Efterforskning af brandsteder med Leica RTC360 laserscanneren

Derfor anvender Dubai Police avanceret 3D-teknologi til dokumentation af hændelser

Efterforskning af brande og brandstiftelse, politiet i Dubai

Undersøgelse og dokumentation af stedet er en afgørende fase i alle anmeldte brand- eller eksplosionshændelser. Typen og omfanget af en efterforskning varierer fra sag til sag, og derfor er det afgørende for efterforskerne at følge standardiserede procedurer og at stole på bedste udstyr på markedet, som er gennemprøvet og fungerer hurtigt.

Ved behandling af det fysiske bevismateriale er der 4 grundlæggende, men vigtige trin, der skal følges af enhver efterforsker:

  1. Identificere, indsamle og bevare bevismateriale
  2. Undgå kontaminering
  3. Pakke og transportere bevismateriale
  4. Etablere og vedligeholde sporbarhedskæden

Under en kriminalteknisk efterforskning af et brand- eller brandstiftelsessted er det af afgørende betydning, at bevismaterialet opbevares korrekt. Derfor kræves der præcise målinger af stedet. Resultatet kan være en flerdimensionel gengivelse af det indsamlede bevismateriale. I denne artikel ser vi på det første trin og især den digitale bevarelse af bevismateriale på et brand- eller brandstiftelsessted.

Efterforskning af brande og brandstiftelse i Dubai 

Det har været en kendt udfordring for kriminalteknikere at registrere en lang række forholdsvis komplekse strukturelle skader på bygninger og bygningsrester efter en ulykke. Tidsrammerne for indsamlingen er snævre, og forholdene omkring sikkerheden på stedet er komplicerede. På samme måde kan farlige miljøer og selve brand- eller brandstiftelsesstedets natur være en yderligere udfordring for efterforskerne. Derfor har der været en bred interesse for brugen af terrestriske laserscanningsteknologier (hurtig og præcis scanning fra sikker afstand) blandt kriminalteknikere.

Konventionelle metoder, herunder billedoptagelse med SLR-kameraer eller manuel indsamling af bevismateriale på stedet, kan være farlige og besværlige, og risikoen for kontaminering kan være høj på grund af nogle begrænsende faktorer som vejrforhold, lys, stråling og andre betingelser.

I efterforskning af eksplosioner er det f.eks. afgørende at undersøge effekten af stødbølger, hvor alvorlig skaden er samt retning for de nedfaldende rester. Uden nøjagtig dokumentation af stedet kan det være vanskeligt at observere i senere faser af efterforskningen, og risikoen for manglende bevismateriale bliver langt større. Ved større ulykker vil selv de mest erfarne efterforskere nødvendigvis begå fejl og ikke helt kunne sikre, at alle observationer er veldokumenterede. Man kan mangle at måle nogle af de vigtige detaljer i hændelsen, mens stedet bliver ryddet og genopbygget af de andre involverede parter.

Efterforskning af brande, brandstiftelse_og eksplosioner 

3D-laserscanning kan bruges til at dokumentere brand- eller brandstiftelsessteder mere omfattende sammenlignet med traditionelle værktøjer og metoder til kortlægning og analyse hændelsessteder. 3D-laserscannere, f.eks. Leica RTC360, kan nemt og omfattende registrere fine detaljer og rumlige relationer med nøjagtigheder ned til få millimeter, uanset omgivelserne og området. Kriminalteknisk software som f.eks. Leica Map360 kan integrere indsamlede scanningsdata direkte med f.eks. optagelser fra overvågningskameraer, billeder og andre relevante dokumenter i modeller til analyse og hypotese. Resultaterne fra dataanalysen kan nemt tilgås fra computere i efterforsknings-/brandlaboratoriet eller andre steder. Det gør det nemt at vende tilbage til detaljerne, når det er nødvendigt. Det kan ske uger eller måneder efter, at branden fandt sted.

Major (Dr.) Mohammad A. Alqassim fra politiet i Dubai leder et team af kriminaltekniske eksperter, der har erfaring med efterforskning af brande, analyse af indsamlet bevismateriale og brug af information fra efterforskning i det strafferetlige system. Major Alqassim og hans team har anvendt forskellige bærbare og opstillede 3D-scannere til sagsefterforskning i mange år med det formål at indføre nye teknologier i teamets daglige arbejde for at opnå de bedste resultater.

En af de største udfordringer i Dubai er udfordrende forhold på lokaliteterne, herunder miljøforhold som f.eks. høje temperaturer, støv- og røgfyldte omgivelser eller ultrahøj luftfugtighed. Dette kan forhindre efterforskerne i at udføre deres arbejde efter hensigten. Politiet i Dubai ønskede en enhed, der kunne klare udfordrende omgivelser og stadig levere resultater, som de kan stole på i områder med regn og vandstænk eller ekstreme temperaturer.

Under brandslukningen må brandfolkenes bevægelsesmuligheder ikke begrænses, og det skal gøres lettere for at positionere bevismateriale for at undgå yderligere forsinkelser i efterforskningen. For efterforskerne kan enhver forsinkelse i registreringen på stedet forhindre dem i at indsamle den nødvendige information. Der kan ske forandringer på stedet under forløbet. I dette tilfælde er den største udfordring at skaffe så rene data som muligt (punktskyer) ved hjælp af 3D-laserscanneren. Når scanningerne er udført på stedet, foregår registrering og tagging af den indsamlede information på kontoret. Dette udføres af tekniske eksperter, der kan visualisere scanningsresultaterne.

