Badanie miejsca pożaru za pomocą skanera laserowego Leica RTC360

Dlaczego policja w Dubaju wykorzystuje najnowocześniejszą technologię 3D do dokumentowania incydentów?

Dochodzenie w sprawie pożarów i podpaleń Policja w Dubaju

Badanie i dokumentacja miejsca zdarzenia jest kluczowym etapem każdego zgłoszonego incydentu pożarowego lub wybuchowego. Rodzaj i zakres śledztwa różni się w zależności od przypadku, dlatego dla śledczych bardzo ważne jest stosowanie ujednoliconych procedur oraz korzystanie z najlepszego w swojej klasie, sprawdzonego i szybko działającego sprzętu.

Podczas przetwarzania dowodów fizycznych na miejscu zdarzenia, każdy śledczy musi wykonać 4 podstawowe, ale ważne kroki:

  1. Identyfikuj, zbieraj i przechowuj dowody
  2. Zapobiegaj zanieczyszczeniu
  3. Dowody dotyczące opakowania i transportu
  4. Ustanowienie i utrzymanie łańcucha dostaw

Podczas dochodzenia sądowego dotyczącego miejsca pożaru lub podpalenia kluczowe znaczenie ma właściwe zachowanie dowodów. W związku z tym wymagane są dokładne pomiary na miejscu. Rezultatem może być wielowymiarowa reprodukcja zebranego materiału dowodowego. W tym artykule porozmawiamy o kroku pierwszym, zwłaszcza o cyfrowym przechowywaniu dowodów sceny pożaru lub podpalenia.

Dochodzenie w sprawie pożaru i podpalenia w Dubaju 

Znanym wyzwaniem dla specjalistów medycyny sądowej było dokładne uchwycenie szerokiego zakresu dość złożonych, powypadkowych cech uszkodzeń konstrukcyjnych budynku i gruzu, biorąc pod uwagę krótkie ramy czasowe zbierania danych i złożoność związaną z bezpieczeństwem na Strona. Podobnie niebezpieczne środowiska i charakter miejsca pożaru lub podpalenia mogą stanowić dodatkowe wyzwanie dla śledczych. Dlatego wykorzystanie technologii naziemnego skanowania laserowego (szybkie i dokładne skanowanie z bezpiecznej odległości) zainteresowało szerszą społeczność inżynierów kryminalistyki.

Konwencjonalne metody, w tym przechwytywanie obrazu za pomocą lustrzanek jednoobiektywowych lub ręczne zbieranie dowodów na miejscu zdarzenia, mogą stać się niebezpieczne i pracochłonne, a także wysoce zaraźliwe ze względu na pewne czynniki ograniczające, takie jak pogoda, światło, promieniowanie i inne warunki.

Na przykład w badaniach powybuchowych kluczowe jest zbadanie wpływu fal uderzeniowych, powagi uszkodzeń i kierunków spadających odłamków. Bez dokładnej dokumentacji miejsca zdarzenia mogą być one trudne do zaobserwowania na późniejszych etapach śledztwa, a ryzyko braku dowodów staje się znacznie większe. W wypadkach o dużej skali nawet najbardziej doświadczeni badacze są skazani na błędy i nie mogą w pełni zapewnić, że wszystkie obserwacje są dobrze udokumentowane. Prawdopodobnie mogą przegapić pomiar niektórych ważnych szczegółów incydentu, podczas gdy miejsce jest czyszczone i rekonstruowane przez inne zaangażowane strony.

Pożar i podpalenie_Dochodzenie powybuchowe 

Skanowanie laserowe 3D może być wykorzystywane do bardziej kompleksowego dokumentowania scen pożarów lub podpaleń w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami i metodami mapowania i analizy sceny. Skanery laserowe 3D, takie jak Leica RTC360, mogą z łatwością rejestrować drobne szczegóły i relacje przestrzenne z szybkością, kompleksowością i dokładnością do 0,1 cala, niezależnie od warunków środowiskowych i zasięgu terenu. Oprogramowanie kryminalistyczne, takie jak Leica Map360 , może integrować zebrane dane ze skanowania bezpośrednio z np. nagraniami CCTV, obrazami i innymi odpowiednimi dokumentami w modele w celu analizy i postawienia hipotezy. Wyniki analizy danych można łatwo uzyskać z komputerów w laboratorium kryminalnym/pożarowym lub gdziekolwiek indziej, zapewniając łatwy i przystępny sposób powrotu do szczegółów w razie potrzeby. Zdarzenie tygodnie lub miesiące po wybuchu pożar.

