdelsesforanstaltninger. 

På baggrund af de velbegrundede beslutninger er der garanti for et sikkert miljø til udførelse af en gennemgang eller en redningsaktion, og en 3D-model af anlægget kan inspiceres og besøges "virtuelt" når som helst og fra et hvilket som helst sted af de forskellige parter, der er involveret i gennemgangen.

 

Kontakt os her for at få flere oplysninger om BLK360 og vores løsninger inden for industri- og arbejdssikkerhed.

 

Om forfatteren: Mathias Fahning

Jeg hedder Mathias Fahning, og jeg arbejder for Hexagon Geosystems som business development manager inden for offentlig sikkerhed og kriminalteknik. 

Jeg gjorde tjeneste i en årrække inden for det tyske forbundsværn – mekanisk infanteri, faldskærmsudspringer i rekognosceringsbataljonen samt i flådens landsætningsstyrker. I december 2005 tog jeg min planlagte afsked og modtog æresmedaljen fra de tyske væbnede styrker.

Fra 2005 fokuserede jeg på en civil karriere. I 10 år arbejdede jeg hos Mokesa AG (Basel, Schweiz) som teknisk projektleder og virksomhedens sikkerhedschef. Mellem 2017 og 2018 arbejdede jeg for en hollandsk virksomhed som leder af sikkerhedsområdet.

Fra 2018 til 2019 arbejdede jeg hos FARO Europe GmbH som salgsingeniør og leder af forretningsudvikling i afdelingen for offentlig sikkerhed.

 

Kontakt vores eksperter inden for offentlig sikkerhed og kriminalteknik

Råd fra erfarne fagkollegaer inden for offentlig sikkerhed
Råd fra erfarne fagkollegaer inden for offentlig sikkerhed

Beskyttelse af kritisk infrastruktur

Perimetriske løsninger til sikkerhed, hændelsesforberedelse og overvågning
Perimetriske løsninger til sikkerhed, hændelsesforberedelse og overvågning

Skab din kriminaltekniske digitale tvilling med os!

Vores blogartikler forklarer, hvordan vores geospatiale teknologier fungerer i opgaver med offentlig sikkerhed.
Vores blogartikler forklarer, hvordan vores geospatiale teknologier fungerer i opgaver med offentlig sikkerhed.

Læringscenter

Ønsker du at gå videre end traditionelle efterforskningsmetoder eller mestre dokumentationsteknologien?
Ønsker du at gå videre end traditionelle efterforskningsmetoder eller mestre dokumentationsteknologien?