Bedre industrisikkerhet med Leica BLK360

Minimering av risikoene for installasjonsteamene

Ekspertråd: Bedre industrisikkerhet med BLK360

Bilde: TOLOGA Engineering AG

Industriell produksjon er en kombinasjon av svært komplekse prosesser og prosedyrer, som må koordineres presist for å oppnå maksimal effektivitet med minimal slitasje. Slitasje på produksjonsmaskiner og -deler er alltid en viktig faktor, og derfor må bestemte deler repareres eller skiftes regelmessig. Ikke minst for å holde risikoen for uforutsett driftsstans og produksjonstap så lav som mulig. Derfor blir deler av industrianlegg stengt ned regelmessig for å utføre planlagt inspeksjonsarbeid på en trygg måte.

Hvordan kan en laserskanner fra Leica Geosystems, for eksempel BLK360, hjelpe sikkerhetsansvarlige og inspeksjonspersonell i arbeidet på et anlegg? Ved å opprette en digital tvilling (en komplett 3D-modell) av anlegget, som kan inspiseres virtuelt når som helst og hvor som helst.

Industrisikkerhet med BLK360
Bilde: Leica BLK360 laserskanner

 

Prosedyren ved en inspeksjon av et avfallsforbrenningsanlegg

La oss se på avfallsforbrenningsanlegg som et eksempel. Et avfallsforbrenningsanlegg brenner ikke bare avfall og restmaterialer, men genererer også energi. Forbrenningsovnen er omgitt av et komplisert system av rør og vegger med innvendige kabler. Vannet som føres inn i systemet varmes opp til damp, og kan for eksempel brukes til oppvarming eller drive en turbin som genererer elektrisitet. Under forbrenningen kan temperaturen noen ganger komme godt over 1000 °C. Temperaturen er høyest i hovedforbrenningsområdet, og derfor er dette ofte den mest vedlikeholdskrevende delen.

Risikoene for installasjonsteamene

De høye temperaturene fra forbrenningen utsetter alle anleggets materialer og komponenter for stor belastning.  I tillegg til temperaturen finner det sted ulike fysiske og kjemiske reaksjoner. En rekke prosedyrer og arbeidsoppgaver må gjennomføres på svært kort tid for å sikre en vellykket inspeksjon. Her spiller miljøet i hver enkelt arbeidsplass en viktig rolle. Det er ofte innelukkede rom, for eksempel tanker eller store deler av selve produksjonslinjen, som omgir innlastingsområdet, hovedforbrenningsområdet og banene til utløpsgassene fra forbrenningen opp til skorsteinen.

Industrial Safety with the BLK360_Tologa
Bilde: TOLOGA Engineering AG

Inspeksjon av slike farlige områder krever svært spesifikke arbeidsoppgaver og prosedyrer, som må utføres parallelt eller i rekkefølge, og som ofte er avhengige av hverandre. Dette kan være svært komplisert når andre deler av anlegget fortsatt er i drift. Mange anlegg har flere produksjonslinjer, som av sikkerhetsårsaker sjelden blir inspisert samtidig. Alle disse faktorene har innvirkning på viktige emner som industri- og yrkessikkerhet.

Sikkerhet på jobben

Yrkessikkerheten har en enorm innvirkning på arbeidet som utføres på et anlegg. Spesielt ved koordinering av inspeksjonsoppgaver. Yrkessikkerheten er til og med viktigere enn kvaliteten på utstyret eller produksjonsplanen. Sikkerheten og helsen til de ansatte, f.eks. vedlikeholdsteam, operatører eller leverandører, har høyeste prioritet.

Håndtering og planlegging av vedlikehold

Kontroller, revisjoner og vedlikeholdsarbeid krever eksepsjonelt god planlegging. En av de største utfordringene er riktige anslag for reparasjonsbehov, basert på slitasje på maskiner og utstyr samt kostnader og tidsbruk til vedlikehold, spesielt når det gjelder mulige avbrudd eller forsinkelser i produksjonen på én eller flere produksjonslinjer.

Hvorvidt en kontroll kan utføres på en vellykket måte, avhenger blant annet av følgende faktorer:

  • Hvor raskt man kan få komplett oversikt over systemet
  • Hvor raskt de innsamlede dataene kan behandles og analyseres
  • Hvor godt forberedt vedlikeholdsteamene er på farlige eller uforutsette situasjoner
  • Hvor raskt funnene kan deles med relevante parter
  • Hvor raskt man kan ta informerte beslutninger

Leica BLK360 Imaging laserskanner gir beslutningstakerne det beste informasjonsgrunnlaget

Beslutningstakere trenger pålitelig og omfattende informasjon. Ved hjelp av den svært flyttbare bildelaserskanneren BLK360 fra Leica Geosystems kan man samle inn informasjon fra forbrenningsanlegget om hovedforbrenning, etterbrenning, rister, slaggsjakter, påfylling og overgang til linje 2 og materiale i rammeverket. Det er sannsynligvis den mest vedlikeholdskrevende delen av anlegget.

