Overvåking av deformering etter brann med Leica Geosystems totalstasjoner i det polske brannvesenet.

Kundehistorie

Skrevet av: Malgorzata Krol

Enhets- og publikumssikkerhet som prioritet i alle søk- og redningsoppdrag

Ved første øyekast kan det virke enkelt å snakke om det daglige arbeidet til brannvesenet i Polen; brannfolk slukker branner. Det stemmer, men brannslukking er bare én av de mange arbeidsoppgavene til denne profesjonelle, uniformerte, godt trente og spesialutstyrte enheten.

Det statlige polske brannvesenet ble opprettet 1. juli 1992. Siden den gang har organisasjonen og enhetenes funksjoner endret seg fullstendig. I dag driver ikke polske brannfolk bare med brannslukking. Arbeidsoppgavene deres omfatter også teknisk, kjemisk, økologisk og medisinsk redningsarbeid osv. Brannfolkene kjemper også mot naturkatastrofer, redder mennesker som er blitt skadet i katastrofer, støtter politiet i søk etter savnede i åpent terreng og responderer på andre lokale trusler, for eksempel store trafikkulykker.

Det statlige polske brannvesenet består av et hovedkvarter, 16 provinshovedkvarter og 335 lokale hovedkvarter. Det er 515 brann- og redningsenheter i Polen. Rekruttene lærer brannslukkingsarbeid ved fem spesialiserte skoler i Polen. Brannvesenets hovedlærested (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) i Warsawa, den sentrale brannvernskolen i Częstochowa, to aspirantskoler i Kraków og Poznań, samt det statlige brannvesenets offiserskole i Bydgoszcz.


Spesialiserte søk- og redningsenheter

Ved det statlige brannvesenets provinshovedkvarter i Katowice finnes det en spesialisert søk- og redningsgruppe: SGPR Jastrzębie-Zdrój, som ledes av seniorkaptein Paweł Krótki. Denne enheten samsvarer med nivå "A", "B" og "C" av såkalt "operasjonell beredskap" ifølge "Prinsipper for søk og redning i det nasjonale rednings- og brannvernsystemet". Noen av medlemmene i SGPR-enheten er dessuten med i enheten USAR Polen, en søk- og redningsgruppe som også er utviklet for internasjonale operasjoner.

Den spesialiserte søk- og redningsgruppen (SGPR) i Jastrzębie-Zdrój er en av bare noen få brannavdelinger i Polen som har høyeste nivå: "C" av operasjonell beredskap, og kan utføre ekstremt utfordrende brann- og redningsoppdrag over hele landet. De ulike beredskapsnivåene avhenger av enhetens mulighet til å respondere på nødssituasjoner, antall brannfolk, kvalifikasjonene deres og det tekniske utstyret enheten har.

SGPR-enhetens utrykningsoperasjoner støttes også av redningshunder og førsteklasses utstyr. For eksempel lokasjonsutstyr, inkludert et kamera med geotelefon og et overvåkingssystem for deformering basert på to Leica Geosystems TS16 totalstasjoner. Leica-systemene brukes til kontinuerlig overvåking av stabiliteten i brannskadede bygningsstrukturer som kan kollapse. I tillegg bruker SGPR-enheten strukturelt stabiliseringsutstyr, utstyr for redning i høyden og en lang rekke teknisk spesialutstyr som er nødvendig i komplekse redningsoperasjoner.


Avanserte overvåkingssystemer støtter nødresponsen i SGPR

Siden 2016 har SGPR-enheten i Jastrzębie-Zdrój vært utstyrt med to totalstasjonsystemer fra Leica Geosystems til å overvåke stabiliteten på brannsteder som er i ferd med å kollapse. Overvåking av deformering er en av de viktigste oppgavene i denne typen redningsaksjoner. Stabiliteten til en bygning kan raskt endres etter en brann eller en gasseksplosjon, og dette utgjør ofte en betydelig risiko for redningsmannskapene. Kontinuerlig overvåking av endringer i strukturens tilstand og eventuelle fallende bygningsdeler er helt nødvendig for å beskytte brannmannskapene, redningsmannskapene og overlevende ofre, og for å sikre en effektiv og vellykket redningsaksjon.

