Nowoczesne mapowanie

Podejmowanie kluczowych decyzji na podstawie danych pozyskanych za pomocą rozwiązań do mapowania lotniczego i naziemnego mapowania kinematycznego

Systemy lotnicze

Od najnowszej technologii LiDAR po najbardziej wydajne obrazowanie i pełne opracowanie danych - mamy sensor lotniczy, który spełni wszystkie codzienne potrzeby.

Skanowanie naziemne

Osiągnij nowy wymiar gromadzenia danych 3D i zarządzania obiektami dzięki naszym wiodącym rozwiązaniom do skanowania kinematycznego.

Usługi

Oferujemy większą wszechstronność, profesjonalne usługi Leica Geosystems obejmują dane pochodzące ze stacji referencyjnych i zaawansowane zobrazowania.