Przykłady wdrożeń

Przechwytywanie rzeczywistości

Nasze rozwiązania do przechwytywania rzeczywistości wizualizują każde środowisko takim, jakie jest, dzięki czemu można modelować z dokładnością i precyzją.
Nasze rozwiązania do przechwytywania rzeczywistości wizualizują każde środowisko takim, jakie jest, dzięki czemu można modelować z dokładnością i precyzją.

Geodezja i Inżynieria

Nasz sztandarowy biznes od niemal 200 lat wspiera codzienną pracę Geodetów i Inżynierów. Pokonywanie wyzwań dzięki naszym rozwiązaniom typu "teren-biuro".
Nasz sztandarowy biznes od niemal 200 lat wspiera codzienną pracę Geodetów i Inżynierów. Pokonywanie wyzwań dzięki naszym rozwiązaniom typu "teren-biuro".

Budownictwo

Średni roczny przyrost ludzi na świecie to obecnie 80 milionów osób. Inżynierowie i budowniczy wspierają rozwój infrastruktury z zastosowaniem naszych rozwiązań.
Średni roczny przyrost ludzi na świecie to obecnie 80 milionów osób. Inżynierowie i budowniczy wspierają rozwój infrastruktury z zastosowaniem naszych rozwiązań.

Bezpieczeństwo publiczne

Aby zapewnić dobrobyt społeczeństwa, specjaliści od bezpieczeństwa publicznego potrzebują niezawodnych instrumentów. Dostarczamy rozwiązania, które dają solidne dowody.
Aby zapewnić dobrobyt społeczeństwa, specjaliści od bezpieczeństwa publicznego potrzebują niezawodnych instrumentów. Dostarczamy rozwiązania, które dają solidne dowody.

Budownictwo Ciężkie

Od sensorów lotniczych mapujących obszary pod infrastrukturę po tachimetry do zadań powykonawczych - dostarczamy niezbędne rozwiązania dla budownictwa ciężkiego.
Od sensorów lotniczych mapujących obszary pod infrastrukturę po tachimetry do zadań powykonawczych - dostarczamy niezbędne rozwiązania dla budownictwa ciężkiego.

Monitoring

Naturalne formacje i struktury tworzone przez człowieka znajdują się pod ogromnymi naprężeniami. Stale obserwuj potencjalne ryzyko dzięki naszym licznym rozwiązaniom monitorującym.
Naturalne formacje i struktury tworzone przez człowieka znajdują się pod ogromnymi naprężeniami. Stale obserwuj potencjalne ryzyko dzięki naszym licznym rozwiązaniom...

Energetyka

W miarę starzenia się infrastruktury operatorzy muszą wiedzieć, jak dokonać modernizacji, aby osiągnąć sukces. Nasze rozwiązania zbierają i analizują dane, aby pomóc Ci podejmować najlepsze decyzje.
W miarę starzenia się infrastruktury operatorzy muszą wiedzieć, jak dokonać modernizacji, aby osiągnąć sukces. Nasze rozwiązania zbierają i analizują dane, aby pomóc Ci...

Monitoring

Naturalne formacje i struktury tworzone przez człowieka znajdują się pod ogromnymi naprężeniami. Stale obserwuj potencjalne ryzyko dzięki naszym licznym rozwiązaniom monitorującym.
Naturalne formacje i struktury tworzone przez człowieka znajdują się pod ogromnymi naprężeniami. Stale obserwuj potencjalne ryzyko dzięki naszym licznym rozwiązaniom...

Transport

Dzięki politycznemu, humanitarnemu i finansowemu wpływowi, lepsza infrastruktura tranzytowa poprawia jakość życia. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich faz projektu.
Dzięki politycznemu, humanitarnemu i finansowemu wpływowi, lepsza infrastruktura tranzytowa poprawia jakość życia. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich faz projektu.

Media

Społeczności na całym świecie oczekują nieprzerwanej usługi. Dzięki rozwiązaniom do gromadzenia i zarządzania zasobami dostawcy mediów zapewniają ciągłość świadczenia usług.
Społeczności na całym świecie oczekują nieprzerwanej usługi. Dzięki rozwiązaniom do gromadzenia i zarządzania zasobami dostawcy mediów zapewniają ciągłość świadczenia usług.

Górnictwo

Tworzenie bezpiecznego środowiska wydobywczego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych narzędzi jest priorytetem w tej dziedzinie. Nasze rozwiązania dotyczące infrastruktury górniczej właśnie to robią.
Tworzenie bezpiecznego środowiska wydobywczego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych narzędzi jest priorytetem w tej dziedzinie. Nasze rozwiązania dotyczące...

Zasoby naturalne

Co pięć dni liczba ludności na świecie wzrasta w jednym dużym mieście, nadwyrężając zasoby. Nasze rozwiązania wspierają tych, którzy próbują odwrócić ten problem.
Co pięć dni liczba ludności na świecie wzrasta w jednym dużym mieście, nadwyrężając zasoby. Nasze rozwiązania wspierają tych, którzy próbują odwrócić ten problem.

Nauka i Edukacja

Nasze rozwiązania w zakresie skanowania i przechwytywania danych są zgodne z rygorystycznymi metodami badań naukowych.
Nasze rozwiązania w zakresie skanowania i przechwytywania danych są zgodne z rygorystycznymi metodami badań naukowych.