Leica ConX - rozwiązanie działające w chmurze z interfejsem sieciowym do udostępniania i wizualizacji danych

Otwarta, uproszczona i przyjazna dla użytkownika platforma współpracy w chmurze, służąca do zarządzania danymi i ich przesyłania.

Leica ConX

Leica ConX to rozwiązanie działające w chmurze, wykorzystywane przez firmy budowlane do zarządzania danymi konstrukcyjnymi i geodezyjnymi, monitorowania ich i udostępniania w czasie rzeczywistym.

Personel i maszyny na miejscu pracy muszą korzystać z tych samych danych, które są synchronizowane, dzięki czemu praca może być wykonana skutecznie, na czas i w ramach budżetu. Leica ConX to oparte na sieci WWW narzędzia, które harmonizują i upraszczają obsługę danych wykorzystywanych do sterowania maszynami, znacznie skracając przestoje.

Pełna jasność sytuacji w terenie
Narzędzia do współpracy działające w chmurze umożliwiają efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi, w tym platformami innych producentów, a także udostępnianie wszystkim zainteresowanym powiązanych z pracami danych. Dzięki Leica ConX nawet użytkownicy o małym doświadczeniu będą w stanie wizualizować i kontrolować modele referencyjne, dane geodezyjne oraz konstrukcyjne.

Leica ConX to zestaw łatwych do opanowania narzędzi opartych na interfejsie sieciowym, przyspieszające pracę i umożliwiające jej efektywne wykonanie wg specyfikacji.

Korzyści:

  • Wizualizuj i sprawdzaj poprawność używanych i generowanych danych 2D i 3D, lokalizowanych na interaktywnych mapach i komunikuj się ze wszystkimi uczestnikami projektu w terenie.
  • Udostępniaj aktualizacje i poprawki modelu odniesienia w czasie rzeczywistym w całym projekcie, aby zapewnić przejrzystość i szybką reakcję na aktualizacje.
  • Konwertuj formaty na zintegrowane platformy firm trzecich, poprawiaj łączność i integruj istniejące cykle pracy.
  • Zdalnie monitoruj operacje sterowania maszynami, przypisując prace i miejsca pracy oraz dane referencyjne operatorom, aby uniknąć kosztownych poprawek i błędów.
  • Raportuj wydajność wykonanych robót w celu potwierdzenia, które prace zostały wykonane i czy zgodnie ze specyfikacją.
Infografika cyklu pracy Leica ConX

Zaloguj się do Leica ConX

Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.

Leica ConX

Sprawne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi i wymiana danych związanych z pracą w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przedstawiamy Leica ConX

Rozwiązanie z interfejsem sieciowym umożliwiające bezproblemową integrację, zarządzanie i analizę danych geodezyjnych i pracy systemów sterowania maszyn.

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.