Transformacja budowy dróg Jak technologia wpływa na kształtowanie globalnego krajobrazu

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania wspierają wykonawców na każdym etapie realizacji projektu z zakresu budowy dróg

Jako część grupy Hexagon, firma Leica Geosystems i jej spółki siostrzane udostępniają rozwiązania technologiczne dostosowane do unikatowych wymagań w projektach z zakresu budowy dróg. Nasz wszechstronny pakiet pokrywa cały proces budowy i zapewnia najnowocześniejsze technologie do obsługi każdego etapu.

Zbadaj naszą bogatą ofertę, od mobilnego mapowania i przechwytywania rzeczywistości po rozwiązania sterowania maszynami dla dowolnego rodzaju robót. Podkreślając kluczowe znaczenie ekonomiki i długiej perspektywy zysków, opracowujemy nasze rozwiązania w taki sposób, aby dostarczane przez nie wyniki były transformatywne. Zredukowane koszty operacyjne, zwiększona efektywność i znaczące korzyści środowiskowe to filary naszej oferty technologicznej.


Opracowania sprzed etapu budowy, w jego trakcie i po nim


Od planowania przed przystąpieniem do robót, przez etap realizacji aż po raporty powykonawcze i monitorowanie infrastruktury, nasze innowacyjne technologie zapewniają interesariuszom projektów wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych decyzji, optymalizacji wykorzystania zasobów i poprawiania ogólnych wyników projektu.

Nasz wszechstronny pakiet ofertowy ma na celu zrewolucjonizować przechwytywanie, przetwarzanie i dokumentowanie danych na każdym etapie przedsięwzięcia budowlanego. Portfolio rozwiązań sprzętowych i programowych umożliwia pozyskiwanie w czasie rzeczywistym dokładnych danych w terenie. Płynne połączenie i integracja z aplikacjami biurowymi, a także intuicyjny interfejs użytkownika zapewniają szybkie przetwarzanie oraz łatwe przygotowywanie wszechstronnych opracowań i zaawansowanych analiz.


 

 

Rozwiązania na każdy etap realizacji projektu budowlanego


Transportuj materiały, kiedy trzeba, gdzie trzeba i ile trzeba, wykorzystując łatwą do wdrożenia i używania technologię, która zapewni terminową realizację projektu zgodnie z budżetem, zasadami bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Dzięki naszym rozwiązaniom sterowania ciężkimi maszynami dowolnego typu, możesz wykonywać złożone zadania z większą dokładnością. Rozwiązania uzupełniające umożliwiają bezproblemową obsługę, upraszczając monitorowanie postępu i obsługę danych projektowych.

Jesteście gotowi na rewolucję w swoich projektach budowy dróg? Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą sprostać indywidualnym wyzwaniom i dostosować się do specyfiki Twojej działalności. Niezależnie od tego, czy skupiasz się na autostradach, drogach miejskich czy projektach budowy innych dróg, nasz zespół jest gotowy do podjęcia współpracy z myślą o przyszłym sukcesie.Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą sprostać indywidualnym wyzwaniom i dostosować się do specyfiki Twojej działalności.


Studia przypadków


Przekonaj się o powodzeniu partnerskiej współpracy Leica Geosystems z firmami budownictwa drogowego na całym świcie w zakresie wdrażania rozwiązań dopasowanych do unikalnych wymagań dowolnego projektu.


Pomiar i dokumentacja


Projektowanie, planowanie i sprawozdawczość


Roboty ziemne


Frezowanie


Asfaltowanie