Leica RTC360 3D-laserscanneren blev lanceret i midten af 2018 for at håndtere disse udfordringer med nye funktioner, herunder VIS-teknologien (Visual Inertial System), det indesluttede spejl og HDR-fotografering i fuld tid. Enhedens funktioner til automatisk kalibrering (kontrol og justering) sikrer ensartede og nøjagtige målinger. Den nye taggingfunktion gør det muligt at integrere fotografering og videooptagelse af bevismateriale samt vidneudsagn i 3D-scanninger ved hjælp af softwaren Leica Cyclone FIELD 360. Muligheden for dobbelt scanning i RTC360-laserscanneren er en af de vigtigste funktioner, som gør det muligt for efterforskerne at indsamle "støjfri" data uden at skulle flytte rundt på personer eller genstande på stedet. Faktisk blev alle efterforskernes krav og anvendelsesbehov opfyldt med lanceringen af RTC360-laserscanneren.

Brande og brandstiftelse_Leica RTC360

Major (Dr.) Mohammad A. Alqassim og hans teambesluttede sammen med Dr. Satendra Kumar, ekspert i offentlig sikkerhed og kriminalteknik fra Leica Geosystems, at undersøge implementeringen af den nye teknologi til at registrere hændelser (både på stedet og på kontoret) for at levere audio/visuel rekonstruktion og rapportering af hændelsesstedet. Fra begyndelsen af 2020 har det kriminaltekniske team hos Dubai Police brugt RTC360 til at registrere, kortlægge og analysere rapporterede brandhændelser. RTC360 reducerer den tid, der kræves på stedet, til omkring det halve sammenlignet med tidligere generationer af scannere og kortlægningsværktøjer til registrering af enhver form for hændelsessteder med HDR. Nu  har live 3D-datavisualisering og scannertracking med VIS-teknologi gjort det muligt for efterforskere at registrere hændelsessteder med større sikkerhed og lethed. VIS gjorde det også muligt for efterforskerne at registrere data automatisk på stedet. Avanceret billed- og videotagging, annotationer og dataregistrering med mobil-app i softwaren Cyclone FIELD 360 har sparet værdifuld tid på kontoret i forbindelse med integration af punktskyer, billeder af bevismateriale, tags og analyse i efterforskningsafdelingens mainframedatabaser.

Konklusion:

RTC360-laserscanneren sikrer, at flere efterforskninger afsluttes med succes gennem korrekt identifikation, indsamling og undersøgelse af alt relevant kriminalteknisk bevismateriale. Laserscanneren har vist sig at være det bedste værktøj på markedet til dokumentation og analyse af hændelsessteder for kriminalteknikerne hos politiet i Dubai. Deres engagement i at forbedre procedurerne for efterforskning af brand- og brandstiftelsessteder er i sandhed eksemplarisk

 

Du kan finde flere oplysninger om Leica RTC360-laserscanner og/eller løsninger til brand- og brandstiftelsesefterforskning fra Hexagon ved at kontakte os her. 


Portræt Major Alqassim 

Om Dr. Mohammad A. Alqassim

 

Dr. Mohammad A. Alqassim er en kendt og yderst anerkendt international kriminalteknisk ekspert med mere end ti års kriminalteknisk erfaring med løsning af forbrydelser i forbindelse med brande og eksplosioner. I dag leder han den kriminaltekniske afdeling hos politiet i Dubai. Han har en doktorgrad fra Dundee-universitetet i kriminalteknik og civil infrastruktur og har modtaget Rashid-prisen for enestående videnskabelig indsats inden for sit område. Han er blandt de meget tidlige brugere i Mellemøsten af 3D-teknologier til kriminalteknisk efterforskning og har deltaget i en række højt profilerede og komplekse undersøgelser i forbindelse med brandstiftelse og nedstyrtede bygninger i De Forenede Arabiske Emirater. Dr. Alqassim har modtaget både nationale og internationale priser for sit arbejde inden for efterforskning: International Safety Award - Winner – 2020, Parsons August Vollmer Leadership in Forensic Science Award, The Minister of Interior's Research Award, Dubai Medal of Excellence, General Commander Prize og The Minister of Interior's Excellence Award for blot at nævne nogle få.Portræt Satendra Kumar 

Om  Dr. Satendra Kumar

 

Dr. Satendra Kumar er en internationalt anerkendt kriminalekspert med over 10 års erfaring på forskellige niveauer i politiorganisationer i Asien. Hans erfaring understøttes af en mastergrad og doktorgrad i kriminalteknisk efterforskning med speciale i gerningsstedsundersøgelser. Han er i øjeblikket leder af segmentet for offentlig sikkerhed i vækstmarkeder og EMEA hos Leica Geosystems og er desuden rådgiver for det indiske ministerium inden for IT og kommunikation. Han er blandt pionererne inden for 3D-scanning af komplekse gerningssteder. Han afholder workshops og underviser i offentlig sikkerhed hos Interpol og andre internationale politiorganisationer for at fremme avancerede teknologier inden for kriminalteknik. Han har modtaget priser på forskellige internationale niveauer, og er værdsat hos regeringer i en række lande for sine bidrag inden for offentlig sikkerhed i hele Asien, Mellemøsten og Afrika. Han har høstet anerkendelse inden for bekæmpelse af terrorisme, eksplosionsdynamik og forståelse af kriminel adfærd i USA.