Mapowanie i wykrywanie położenia infrastruktury podziemnej

Odkrywanie danych, cyfryzacja rzeczywistości

utility mapping
Geodeci, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i wykonawcy, teraz bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują dokładnych, wysoce wiarygodnych i aktualnych informacji - dostępnych do natychmiastowego użycia. Wykorzystując najnowszą technologię, wykrywanie instalacji podziemnych staje się prostym i wydajnym zadaniem zwiększającym bezpieczeństwo Twoje i instalacji podziemnych. Nasze rozwiązania do wykrywania, usprawnia proces pozyskiwania danych - od pracy w terenie po obróbkę danych w biurze. Umożliwiając objęcie zintegrowanym rozwiązaniem całego procesu wykrywania, omijania i mapowania infrastruktury.

Omijanie przewodów

Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z wykopami nieuchronnie narazi pracowników budowlanych na przebywanie tuż obok instalacji podziemnych. Zawsze należy wiedzieć, jakie jest dokładne położenie wszystkich podziemnych instalacji, przed i w trakcie procesu wykopywania.

Wykrywacze infrastruktury podziemnej Leica DD SMART

Nowe rozwiązanie Leica DD SMART do wykrywania infrastruktury podziemnej obejmujące wykrywacze przewodów DD230 / 220, oprogramowanie DX Shield i generatory sygnału. To jedyny kompletny system do wykrywania przeznaczony dla profesjonalistów z branży wykrywania instalacji podziemnych i dla każdego, kto przebija grunt.

Jak wykrywać instalacje podziemne - 6 poziomów wykrywania infrastruktury

Ciągle zmieniające się środowiska i rosnąca populacja powodują konieczność budowy większej ilości budynków i renowację istniejących. Łatwo możemy zobaczyć zmiany, patrząc na infrastrukturę. Specjalistyczna infrastruktura musi być stale konserwowana lub naprawiana. Głównym wyzwaniem dla tej zmiany jest znajomość dokładnego położenia infrastruktury podziemnej.

Jak działają wykrywacze przewodów - Zasady wykrywania instalacji podziemnych

Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z wykopami nieuchronnie narazi pracowników budowlanych na przebywanie tuż obok instalacji podziemnych. Zawsze należy wiedzieć, jakie jest dokładne położenie wszystkich podziemnych instalacji, przed i w trakcie procesu wykopywania.

Śledzenie przebiegu infrastruktury

Pomiar instalacji podziemnych oznacza dokładne określenie położenia i mapowanie jej przebiegu. Właściciele obiektów chcą dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się ich infrastruktura. Do przyszłego planowania rozwoju i konserwacji infrastruktury, muszą oni mieć cyfrowe plany swojej infrastruktury.

Jak wybrać instrument do wykrywania infrastruktury?

Wykrywanie położenia instalacji podziemnych wymaga użycia różnych metod i produktów, aby dopasować się do różnych sytuacji. Istnieje wiele technologii, które mogą zostać...

Leica DX Manager Mapping

Jedno oprogramowanie, wspólne dla wszystkich rozwiązań Leica Geosystems do wykrywania instalacji podziemnych.

Wykrywanie i mapowanie infrastruktury podziemnej

Mapa instalacji podziemnych pokazuje umiejscowienie i umożliwia identyfikację zakopanych rur oraz kabli. Połącz proces mapowania z pomiarami topograficznymi, a otrzymasz szczegółową mapę infrastruktury podziemnej.

Rozbudowane mapowanie infrastruktury w 3D

Rozbudowany proces wykrywania i mapowania infrastruktury podziemnej umożliwia dokładną i kompletną rejestrację położenia obiektów podziemnych, zmniejszając ryzyko obrażeń osób trzecich. Wykorzystanie wieloczęstotliwościowych i wielokanałowych technologii radarowych umożliwia skanowanie oraz mapowanie wszystkich podziemnych obiektów, zarówno w wąskich pasmach, jak i na rozległych obszarach. Odbywa się to wraz z szybkim i łatwym przetwarzaniem danych, z bardzo wysoką dokładnością, przy znacznym ograniczeniu angażowanych zasobów.

One vision

Aplikacja do zaawansowanego gromadzenia danych GPR, umożliwiająca podgląd danych, mapowanie obiektów w terenie i nawigację GPS czasie rzeczywistym. Jest to potężne...

Gred-HD

Zaawansowane oprogramowanie do renderowania tomograficznego pozyskanych danych w 2D i 3D. Zalecane do mapowania rur i infrastruktury podziemnej oraz analiz...

Mapowanie podpowierzchniowe i powierzchniowe w 3D

To, co się dzieje pod ziemią, wpływa na to, co dzieje się na powierzchni. Dzięki wizualizacji w 3D obiektów znajdujących się pod ziemią z użyciem GPR i na powierzchni z użyciem skanowania laserowego, będziesz dobrze znać każde środowisko, aby podejmować możliwie najbardziej świadome decyzje.

Pegasus Stream

Rozwiązanie do skanowania kinematycznego to zintegrowana platforma sprzętowa do jednoczesnego mapowania w 3D zarówno infrastruktury podziemnej, jak i obiektów na powierzchni.

One Vision

Oprogramowanie do gromadzenia danych przeznaczone dla zaawansowanych georadarów GPR, które umożliwia przeglądanie danych, mapowanie obiektów w terenie i nawigację GPS w czasie rzeczywistym. Jest to potężne narzędzie do pracy z szeregiem anten podczas mapowania obiektów infrastruktury podziemnej, pomiarów archeologicznych i środowiskowych oraz...

Gred HD

Zaawansowane oprogramowanie do renderowania tomograficznego pozyskanych danych w 2D i 3D. Zalecane do mapowania rur i infrastruktury podziemnej oraz analiz podpowierzchniowych w 3D. Dzięki temu oprogramowaniu zyskujesz szereg opcji do nawigacji, wycinania i znakowania anomalii co umożliwi lepszą interpretację danych, gdy jednocześnie wyświetlasz...