Monitoring środowiska

Konfigurowalne rozwiązania umożliwiające detekcję nieoczekiwanych ruchów na potrzeby optymalizacji zarządzania ryzykiem

Firma Leica Geosystems zapewnia łatwy dostęp do konfigurowalnych rozwiązań do monitoringu, które są skrojone na miarę wymagań klienta.

Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie w celu udostępnienia ekspertom informacji w ramach wczesnego ostrzegania o zagrożeniach naturalnych, takich jak osuwiska oraz aktywność sejsmiczna lub wulkaniczna, informacji do prognozowania potencjalnej utraty stabilności czy danych po wystąpieniu zdarzenia w celu analiz i lepszego poznawania zjawisk, mamy odpowiednie rozwiązanie. W ramach pełnego rozwiązania w całości pochodzącego od jednego, niezawodnego dostawcy, oferujemy oprogramowanie, które zostało zbudowane do bezproblemowej współpracy z naszymi własnymi, zaawansowanymi sensorami w rodzaju tachimetrów lub odbiorników GNSS, a także z sensorami geotechnicznymi i środowiskowymi innych firm, wraz z doradztwem i wsparciem specjalistów. Monitoruj stan w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym i polegaj na raportach generowanych automatycznie na podstawie konfigurowalnego harmonogramu. Raporty specjalne z mapami prędkości odwrotnej, ryzyka i przemieszczenia, a także kontrola limitu prędkości zapewnia dodatkowy wgląd w przyspieszenie górotworu, które zwiększa ryzyko osuwiska.

„Jakość rozwiązań firmy Leica Geosystems jest doskonała, ale dla mnie największą korzyścią jest pomoc techniczna. Dzięki Aktywnemu Wsparciu Klienta (ACC) możemy szybko i skutecznie radzić sobie z wszelkimi problemami napotykanymi na obiekcie”.

Clemens Tierie,
Kierownik pomiarów geodezyjnych w firmie Strukton

Przykłady wdrożeń

Monitorowanie w czasie rzeczywistym usprawnia zarządzanie ryzykiem osuwisk

Mieszkańcy Old Fort w Kolumbii Brytyjskiej byli zszokowani rykiem osuwiska
Mieszkańcy Old Fort w Kolumbii Brytyjskiej byli zszokowani rykiem osuwiska

Monitorowanie się opłaca

Częściowo dzięki rozwiązaniu Leica Geosystems do monitorowania deformacji GeoMoS, lokalne władze były w stanie ewakuować strefę przemysłową doliny i zamknąć autostradę A2 oraz kilka dróg kantonalnych na wczesnym etapie.
Częściowo dzięki rozwiązaniu Leica Geosystems do monitorowania deformacji GeoMoS, lokalne władze były w stanie ewakuować strefę przemysłową doliny i zamknąć autostradę A2...

Solidny jak skała

100 000 metrów sześciennych skał zsunęło się ze skalistej skarpy w pobliżu elektrowni wodnej na północny wschód od Campbell River w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.
100 000 metrów sześciennych skał zsunęło się ze skalistej skarpy w pobliżu elektrowni wodnej na północny wschód od Campbell River w Kolumbii...

Monitorowanie operacji usuwania skutków osuwisk

Korzyść z połączenia technologii: szybkość wykrywania radaru i wiarygodność interpretacji ruchów za pomocą pomiarów z tachimetrów.
Korzyść z połączenia technologii: szybkość wykrywania radaru i wiarygodność interpretacji ruchów za pomocą pomiarów z tachimetrów.
Oprogramowanie

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Leica GeoMoS Now!

Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.

Leica CrossCheck

Wielozadaniowe narzędzie analityczne do kontroli dokładności i wykrywania małych przemieszczeń.
Wielozadaniowe narzędzie analityczne do kontroli dokładności i wykrywania małych przemieszczeń.

Leica GNSS Spider

Serce nieprzerwanie działającej sieci stacji referencyjnych
Serce nieprzerwanie działającej sieci stacji referencyjnych

Leica GeoMoS Adjustment

Automatyczne wyrównanie sieci i analizy deformacji na potrzeby monitoringu.
Automatyczne wyrównanie sieci i analizy deformacji na potrzeby monitoringu.

InSAR Service

Zintegrowane wykorzystanie satelitarnego i naziemnego SAR umożliwia specjalistom z branży górniczej rozszerzenie koncepcji monitorowania bezpieczeństwa w przestrzeni i czasie.
Zintegrowane wykorzystanie satelitarnego i naziemnego SAR umożliwia specjalistom z branży górniczej rozszerzenie koncepcji monitorowania bezpieczeństwa w przestrzeni i czasie.
Produkty sprzętowe

Leica Nova TM50

Najdokładniejszy i najbardziej wiarygodny tachimetr do monitoringu z funkcją obrazowania pomiarów.
Najdokładniejszy i najbardziej wiarygodny tachimetr do monitoringu z funkcją obrazowania pomiarów.

Leica GM30

Wszechstronny odbiornik GNSS do monitoringu.
Wszechstronny odbiornik GNSS do monitoringu.

Pochyłomierze

Precyzyjny pomiar wektora nachylenia i temperatury.
Precyzyjny pomiar wektora nachylenia i temperatury.

Leica ScanStation P50

Najszybszy i najbezpieczniejszy skaner laserowy 3D dalekiego zasięgu.
Najszybszy i najbezpieczniejszy skaner laserowy 3D dalekiego zasięgu.

Leica Nova MS60

Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.
Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.

RockSpot

RockSpot to innowacyjny system radarowy zdolny do lokalizowania, śledzenia i ostrzegania o spadających skałach, lawinach i odłamkach w czasie rzeczywistym.
RockSpot to innowacyjny system radarowy zdolny do lokalizowania, śledzenia i ostrzegania o spadających skałach, lawinach i odłamkach w czasie rzeczywistym.

IBIS-FM

Bezpieczne wyprzedzanie niestabilności stoku dzięki niezawodnemu pomiarowi ruchów górotworu.
Bezpieczne wyprzedzanie niestabilności stoku dzięki niezawodnemu pomiarowi ruchów górotworu.
Do pobrania
Masz pytania? My mamy odpowiedzi!

Pozwól nam sobie pomóc