Leica iCON - zrobotyzowane tachimetry dla budownictwa

Presja czasu jest stałym wyzwaniem dla profesjonalistów budowlanych. Zrobotyzowane tachimetry Leica iCON przyspieszają procesy budowlane i instalacyjne, umożliwiając użytkownikom tyczenie większej liczby punktów każdego dnia z dokładnością i pewnością. Zrobotyzowane tachimetry Leica iCON gwarantują wydajność tyczenia dzięki najbardziej niezawodnej, prostej i automatycznej procedurze ustawiania, wiodącej w branży blokadzie pryzmatu i możliwości pomiarów bezlustrowych.

Leica iCON iCR80

Tachimetr budowlany Leica iCON iCR80 śledzi tylko jedną rzecz: pryzmat użytkownika. Za sprawą wiodącej w branży technologii ATR+ tachimetr iCR80 jest szczególnie użyteczny na zatłoczonych placach budowy z wieloma przeszkodami, takimi jak odbicia, maszyny i poruszający się wszędzie ludzie. Odpowiedni do wszelkich robót budowlanych , w tym również do sterowania maszynami.
Tachimetr budowlany Leica iCON iCR80 śledzi tylko jedną rzecz: pryzmat użytkownika. Za sprawą wiodącej w branży technologii ATR+ tachimetr iCR80 jest szczególnie użyteczny na zatłoczonych placach budowy z wieloma przeszkodami, takimi jak odbicia, maszyny i poruszający się wszędzie ludzie. Odpowiedni do wszelkich robót budowlanych , w tym również do sterowania maszynami.

Leica iCON iCR70

The Leica iCON iCR70 mid-range robotic total station, combined with the Leica iCON field software delivers a simple and productive way to enhance your digital workflows on site. Equipped with ATR and SpeedSearch to find, and lock onto prisms quickly for accurate layout measurements.
The Leica iCON iCR70 mid-range robotic total station, combined with the Leica iCON field software delivers a simple and productive way to enhance your digital workflows on site. Equipped with ATR and SpeedSearch to find, and lock onto prisms quickly for accurate layout measurements.

Leica AP20 AutoPole for Construction

The Leica AP20 AutoPole is a revolutionary smart system for Leica robotic total stations that is easy to use and enhances the digital construction workflows of Leica iCON field software with a seamless integration.
The Leica AP20 AutoPole is a revolutionary smart system for Leica robotic total stations that is easy to use and enhances the digital construction workflows of Leica iCON field software with a seamless integration.