Brandundersökning med laserscannern Leica RTC360

Därför använder Dubai-polisen toppmodern 3D-teknik för dokumentation av incidenter

Utredning av bränder och mordbränder Dubai-polisen

I samband med en brand eller explosion är undersökning och dokumentation av platsen en viktig fas i utredningen. Undersökningens typ och omfattning varierar från fall till fall, det är därför viktigt för utredarna att följa standardiserade förfaranden och förlita sig på förstklassig, beprövad och snabb utrustning.

När fysiskt bevismaterial bearbetas på platsen måste utredare följa de fyra grundläggande men viktiga stegen nedan:

  1. Identifiera, samla in och bevara bevis
  2. Förhindra kontaminering
  3. Paketera och transportera bevismaterial
  4. Etablera och upprätthålla övervakningskedjan

Under en kriminalteknisk utredning av en brand eller mordbrand är det avgörande att bevisen bevaras på rätt sätt. Därför krävs exakta platsmätningar. Resultatet kan vara en flerdimensionell reproduktion av de insamlade bevisen. I den här artikeln kommer vi att behandla steg ett, särskilt det digitala bevarandet av bevis på en brand- eller mordbrandsplats.

Utredning av bränder och mordbränder i Dubai 

För kriminaltekniska experter är noggrann registrering av en stor mängd ganska komplexa uppgifter avseende de strukturella skadorna på en byggnad eller fragment en stor utmaning med tanke på den begränsade tid som de har till sitt förfogande samt på de problem som är kopplade till säkerheten på plats. Den farliga miljön samt brand- eller mordplatsens karaktär kan utgöra ytterligare en svårighet för utredarna. Det är därför användningen av markbundna laserscanningstekniker (snabb och exakt scanning på säkert avstånd) har varit av intresse för många kriminaltekniker.

Konventionella metoder, såsom bildtagning med SLR-kameror eller manuell insamling av bevismaterial på plats, kan vara farliga och mödosamma. Dessutom är risken för kontaminering stor på grund av begränsande faktorer såsom väder, ljus, strålning och andra omständigheter.

I samband med till exempel undersökningar efter en explosion är det viktigt att studera effekterna av chockvågor, skadans svårighetsgrad och riktningen på nedfallande fragment. Utan noggrann dokumentation av platsen kan dessa aspekter vara svåra att observera i senare faser, samtidigt som risken för att man missar viktiga bevis ökar kraftigt. Vid stora olyckor begår även de mest erfarna utredarna misstag och det finns inga garantier för att alla observationer dokumenteras ordentligt. De kan till exempel missa att mäta några av de viktiga detaljerna i incidenten medan platsen röjs och rekonstrueras av andra inblandade parter.

Brand- och mordbrandsutredning_efter explosion 

Med 3D-laserscanning kan bränder eller mordbränder dokumenteras på ett mer inkluderande sätt jämfört med traditionella verktyg och metoder för kartläggning och analys av platser. 3D-laserscannrar som Leica RTC360 kan snabbt, enkelt och noggrant registrera små detaljer och de spatiala relationerna med millimeterprecision, oavsett omständigheterna och oavsett hur stor platsen är. Kriminalteknisk programvara såsom Leica Map360 kan integrera insamlade scanningsdata direkt med till exempel övervakningsfilmer, bilder och andra relevanta dokument i modeller för att möjliggöra analyser och hypoteser. Resultaten av dataanalysen är lättillgängliga via dator, oavsett var du befinner dig, så att du alltid har tillgång till detaljerad dokumentation när du behöver den – till och med flera veckor eller månader efter att incidenten inträffat.

Major (dr) Mohammad A. Alqassim från Dubai-polisen leder ett team av kriminaltekniska experter med erfarenhet av utredning av bränder, analys av insamlade bevis eller användning av information som produceras under utredning i straffrättsliga processer. Major Alqassim och hans team har använt olika bärbara och platsmonterade 3D-scannrar för utredningar i många år, i syfte att införa nya teknologier för insamling av optimalt material i teamets dagliga arbete.

En av de största utmaningarna i Dubai är de tuffa omgivningsvillkor som råder där, till exempel höga temperaturer, dammiga/rökiga miljöer och extremt hög luftfuktighet. Dessa faktorer kan hindra utredarna från att slutföra sitt arbete som planerat. Dubai-polisen letade därför efter en enhet som klarar av utmanande omgivningsvillkor och fortfarande levererar resultat och som tillförlitligt kan arbeta i regn/vattenstänk och höga temperaturer.

Under brandbekämpning är det viktigt att brandmännens rörelser inte begränsas i syfte att underlätta korrekt och punktlig analys av bevismaterialets placering så att ytterligare förseningar i utredningen undviks. För utredarna kan varje fördröjning i registreringen av platsen leda till att viktig informationen går förlorad. Platsens ursprungliga skick kan förändras. Den största utmaningen i detta fall är att snabbt samla in så rena data som möjligt (punktmoln) med hjälp av 3D-laserscannern. När platsen har scannats av utförs registrering och taggning av den insamlade informationen av en tekniker på kontoret så att scanningsresultaten kan visualiseras.

