Wykrywanie i mapowanie instalacji podziemnych

Odkrywanie danych, cyfryzacja rzeczywistości

utility mapping
Geodeci, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i wykonawcy, teraz bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują dokładnych, wysoce wiarygodnych i aktualnych informacji - dostępnych do natychmiastowego użycia. Wykorzystując najnowszą technologię, wykrywanie instalacji podziemnych staje się prostym i wydajnym zadaniem zwiększającym bezpieczeństwo Twoje i instalacji podziemnych. Nasze rozwiązania w zakresie detekcji zapewniają prawdziwie usprawniony proces od pracy terenowej do biurowej i z powrotem, umożliwiając pełne wykrywanie instalacji, zapobieganie ich uszkodzeniom i mapowanie dzięki zintegrowanym rozwiązaniom.

Omijanie przewodów

Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z wykopami nieuchronnie narazi pracowników budowlanych na przebywanie tuż obok instalacji podziemnych. Zawsze należy wiedzieć, jakie jest dokładne położenie wszystkich podziemnych instalacji, przed i w trakcie procesu wykopywania.

Rozwiązania do wykrywania instalacji podziemnych

Wykrywanie i identyfikacja instalacji podziemnych w terenie.
Wykrywanie i identyfikacja instalacji podziemnych w terenie.

Jak wykrywać instalacje podziemne - 6 poziomów wykrywania infrastruktury

Ciągle zmieniające się środowiska i rosnąca populacja powodują konieczność budowy większej ilości budynków i renowację istniejących. Łatwo możemy zobaczyć zmiany, patrząc na infrastrukturę. Specjalistyczna infrastruktura musi być stale konserwowana lub naprawiana. Głównym wyzwaniem dla tej zmiany jest znajomość dokładnego położenia infrastruktury podziemnej.
Ciągle zmieniające się środowiska i rosnąca populacja powodują konieczność budowy większej ilości budynków i renowację istniejących. Łatwo możemy zobaczyć zmiany, patrząc na infrastrukturę. Specjalistyczna infrastruktura musi być stale konserwowana lub naprawiana. Głównym wyzwaniem dla tej zmiany jest znajomość dokładnego położenia infrastruktury podziemnej.

Jak działają wykrywacze przewodów - Zasady wykrywania instalacji podziemnych

Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z wykopami nieuchronnie narazi pracowników budowlanych na przebywanie tuż obok instalacji podziemnych. Zawsze należy wiedzieć, jakie jest dokładne położenie wszystkich podziemnych instalacji, przed i w trakcie procesu wykopywania.
Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z wykopami nieuchronnie narazi pracowników budowlanych na przebywanie tuż obok instalacji podziemnych. Zawsze należy wiedzieć, jakie jest dokładne położenie wszystkich podziemnych instalacji, przed i w trakcie procesu wykopywania.

Śledzenie przebiegu infrastruktury

Pomiar instalacji podziemnych oznacza dokładne określenie położenia i mapowanie jej przebiegu. Właściciele obiektów chcą dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się ich infrastruktura. Do przyszłego planowania rozwoju i konserwacji infrastruktury, muszą oni mieć cyfrowe plany swojej infrastruktury.

Jak wybrać instrument do wykrywania infrastruktury?

Wykrywanie położenia instalacji podziemnych wymaga użycia różnych metod i produktów, aby dopasować się do różnych sytuacji. Istnieje wiele technologii, które mogą zostać wykorzystywane do wykrywania infrastruktury podziemnej.
Wykrywanie położenia instalacji podziemnych wymaga użycia różnych metod i produktów, aby dopasować się do różnych sytuacji. Istnieje wiele technologii, które mogą zostać...

Leica DX Manager Mapping

Jedno oprogramowanie, wspólne dla wszystkich rozwiązań Leica Geosystems do wykrywania instalacji podziemnych.
Jedno oprogramowanie, wspólne dla wszystkich rozwiązań Leica Geosystems do wykrywania instalacji podziemnych.

