Transport

Autostrady

Z ekonomicznego punktu widzenia, autostrady pozwalają przemieszczać towary do miejsca przeznaczenia. Nasze rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo i zmniejszają koszty.

Kolej

Kolej jest coraz ważniejsza dla rządów próbujących zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Wspieramy budowę i wykorzystanie kluczowych sieci.

Mosty

Integralność strukturalna mostów ma ogromne znaczenie. Dzięki technologii pomiarowej te krytyczne połączenia są zoptymalizowane, aby obniżyć koszty cyklu życia.

Lotniska

Opóźnienia w realizacji projektu są nie do przyjęcia przy 100 000 lotów dziennie na całym świecie. Nasze rozwiązania dramatycznie redukują przestoje i opóźnienia.

Porty i kanały

Morski transport towarowy uwalnia setki pojazdów lądowych. Poprawa i konserwacja portów, terminali i kanałów wspiera oszczędzanie paliwa.

Tunele

Zarówno podziemne, podwodne jak i górskie tunele to kluczowe łączniki. Nasze rozwiązania zapewniają, że te obiekty zapewniają bezpieczny i niezawodny transport.