Major (Dr.) Mohammad A. Alqassim  z Policji w Dubaju kieruje zespołem ekspertów kryminalistyki doświadczonych w śledztwie dotyczącym pożarów, analizie dowodów zebranych lub wykorzystania w systemie sądownictwa karnego informacji uzyskanych w ramach dochodzenia. Major Alqassim i jego zespół od wielu lat wykorzystują różne przenośne i montowane na scenie skanery 3D do badania przypadków, dążąc do wdrażania nowych technologii w codziennej pracy swojego zespołu w celu uzyskania jak najlepszych wyników.

Jednym z głównych wyzwań w Dubaju są trudne warunki terenowe, w tym środowisko, m.in. wysokie temperatury, zakurzone/zadymione otoczenie, bardzo wysoka wilgotność. Mogą one zniechęcić badaczy do ukończenia ich pracy zgodnie z zamierzeniami. Policja w Dubaju szukała urządzenia, które będzie w stanie poradzić sobie w trudnym otoczeniu i nadal zapewniać wyniki, na których można polegać dzięki możliwościom pracy w deszczu / rozpryskach wody i rozszerzonych zakresach temperatur.

Podczas gaszenia pożaru ruchy strażaków i ich patroli nie mogą być ograniczane w celu ułatwienia terminowego dokładnego rozmieszczenia dowodów w celu uniknięcia dalszych opóźnień w dochodzeniu. Dla śledczych każde opóźnienie w zdobyciu miejsca może zniechęcić wiele potrzebnych informacji. Witryna może ulec zmianie w stosunku do pierwotnej sytuacji. W tym przypadku największym wyzwaniem jest szybkie uzyskanie możliwie najczystszych danych (chmury punktów) za pomocą skanera laserowego 3D. Po wykonaniu skanów na miejscu rejestracja i tagowanie przechwyconych informacji odbywa się w biurze i jest wykonywane przez eksperta technicznego w celu wizualizacji wyników skanowania.

Skaner laserowy Leica RTC360 3D został wprowadzony na rynek w połowie 2018 roku, aby sprostać tym wyzwaniom dzięki nowym funkcjom, takim jak technologia VIS (Visual Inertial System), zamknięte lustro i pełnoetatowa fotografia HDR. Funkcje autokalibracji („sprawdź i dostosuj”) urządzenia zapewniają spójne, dokładne pomiary. Nowo dodana funkcja tagowania pozwala na integrację zdjęć dowodowych, wideografii i zeznań świadków w skanach 3D za pomocą oprogramowania o nazwie Leica Cyclone FIELD 360. Możliwość podwójnego skanowania w skanerze laserowym RTC360 jest jedną z kluczowych funkcji do przechwytywania, która umożliwia badaczom przechwytywanie „bezszumowych” danych bez poruszania się osób lub obiektów wokół sceny. Wreszcie, wraz z wprowadzeniem skanera laserowego RTC360, wszystkie wymagania i zastosowania badacza zostały spełnione.

