Rozwiązania do monitoringu

Monitoring w czasie rzeczywistym pomaga ratować życie

Firma Leica Geosystems ma liczące ponad 200 lat doświadczenie w precyzyjnych pomiarach, jak również ponad 30-letnie doświadczenie w systemach automatycznego monitorowania deformacji. Mając niezrównane kwalifikacje do pozyskiwania i analizowania danych przestrzennych w celu monitorowania deformacji oraz zarządzania tymi danymi, firma Leica Geosystems angażuje się w ciągły rozwój innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych oraz ustanawiania nowych standardów w dziedzinie monitorowania.

Każdy projekt w zakresie monitorowania jest wyjątkowy. Rozwiązania do monitoringu firmy Leica Geosystems cechuje wszechstronność i elastyczność w adaptacji do wymagań projektu, niezależnie od środowiska lub obiektu, który wymaga monitoringu. Niezależnie od tego, czy chodzi o działania człowieka, czy procesy naturalne, możesz polegać na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Leica Geosystems, aby zawsze zapewnić najwyższe poziomy bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Budynki i konstrukcje
Infrastruktura transportowa
Monitoring środowiska
Infrastruktura energetyczna
Górnictwo

Planowanie

 

W fazie planowania projektu monitorowanie pomaga na etapie analizy wstępnej i testowania obiektu. Pomaga to w ocenie odpowiedniości i stabilności gruntu objętego projektem oraz obszarów otaczających jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu.

Realizacja projektu

 

Nieustanne wstrząsy i ruchy powodują, że budowa stwarza poważne ryzyko, które zagraża bezpieczeństwu osób pracujących na danym obiekcie lub w jego pobliżu. Niezależnie od tego, czy chodzi o detekcję ruchów w obszarze projektu czy w jego sąsiedztwie, ważne jest aby prowadzić monitoring w fazie realizacji.

Strukturalny monitoring kondycji

 

Długoterminowy monitoring zapewnia stabilność istniejących konstrukcji niezależnie od wpływu konserwacji i starzenia, a także potencjalnego wpływu pobliskich prac budowlanych, aktywności sejsmicznej lub innych zagrożeń naturalnych.

 

Skalowalność rozwiązań do monitoringu firmy Leica, organizacja pracy i wizualizacja

Zaczynając od podstaw


Monitoring może wydawać się zniechęcający dla tych którzy mają niewielkie lub żadne doświadczenie, ale zrobienie pierwszego kroku w monitorowaniu kampanii jest proste i wymaga tylko tachimetru oraz zainstalowanej na nim aplikacji do monitorowania. Takie podstawowe konfiguracje można łatwo skalować w większe projekty monitorowania w czasie rzeczywistym, dodając sprzęt i oprogramowanie z rozwiązań do monitorowania firmy Leica Geosystems i IDS GeoRadar.

Prosta organizacja pracy


Rozwiązania do monitoringu firmy Leica Geosystems oferują bezproblemową integrację sprzętu i monitorowania. Po prostej instalacji w terenie sensory niezwłocznie łączą się z chmurą lub z lokalnym oprogramowaniem GeoMoS do monitorowania odkształceń, które natychmiast informuje o wszelkich ruchach i zmianach. Wszechstronna wizualizacja wyników jest zawsze łatwo dostępna w przeglądarce na dowolnym urządzeniu mobilnym.


Masz pytania? My mamy odpowiedzi!

Pozwól nam sobie pomóc