Jodi Delorme - dostarczając zdjęcia lotnicze z nieba do chmury

dyrektor operacyjny w North West Geomatics

Jody Delorme
Jodi Delorme, dyrektor operacyjny w North West Geomatics (NWG) w Calgary w Kanadzie jest jednym ze stróżów największej biblioteki obrazów o wysokiej rozdzielczości i danych LiDAR (Light Detection and Ranging) w Kanadzie. Jodi zarządza działaniami NWG, nadzorując działania, generowanie i dostarczanie danych lotniczych, wzbogacając Program Obrazowania Hexagon (Hexagon Imagery Program, HxIP).

HxIP zapewnia dokładne, bieżące geoprzestrzenne dane zgromadzone za pomocą lotniczych czujników Leica Geosystems prywatnego i publicznego użytku, jak te służące planowaniu przestrzeni miejskiej, zarządzaniu wykorzystaniem terenu, inwentaryzacja lasów i innym celom związanym z kształtowaniem inteligentnej zmiany. 

Dział Usług Związanych z Treściami i Inżynierią Leica Geosystems nawiązał współpracę z wiodącymi firmami branży lotniczej z całego świata, jak NWG, by wesprzeć HxIP. HxIP to jedyna tego rodzaju baza dokładnych danych o ponad 8 milionach kilometrów kwadratowych w 30-centymetrowej rozdzielczości do wykorzystania w kartografii obszarów miejskich, z wielospektralnym obrazem lotniczym uchwyconym przez czujniki lotnicze Leica ADS100, dostępnych za pośrednictwem chmury i regularnie aktualizowanych.

Jodi zapewnia, że zachowana jest jakość i aktualność, dzięki czemu mapa lotnicza i powiązane z nią usługi dotyczące danych przestrzennych charakteryzuje wysoka jakość. Ściśle współpracuje z partnerami, by zapewnić, że do globalnej bazy klientów HxIP trafiają wyjątkowe dane. Ona i jej oddany zespół zaangażowani są w bieżące zapewnianie wysokiej jakości wszystkich danych w ramach HxIP.  

Jodi i jej zespół dążą do utrzymania wysokich standardów rygorystycznych kontroli jakości poprzez opracowywanie coraz inteligentniejszych metod realizacji zadań i stałą koncentrację na kliencie, aktywnie współpracując z partnerami. W rezultacie Jodi i jej zespół pomogli NWG pozostać na czele w branży fotografii lotniczej i pięciokrotnie zwiększyć dochody w latach 2013-2015.

- Trzeba podkreślić, że była to praca całego zespołu i ogromne uznanie należy się niezwykle oddanym grupom, z którymi współpracowałam nad rozwojem, zdobywaniem nowych klientów i produkcją. Każdy stara się, by dany produkt przekraczał oczekiwania, który z dumą mógłby dostarczać i który charakteryzuje wysoka 
jakość - wyjaśnia Jodi.

Jodi kształtuje inteligentną zmianę, nadając znaczenie, prostotę i kontekst tam, gdzie pojawia się ogromna ilość danych. Zapewniając obraz, na który firmy mogą nanieść informacje odpowiadające ich własnym celom, kształtuje ona inteligentną zmianę. 
 

Shape the future with us

We offer attractive jobs all over the world, contact us for further career information.
We offer attractive jobs all over the world, contact us for further career information.

Leica Geosystems LinkedIn

We want to speak to talented individuals with integrity who will help us deliver our ambitions across all locations.
We want to speak to talented individuals with integrity who will help us deliver our ambitions across all locations.