Ogień i Podpalenie_Leica RTC360

Major (dr) Mohammad A. Alqassim i jego zespół wraz z dr Satendrą Kumar, ekspertem ds. bezpieczeństwa publicznego i kryminalistyki z Leica Geosystems, postanowili zbadać zastosowanie tej nowej technologii do przechwytywania incydentów (zarówno na miejscu, jak i w biurze) w celu dostarczają audio/wizualną rekonstrukcję scen i reportaże. Od początku 2020 r. zespół inżynierów kryminalistycznych policji w Dubaju wykorzystuje RTC360 do przechwytywania, mapowania i analizowania zgłoszonych incydentów pożarowych. RTC360 skraca czas potrzebny na scenę o prawie połowę w porównaniu ze skanerami i narzędziami do mapowania poprzedniej generacji, aby uchwycić dowolną scenę w HDR. Teraz,  wizualizacja danych 3D na żywo i śledzenie skanera za pomocą technologii VIS umożliwiły badaczom rejestrowanie scen z większą pewnością i łatwością. VIS umożliwił również śledczym automatyczne rejestrowanie danych na miejscu. Zaawansowane znakowanie obrazów i wideo, notacje i rejestracja danych w oparciu o aplikację mobilną na miejscu w oprogramowaniu Cyclone FIELD 360 pozwoliły zaoszczędzić cenny czas w biurze na integrację chmur punktów, obrazów dowodów, znaczników i analizy z bazami danych mainframe działu dochodzeniowego.

Podsumowanie

Skaner laserowy RTC360 zapewnia pomyślne zakończenie większej liczby dochodzeń dzięki właściwej identyfikacji, zebraniu i zbadaniu wszystkich istotnych dowodów kryminalistycznych. The laser scanner has proven to be the best-in-class tool used in scene documentation and analysis for forensic engineers at the Dubai Police, who’s dedication in improving the procedures for fire/arson scene investigation is truly exemplary

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat skanera laserowego Leica RTC360 i/lub rozwiązań do wykrywania pożarów i podpaleń firmy Hexagon, skontaktuj się z nami tutaj. 


Strzał w głowę major Alqassim 

O Dr. Mohammad A. Alqassim

 

Dr Mohammad A. Alqassim jest uznanym i najbardziej utytułowanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie inżynierii kryminalistycznej z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w kryminalistyce w rozwiązywaniu przestępstw związanych z pożarami, wybuchami i inżynierią. Obecnie kieruje sekcją inżynierii sądowej policji w Dubaju. Uzyskał doktorat na uniwersytecie w Dundee w dziedzinie inżynierii sądowej konstrukcji budowlanych i otrzymał nagrodę Rashida za wybitne osiągnięcia naukowe za swoją wiedzę ekspercką. Jest jednym z pierwszych użytkowników technologii 3D w regionie Bliskiego Wschodu do dochodzeń kryminalistycznych i brał udział w różnych szeroko zakrojonych i złożonych dochodzeniach związanych z podpaleniami i zawaleniami strukturalnymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dr Alqassim został nagrodzony na poziomie krajowym i międzynarodowym za swoją pracę dochodzeniową, International Safety Award - Winner - 2020, Parsons August Vollmer Leadership in Forensic Science Award, The Minister of Interior's Research Award, Dubai Medal of Excellence, General Commander Prize oraz Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych za Doskonałość to tylko kilka z nich.Strzał w głowę Satendra Kumar 

O  Dr. Satendra Kumar

 

Dr Satendra Kumar jest znanym na całym świecie ekspertem od miejsc przestępstw z ponad 10-letnim doświadczeniem na różnych szczeblach policji w Azji. Jego doświadczenie w terenie jest poparte tytułem magistra i doktora w zakresie śledztw sądowych ze specjalizacją CSI. Obecnie pracuje jako kierownik segmentu bezpieczeństwa publicznego  dla rynków wschodzących i regionu EMEA w Leica Geosystems oraz doradca ds. wolontariatu kryminalistycznego w indyjskim Ministerstwie Informatyki i Komunikacji. Należy do pionierów w dziedzinie skanowania 3D miejsc zbrodni o złożonym charakterze. jest zaangażowany w prowadzenie warsztatów, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Interpolu i innych międzynarodowych organizacjach policyjnych w celu wprowadzenia najnowocześniejszych technologii kryminalistycznych na miejsca przestępstw. Był nagradzany na różnych szczeblach międzynarodowych i doceniany przez gabinety różnych narodów za wkład w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Posiada różne wyróżnienia w dziedzinie antyterroryzmu, antyterroryzmu, dynamiki wybuchów i zrozumienia zachowań przestępczych ze Stanów Zjednoczonych.