Wykrywanie i mapowanie infrastruktury podziemnej

Mapa instalacji podziemnych pokazuje umiejscowienie zakopanych rur i kabli oraz umożliwia ich identyfikację. Połącz proces mapowania z pomiarami topograficznymi, a otrzymasz mapę infrastruktury podziemnej.

Szczegółowe mapowanie instalacji 3D

Pomiary instalacji podziemnych to inaczej dokładna detekcja i mapowanie infrastruktury. Właściciele instalacji chcą dokładnie wiedzieć gdzie znajdują się instalacje, aby planować przyszłe inwestycje i nimi zarządzać w oparciu o cyfrową mapę.

OneVision

Software application for advanced GPR data collection thath provides real-time target viewing, onsite object mapping and GPS navigation. It is a powerful tool for use with an array of antennas when performing utility mapping, archeological and environmental surveys, and extensive mapping of medium to large size projects.
Software application for advanced GPR data collection thath provides real-time target viewing, onsite object mapping and GPS navigation. It is a powerful tool for use with...

Gred-HD

Zaawansowane oprogramowanie do renderowania tomograficznego pozyskanych danych w 2D i 3D. Zalecane do mapowania rur i infrastruktury podziemnej oraz analiz podpowierzchniowych w 3D. Dzięki temu oprogramowaniu zyskujesz szereg opcji do nawigacji, wycinania i znakowania anomalii co umożliwi lepszą interpretację danych, gdy jednocześnie wyświetlasz wiele radargramów. Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z dowolnymi danymi dotyczącymi położenia, które pochodzą z odbiorników GPS w celu uzyskania automatycznie georeferencyjnych wykresów.
Zaawansowane oprogramowanie do renderowania tomograficznego pozyskanych danych w 2D i 3D. Zalecane do mapowania rur i infrastruktury podziemnej oraz analiz...

Podziemne i naziemne mapowanie 3D

To, co się dzieje pod ziemią, wpływa na to, co dzieje się na powierzchni. Dzięki wizualizacji w 3D obiektów znajdujących się pod ziemią z użyciem georadaru i na powierzchni z użyciem skanowania laserowego, będziesz dobrze znać każde środowisko, aby podejmować możliwie najbardziej świadome decyzje.

IQMaps

IQMaps is a new post-processing software application for advanced GPR data analysis, which provides a fast interfacing between the user and the GPR data
IQMaps is a new post-processing software application for advanced GPR data analysis, which provides a fast interfacing between the user and the GPR data

One Vision

Oprogramowanie do gromadzenia danych przeznaczone dla zaawansowanych georadarów GPR, które umożliwia przeglądanie danych, mapowanie obiektów w terenie i nawigację GPS w czasie rzeczywistym. Jest to potężne narzędzie do pracy z szeregiem anten podczas mapowania obiektów infrastruktury podziemnej, pomiarów archeologicznych i środowiskowych oraz obszernego mapowania średnich i dużych obszarów.
Oprogramowanie do gromadzenia danych przeznaczone dla zaawansowanych georadarów GPR, które umożliwia przeglądanie danych, mapowanie obiektów w terenie i nawigację GPS w czasie rzeczywistym. Jest to potężne narzędzie do pracy z szeregiem anten podczas mapowania obiektów infrastruktury podziemnej, pomiarów archeologicznych i środowiskowych oraz...

Gred HD

Zaawansowane oprogramowanie do renderowania tomograficznego pozyskanych danych w 2D i 3D. Zalecane do mapowania rur i infrastruktury podziemnej oraz analiz podpowierzchniowych w 3D. Dzięki temu oprogramowaniu zyskujesz szereg opcji do nawigacji, wycinania i znakowania anomalii co umożliwi lepszą interpretację danych, gdy jednocześnie wyświetlasz wiele radargramów.
Zaawansowane oprogramowanie do renderowania tomograficznego pozyskanych danych w 2D i 3D. Zalecane do mapowania rur i infrastruktury podziemnej oraz analiz podpowierzchniowych w 3D. Dzięki temu oprogramowaniu zyskujesz szereg opcji do nawigacji, wycinania i znakowania anomalii co umożliwi lepszą interpretację danych, gdy jednocześnie wyświetlasz...