Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad. Chodzi o postawę, dyscyplinę, bezpieczne zarządzanie ludźmi i sprzętem oraz umiejętność zapobiegania zagrożeniom i kontrolowania ryzyka.

Naszym celem jest zapewnienie miejsc pracy wolnych od wypadków i urazów oraz promowanie kultury identyfikacji i świadomości zagrożeń, zgłaszania incydentów i samokontroli. Można to osiągnąć jedynie poprzez konsultacje i współpracę wszystkich stron.

Nie może być żadnych kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Uważamy, że nasze zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu naszej działalności biznesowej i stanowi integralną część ogólnych obowiązków kierownictwa. Prowadzimy naszą działalność w sposób odpowiedzialny i etyczny oraz zawsze przestrzegamy wymogów ustawowych.

Pracownicy mają zapewnione odpowiednie szkolenia i bezpieczny sprzęt do bezpiecznego wykonywania swojej pracy. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za pracę w bezpieczny sposób, przestrzeganie wszystkich zasad i procedur BHP, udział w szkoleniach oraz identyfikowanie i zgłaszanie kierownictwu lub odpowiednim podmiotom wewnętrznym wszelkich kwestii i zagrożeń związanych z BHP.

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa będą usuwane lub, jeśli nie jest to możliwe, będą zarządzane w taki sposób, aby zapobiegać urazom, chorobom i niebezpiecznym zdarzeniom. Wypadki i incydenty w miejscu pracy będą badane, a w razie potrzeby wprowadzane będą zmiany w celu wyeliminowania lub kontrolowania zidentyfikowanych zagrożeń.

Leica Geosystems zachęca do konstruktywnych konsultacji między kierownictwem a pracownikami w sprawach mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo oraz zapewni niezbędne zasoby, aby spełnić nasze zobowiązania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.