Zasoby naturalne

Mapping underwater terrain with bathymetric LiDAR

High-resolution bathymetric surveys support aquaculture research in Canada and increase navigational safety in the Pacific Ocean

Efficiently managing irrigation networks

Efektywne zarządzanie sieciami irygacyjnymi

Oszczędzanie wody w pustynnym obszarze Iraku z Zeno.

Sustainably maintain and protect trees using GIS

Zrównoważone utrzymanie i ochrona drzew za pomocą GIS

GNSS i Zeno połączone w celu ochrony środowiska w Niemczech.

Proctecting the cornerstone of our existence

Ochrona fundamentu naszego istnienia

Pomiary GNSS szwajcarskich biotopów z wykorzystaniem Zeno.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.