Oprogramowanie budowlane Leica iCON build

Pakiet intuicyjnego oprogramowania dla zastosowań budowlanych

Praca we współczesnej, zdigitalizowanej branży budowlanej wymaga efektywności i szybkiego podejmowania decyzji, aby nadążać za planem i zminimalizować konieczność poprawek. Oprogramowanie budowlane Leica iCON build oferuje niespotykaną wszechstronność i elastyczność tak potrzebną zespołom realizującym w ramach projektów zadania związane z tyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą i weryfikacją. Skrojone na miarę oprogramowanie budowlane, które zwiększa szybkość, wydajność i dokładność.

Zalety inteligentnej organizacji pracy w oprogramowaniu iCON build

Innowacyjna konstrukcja oprogramowania, inteligentne, cyfrowe przepływy pracy i przejrzysty interfejs pozwalają zwiększyć wydajność i produktywność w terenie. Możliwość tyczenia większej liczby punktów dziennie i weryfikowania danych inwentaryzacyjnych w odniesieniu do modeli projektowych przyspiesza realizację projektów oraz minimalizuje konieczność poprawek i przyszłe problemy związane z kolizjami.

Przyjazny interfejs użytkownika

Prosty w użyciu i łatwy w nauce interfejs oprogramowania iCON build pozwala pracującym w terenie zespołom wykorzystywać dane projektowe w pracy z wieloma obsługiwanymi czujnikami. Korzystanie z tego samego, zamiennego interfejsu oznacza krótszy czas poświęcony na szkolenie, większą motywację i utrzymanie nakładów inwestycyjnych na minimalnym poziomie.

Unikalne funkcje tyczenia

Inteligentne przepływy pracy i niezrównana obsługa grafiki w oprogramowaniu iCON build ułatwia realizację konkretnych zadań na budowie. Połączenie z usługami chmurowymi dedykowanymi dla budownictwa oznacza, że zespoły terenowe zawsze mają dostęp do najbardziej wiarygodnych danych i modeli projektowych. Tyczenie w terenie staje się uproszczonym procesem, rejestrowane z milimetrową dokładnością dane pomiarowe i raporty są natychmiast przesyłane do zespołów projektowych, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji i monitorowanie postępu projektu.

Upraszczanie codziennych zadań:
Tachimetry manualne — iCB50 i iCB70

Przejście od taśm i linek do budownictwa zdigitalizowanego może być proste. Tachimetry ręczne iCON są wyposażone w pakiet oprogramowania budowlanego iCON build, który umożliwia łatwe i efektywne realizowanie zadań związanych z tyczeniem i inwentaryzacją, nawet w złożonych projektach.Potrzeba czegoś jeszcze?
Instrument do tyczenia iCT30

Zmotoryzowany instrument do tyczenia w pracach budowlanych iCON iCT30 pozwala na obsługę pomiarów przez jedną osobę, zwiększa efektywność i dokładność. Przy rosnącej złożoności przedsięwzięć budowlanych pod względem projektowym, instrument iCT30 zapewnia szybkie i dokładne wyniki oraz eliminuje ryzyko kosztownych pomyłek.Najlepsze w swojej klasie:
Tachimetry zrobotyzowane — iCR70 i iCR80

Tachimetry zmotoryzowane iCON doskonale wpisują się w ustaloną organizację prac budowlanych i zdecydowanie przyspieszają realizację zadań przygotowawczych i budowlanych. Przy minimalnej liczbie zakłóceń można skupić się na zwiększeniu dziennej liczby tyczonych punktów. Kiedy jednak przesłonięcia wystąpią, użytkownicy mogą szybko wznowić tyczenie, dzięki automatycznemu namierzaniu lusterka opartemu na wiodącej w branży technologii.Zastosowania


Oprogramowanie Leica iCON build zaspokoi potrzeby każdego geodety, bez względu na to, na jakim etapie procesu budowlanego pracuje. Dzięki inteligentnym, zdigitalizowanym przepływom pracy na etapie przygotowania terenu budowy, wznoszenia konstrukcji (beton, drewno, stal), instalacji MEP/HVAC, wnętrz i elewacji, zespoły na placu budowy mogą tyczyć szybko, wydajnie i dokładnie, zwiększając jakość, redukując błędy i usprawniając realizację budowy.

Weryfikacja w czasie rzeczywistym na placu budowy

Szybka i dokładna weryfikacja podczas prac budowlanych to największe zmartwienie naszych klientów. Aplikacja do weryfikacji iCON field zwiększa możliwości wykonawców, dzięki obsłudze wielu zintegrowanych sensorów, co prowadzi do łatwiejszej, bardziej wszechstronnej i wykonywanej w czasie rzeczywistym weryfikacji na placu budowy. Obszary poza dopuszczalnym zakresem tolerancji są od razu widoczne, co pozwala szybko podjąć decyzję i wdrożyć środki zaradcze, przez co redukuje poprawki i związane z tym koszty na dalszych etapach projektu.

Zmierz!