Omfattende datainnsamling og dokumentering ble utført med bare 2 timers arbeid. Resultatet var en såkalt «digital tvilling» et millimeternøyaktig 3D-bilde av anlegget, som man kan «gå gjennom» virtuelt når som helst.

Basert på denne informasjonen kunne de sikkerhetsansvarlige utarbeide en evakuerings- eller gjenopprettingsplan, noe som er obligatorisk i mange kraftverk i dag.  Evakueringsplaner utarbeides for raskest og sikrest mulig evakuering av personene som jobber på anlegget. Evakueringsplanene hjelper også redningsmannskaper å finne riktig vei for transport av skadede medarbeidere og bevege seg raskt og sikkert rundt på anlegget. 

Industrial Safety_Scans_all
Bilder: TOLOGA Engineering AG

Detaljer om rammeverket er her en avgjørende del av et sikkerhetskonsept for kontroll av anlegget og for å påvise eventuelle feil. Rammeverkets plassering i kjelekonstruksjonen er også viktig. Det såkalte kjelehuset inneholder en rekke trapper, ulike etasjer, rør, kanaler og slanger. Ofte kan det være mer enn 7 etasjer med ulike høyder på et anlegg.

Beslutningstakere, ansatte og utrykningspersonell har behov for å vite hvor vannkoblinger, trykkluft og elektrisitet er plassert, og hvordan man kommer seg fra én etasje til en annen på raskeste og sikreste måte. Detaljerte anleggsplaner er også viktige for sikker navigering på anlegget, for eksempel for å vite hvor materialheisen er, hvor kontrollrommet er, og hvor det er tilgang til øyeskylling, defibrillator og nødtelefon?

BLK360 bildelaserskanner brukes til å opprette en digital tvilling ved å:

  • Måle opp hele anlegg med millimeterpresisjon og enestående hurtighet
  • Forenkle dokumenteringen av farlige og vanskelig tilgjengelige områder, takket være den kompakte størrelsen og den høye ytelsen (bildelaserskanneren kan monteres på et utfellbart stativ. Det er ikke lenger behov for kraner, løfteplattformer og senkeutstyr.)
  • Minimerer tidsbruken på potensielt farlige steder
  • Maksimerer sikkerheten for personell på anlegget gjennom virtuell forhåndsplanlegging og virtuelle besøk i den digitale tvillingen til anlegget

Informasjonen som ble hentet inn fra den omfattende 3D-dokumenteringen av anlegget med BLK360 kan brukes av sikkerhetsansvarlige og andre beslutningtakere, til både den kommende kontrollen og fremtidig vedlikeholdsarbeid. 

Basert på informerte beslutninger kan man skape et trygt miljø for gjennomføring av kontroller eller redningsoperasjoner, og en 3D-modell av anlegget kan inspiseres og besøkes «virtuelt» av dem som er involvert i kontrollprosessen, når som helst og hvor som helst.

 

Hvis du ønsker mer informasjon om BLK360 og våre løsninger innen industri- og yrkessikkerhet, kan du kontakte oss her.

 

Om forfatteren: Mathias Fahning

Jeg heter Mathias Fahning og jobber for Hexagon Geosystems som Business Development Manager innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og teknisk etterforskning. 

Jeg har vært flere år i den tyske hæren (mekanisk infanteri, fallskjermsoldat i rekognoseringsbataljonen, landgangsteamet i marinesikkerhet). I desember 2005 ble tjenesten avsluttet som planlagt, og jeg forlot hæren med «de tyske væpnede styrkers æresmedalje».

Siden 2005 har jeg fokusert på en sivil karriere. Jeg jobbet i 10 hos Mokesa AG (Basel, Sveits) som teknisk prosjektleder og selskapets sikkerhetsansvarlige. Fra 2017 til 2018 jobbet jeg som General Manager innen sikkerhet for et nederlandsk selskap.

Fra 2018 til 2019 ble jeg ansatt av FARO Europe GmbH som Sales Engineer og Business Development Manager i avdelingen for samfunnssikkerhet.

 

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet
Faglige råd fra erfarne eksperter på samfunnssikkerhet

Beskyttelse av kritisk infrastruktur

Perimetersikkerhet, beredskap, overvåkingsløsninger
Perimetersikkerhet, beredskap, overvåkingsløsninger

Opprett din digitale tvilling for kriminaltekniske undersøkelser med oss

Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder
Våre bloggartikler forklarer hvordan geospatiale teknologier fungerer i samfunnssikkerhetsmessige bruksområder

Læringssenter

Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?
Ønsker du å ta et steg videre fra tradisjonelle undersøkelsesmetoder eller mestre dokumenteringsteknologien?