3D-laserscannern Leica RTC360 lanserades i mitten av 2018 för att ta itu med dessa utmaningar med hjälp av nya funktioner såsom VIS-teknik (Visual Inertial System), inbyggd spegel och kontinuerlig HDR-bildtagning. Enhetens funktioner för automatisk kalibrering (”kontroll och justering”) säkerställer konsekvent precisa mätningar. Med den nya taggningsfunktionen kan bevisfotografering, videografi och vittnesmål integreras i 3D-scanningar med programvaran Leica Cyclone FIELD 360. Dubbelscanningen i RTC360 är en av de viktigaste funktionerna för registrering av data och gör det möjligt för utredare att samla in ”ljudlösa” data, utan personerna i rörelse eller objekten på platsen. Laserscannern RTC360 är en lösning som äntligen går utredarnas behov och krav till mötes.

Brand och mordbrand_Leica RTC360

Major (dr) Mohammad A. Alqassim och hans team tillsammans med dr Satendra Kumar, expert inom allmän säkerhet och kriminalteknik hos Leica Geosystems, bestämde sig för att undersöka hur denna nya teknik för registrering av data (både på plats och på kontoret) i samband med incidenter tillämpas för akustisk/visuell rekonstruktion av platser och för rapportering. Det kriminaltekniska teamet vid Dubai-polisen har använt RTC360 sedan början av 2020 för att registrera, kartlägga och analysera data från rapporterade brandincidenter. RTC360 minskar den tid som krävs på plats till nästan hälften jämfört med scannrar och kartläggningsverktyg av äldre generationer, tack vare registrering med hjälp av HDR-teknik. Med  3D-visualiseringar av data i realtid och scannertracking med hjälp av VIS-teknologi kan utredare numer registrera platser enklare och med större tillförsikt. VIS möjliggör dessutom automatisk registrering av data på plats. Avancerad bild- och videotaggning, anteckningar och mobilappbaserad dataregistrering på plats i programvaran Cyclone FIELD 360 sparar värdefull tid, eftersom utredningsavdelningen slipper genomföra integration av punktmoln, bearbeta bilder på bevismaterial, hantera taggar och utföra analyser i stordatabaser på kontoret.

Slutsats:

Laserscannern RTC360 ser till att fler utredningar genomförs korrekt genom noggrann identifiering, insamling och undersökning av all relevant kriminaltekniska bevisning. Laserscannern har visat sig vara ett optimalt verktyg för dokumentation och analys av platser för Dubai-polisen, där kriminalteknikernas arbete för att förbättra rutinerna vid brand-/mordbrandsutredning verkligen är föredömligt.

 

För mer information om laserscannern Leica RTC360 och om lösningar för brand- och mordbrandsutredning från Hexagon, kontakta oss här. 


Headshot Major Alqassim 

Om dr Mohammad A. Alqassim

 

Dr Mohammad A. Alqassim är erkänd och renommerad internationell expert med mer än tio års erfarenhet av kriminaltekniska utredningar i samband med brand, explosion och teknik. För närvarande basar han över avdelningen för kriminalteknik hos polisen i Dubai. Han har en doktorsexamen från Dundee-universitet med inriktning på kriminaltekniska undersökningar på civila strukturer och har tilldelats Rashid-priset för vetenskaplig excellens för sin expertis. Han är en av de mycket tidiga användarna av 3D-teknik för kriminaltekniska undersökningar i Mellanöstern och har deltagit i olika högprofilerade och komplexa utredningar av mordbränder och strukturella kollapser över hela Förenade Arabemiraten. Dr Alqassim har belönats med flera nationella och internationella utmärkelser för sitt arbete inom utredning och har vunnit International Safety Award 2020, Parsons August Vollmer Leadership in Forensic Science Award, forskningspriset från Dubais inrikesministerium, Dubai Medal of Excellence, General Commander Prize och inrikesministeriets utmärkelse för excellens för att nämna några.Headshot Satendra Kumar 

Om  dr Satendra Kumar

 

Dr Satendra Kumar är en internationellt erkänd brottsplatsexpert med över 10 års erfarenhet inom olika polisnivåer i Asien. Hans praktiska erfarenhet backas upp av en magisterexamen och en doktorsexamen i kriminalteknik med inriktning på brottsplatsutredning. Han arbetar för närvarande som chef för segmentet för allmän säkerhet för tillväxtmarknader och EMEA på Leica Geosystems och som frivillig kriminalteknisk rådgivare till det indiska ministeriet för IT och kommunikation. Han är en av pionjärerna inom 3D-scanning av komplexa brottsplatser och deltar i att hålla workshops och utbildningar inom allmän säkerhet på Interpol och andra internationella polisorganisationer i syfte att möjliggöra användningen av toppmodern, avancerad kriminalteknisk utrustning på brottsplatser. Han har tilldelats olika internationella utmärkelser och premierats av regeringarna i olika länder för sitt arbete på området för allmän säkerhet i Asien, Mellanöstern och Afrika. Han har hyllats av USA för sina insatser inom antiterrorism, terrorismbekämpning, explosionsdynamik och förståelse för kriminellt beteende.