Kilde: SGPR Jastrzebie Zdroj

Hvert av de to systemene fra Leica Geosystems består av en Leica TS16 robotisk totalstasjon, en bærbar datamaskin med Leica GeoMos overvåkingsprogramvare, en strømforsyning og en lyd- og lysvarslingsenhet. - "Vi kjøpte det første settet basert på TS16 i 2016, og det andre settet i 2018. Vi har fortsatt en manuell totalstasjon til disposisjon, som vi hovedsakelig bruker som reserveutstyr. Den manuelle totalstasjonen brukes fortsatt i situasjoner der det er nødvendig å observere et stort antall punkter fra flere posisjoner" - forklarer kaptein Paweł Krótki, kommandør i SGPR Jastrzębie-Zdrój.SGPR-brannmannen og redningsteamene, spesielt operatørene som bruker utstyret fra Leica Geosystems, måler og overvåker stabiliteten til ødelagte eller utsatte strukturer i brann- og eksplosjonshendelser hvert år. De observerer og overvåker bygningens tilstand, og sikrer at strukturelle bevegelser i vegger, tak osv. ikke truer sikkerheten i redningsaksjonen.


Hvordan fungerer overvåking av utsatte strukturelle elementer med totalstasjoner?

Etter slukking av en brann og den første sikringen av åstedet, utfører SGPR-enhetslederen og totalstasjonoperatøren de første observasjonene, rekognosering og evaluering av situasjonen for å kunne utføre overvåkingen på en sikker måte. De er oppmerksomme på størrelsen på gjenstander, størrelsen på området rundt den skadede bygningen, rekkevidden til utstyret som brukes, redningsmannskapenes relative sikkerhet under arbeidet og mulig bevaring av bygningens bærende elementer. Deretter fastsettes plasseringen av totalstasjonen(e) fra Leica Geosystems.

Overvåkingen av objektet/bygningen begynner med identifisering og utvalg av en rekke bestemte punkter i bygningskonstruksjonen. Disse punktene må være karakteristiske og lette å identifisere. Én totalstasjon observerer kontinuerlig de definerte punktene med forhåndsdefinerte intervaller. Det er avgjørende for aksjonens suksess at overvåkingen ikke under noen omstendigheter reduserer redningsmannskapenes tilgang til å utføre redningsaksjonen.

Observasjonen, målingen og overvåkingen av de forhåndsdefinerte punktene i konstruksjonen finner sted gjennom hele aksjonen. Leica Geosystems TS16 totalstasjon gjør dette autonomt og automatisk. Det forutsetter at overvåkingspunktene er definert og programmert inn i GeoMoS-programvaren først, for å "instruere" totalstasjonen fra Leica Geosystems om å overvåke dem. Leica Geosystems-systemet er utstyrt med en alarmmodul som reagerer på bevegelser i de målte punktene, og som varsler operatøren med lys og lyd. Alle punkter som avviker fra den opprinnelige posisjonen blir registrert og rapportert.

Trusselen fra såkalt "sekundær kollaps" i en konstruksjon etter en brann kan være ekstremt farlig. Hvis et avvik registreres, blir aksjonslederen varslet om endringen av totalstasjonoperatøren. Basert på denne informasjonen tar lederen en rask beslutning om eventuelle tiltak. Beslutningen kan være å stoppe redningsaksjonen midlertidig eller fullstendig, eller å trekke tilbake enheter som søker i ruinene for å sikre strukturen på nytt. Beslutningene er vanligvis midlertidige, og redningsaksjonen gjenopptas etter at åstedet er sikret på nytt.


Sikkerheten til redningsmannskaper og eventuelle ofre er av høyeste viktighet

Redningsoperasjoner på brann- eller eksplosjonssteder og anleggsulykker er svært kompliserte, komplekse og farlige arbeidsoppgaver, som utføres av spesialiserte redningsgrupper fra brannvesenet. Rydding av et katastrofeområde der det kan være brann under ruinene, eksponerte strømkabler eller gasslekkasjer, er oppgaver som utføres av spesialkvalifiserte og spesialutstyrte avdelinger av brannvesenet. Blant de viktigste oppgavene i det daglige arbeidet til disse spesialiserte brannmannskapene er å sikre omgivelsene og sørge for positivt utfall av redningsaksjonen, samt å opprettholde sikkerheten til de involverte teamene og eventuelle overlevende.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet
Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet

Avansert brann- og eksplosjonsetterforskning

Hvordan dokumenterer man et brannåsted der alt er svart av røyk og dekket av sot?
Hvordan dokumenterer man et brannåsted der alt er svart av røyk og dekket av sot?

Opprett din digitale tvilling for kriminaltekniske undersøkelser med oss

Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder
Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder

Læringssenter

Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?
Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?