Szybkie zbieranie danych powykonawczych z pomiarów tachimetrem iCON i skanów z instrumentu Leica MS60 MultiStation zapewnia ich dostępność wtedy, kiedy są potrzebne. Proste, zautomatyzowane przepływy pracy umożliwiają przechwytywanie danych dla wszystkich rodzajów powierzchni, w tym betonu przed wylaniem i po, elementów konstrukcyjnych i instalacji MEP.


Zweryfikuj!

Zarejestrowane dane są przeliczane w czasie rzeczywistym, porównywane z projektem i od razu wyświetlane w oprogramowaniu iCON build. Obszary poza zakresem tolerancji zostają podświetlone, co pozwala na natychmiastowe korekty na placu budowy.


Wytycz!

Na podstawie podświetlonych obszarów poza zakresem tolerancji oprogramowanie natychmiast wylicza warstwice i punkty, które można wytyczyć w celu wprowadzenia korekt na placu budowy. Wyniki końcowe można odesłać do zespołów projektowych i kierownictwa projektu wraz z raportem weryfikacyjnym w formacie PDF na potrzeby monitorowania postępu projektu i aktualizowania dokumentacji projektowej.


Chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniach oprogramowania iCON build?

Komponenty rozwiązania

Współpracuje ze wszystkimi produktami iCON

Możliwość przenoszenia sprzętu między różnymi budowami, projektami i pracownikami w terenie maksymalizuje elastyczność i skraca okres przestoju. Można używać z:

Zapewnij niezawodność danych projektowych dzięki łączności z chmurą Construction Cloud.

Poprzez chmurę oprogramowanie iCON field łączy się z najbardziej zaufanymi w branży dostawcami oprogramowania do zarządzania, co pozwala wszystkim stronom komunikować się i dzielić najbardziej aktualnymi informacjami. Menedżerowi projektu mogą z minutowym opóźnieniem śledzić z biura postęp zadań związanych z inwentaryzacją i tyczeniem w oparciu o rejestrowane z milimetrową dokładnością dane z placu budowy!
Więcej informacji o łączności z biurem znajdziesz tutaj.

Obsługa Klientów

Niezależnie od tego, jak duży jest zespół klienta, jak (nie)doświadczeni jego pracownicy ani od tego, czy realizuje skomplikowane projekty, czy tylko zamierza zoptymalizować codzienne, rutynowe zadania, oddajemy do jego dyspozycji sieć doświadczonych i przeszkolonych specjalistów w zakresie pomocy technicznej, aby zagwarantować maksymalizację zwrotu z inwestycji w rozwiązania firmy Leica Geosystems. Wiele spraw może zakłócać sen naszym klientom, ale w Leica Geosystems robimy wszystko, aby jedną z nich nie był nasz sprzęt.

Zakres obsługi klienta

Firma Leica Geosystems i jej certyfikowani lokalni partnerzy prowadzą łącznie 272 centrów serwisowych w 86 krajach. We wszystkich ośrodkach pracują technicy przeszkoleni przez Leica Geosystems. Wszystkie centra serwisowe są regularnie kontrolowane i poddawane certyfikacji. Wszystkie pracują przy użyciu profesjonalnych narzędzi i urządzeń zaprojektowanych przez Leica Geosystems.

Aktywne Wsparcie Klienta (ACC)

Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu w terenie, opracowaliśmy różne pakiety pomocy technicznej, aby trafić w różne potrzeby naszych klientów. Do głównych komponentów tych pakietów należą:

  • Przeglądy techniczne, naprawy i aktualizacje oprogramowania
  • Szkolenia online
  • Telefoniczna pomoc techniczna
  • Szkolenia i konsultacje indywidualne

Więcej informacji o Aktywnym Wsparciu Klienta (ACC) znajdziesz tutaj.

 

Bouygues Bâtiment Ile-de-France - BIM pojawił się na budowie

Zobacz, jak Bouygues Bâtiment Ile-de-France, spółka zależna Bouygues Construction, był w stanie zwiększyć dokładność i wydajność w budownictwie poprzez zastosowanie cyfrowych rozwiązań w zakresie projektowania.

Zobacz, jak Bouygues Bâtiment Ile-de-France, spółka zależna Bouygues Construction, był w stanie zwiększyć dokładność i wydajność w budownictwie poprzez zastosowanie cyfrowych rozwiązań w zakresie projektowania.

Symulator iCON Field

Pobierz bezpłatny symulator oprogramowania iCON Field
Pobierz bezpłatny symulator oprogramowania iCON Field

Leica iCON build - Jak tyczyć narożniki i krawędzie obiektów za pomocą aplikacji Layout Objects

Ulotka iCON build

Wyjątkowa funkcjonalność tyczenia dzięki nowej aplikacji Object Layout.
Wyjątkowa funkcjonalność tyczenia dzięki nowej aplikacji Object Layout.

Aplikacja iCON Verification

Aplikacja weryfikacji w terenie iCON umożliwia łatwiejszą i dokładniejszą weryfikację w czasie rzeczywistym, bez opuszczania placu budowy.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami już dziś! 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami już dziś!