Rozwiązania

Przechwytywanie rzeczywistości

Dążymy do jak najdokładniejszego pozyskiwania aktualnych danych, aby tworzyć prawdziwy świat cyfrowy. Profesjonaliści mogą modyfikować dowolne projekty, aby usprawnić realizację obiektów w terenie.
Dążymy do jak najdokładniejszego pozyskiwania aktualnych danych, aby tworzyć prawdziwy świat cyfrowy. Profesjonaliści mogą modyfikować dowolne projekty, aby usprawnić...

Geodezja i inżynieria

Nasz sztandarowy biznes od prawie 200 lat, znamy codzienne zadania geodetów i inżynierów. Pokonują oni codzienne wyzwania dzięki naszym rozwiązaniom do współpracy między biurem i terenem.
Nasz sztandarowy biznes od prawie 200 lat, znamy codzienne zadania geodetów i inżynierów. Pokonują oni codzienne wyzwania dzięki naszym rozwiązaniom do współpracy między...

Budynki

Światowa populacja powiększa się średnio o 80 milionów ludzi. Inżynierowie i budowniczowie wspierają ten wzrost dzięki naszym rozwiązaniom dla budownictwa.
Światowa populacja powiększa się średnio o 80 milionów ludzi. Inżynierowie i budowniczowie wspierają ten wzrost dzięki naszym rozwiązaniom dla budownictwa.

Bezpieczeństwo publiczne

Aby zapewnić dobrobyt w społeczeństwie, specjaliści od bezpieczeństwa publicznego potrzebują niezawodnych instrumentów. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają przygotowywać niezbite dowody.
Aby zapewnić dobrobyt w społeczeństwie, specjaliści od bezpieczeństwa publicznego potrzebują niezawodnych instrumentów. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają...

Budownictwo ciężkie

Od sensorów lotniczych przez mapowanie obszarów, na których będzie budowana infrastruktura, aż po tachimetry do realizacji pomiarów inwentaryzacyjnych - zaspokajamy wszystkie potrzeby w budownictwie ciężkim.
Od sensorów lotniczych przez mapowanie obszarów, na których będzie budowana infrastruktura, aż po tachimetry do realizacji pomiarów inwentaryzacyjnych - zaspokajamy...

Transport

Wpływy polityczne, społeczne i finansowe, lepsza infrastruktura poprawia jakość życia. Oferujemy rozwiązania na każdy etap projektu.
Wpływy polityczne, społeczne i finansowe, lepsza infrastruktura poprawia jakość życia. Oferujemy rozwiązania na każdy etap projektu.

Energetyka i zakłady przemysłowe

W miarę starzenia się infrastruktury zarządcy muszą wiedzieć, jak prowadzić modernizacje, aby zakład przemysłowy pozostawał wciąż sprawny. Nasze rozwiązania ułatwiają zbieranie i analizę danych, aby pomóc Ci podejmować najlepsze decyzje.
W miarę starzenia się infrastruktury zarządcy muszą wiedzieć, jak prowadzić modernizacje, aby zakład przemysłowy pozostawał wciąż sprawny. Nasze rozwiązania ułatwiają...

Monitoring

W formacjach naturalnych i obiektach tworzonych przez człowieka występują olbrzymie naprężenia. Stale obserwuj potencjalne ryzyka korzystając z naszych licznych rozwiązań do monitoringu.
W formacjach naturalnych i obiektach tworzonych przez człowieka występują olbrzymie naprężenia. Stale obserwuj potencjalne ryzyka korzystając z naszych licznych rozwiązań...

Usługi komunalne

Społeczności na całym świecie oczekują nieprzerwanego świadczenia usług. Dzięki rozwiązaniom do gromadzenia i zarządzania obiektami, firmy użyteczności publicznej zapewniają ciągłość świadczenia usług.
Społeczności na całym świecie oczekują nieprzerwanego świadczenia usług. Dzięki rozwiązaniom do gromadzenia i zarządzania obiektami, firmy użyteczności publicznej...

Górnictwo

Tworzenie bezpiecznego środowiska górniczego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn jest priorytetem w terenie. Nasze rozwiązania dla infrastruktury kopalń właśnie to robią.
Tworzenie bezpiecznego środowiska górniczego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn jest priorytetem w terenie. Nasze rozwiązania dla infrastruktury kopalń...

Rolnictwo

Zasoby są maksymalnie wykorzystywane przez światową populację, która przekracza ponad 7 miliardów ludzi. Najlepsze wykorzystanie dostępnych areałów umożliwia wdrożenie rozwiązań do prowadzenia rolnictwa precyzyjnego.
Zasoby są maksymalnie wykorzystywane przez światową populację, która przekracza ponad 7 miliardów ludzi. Najlepsze wykorzystanie dostępnych areałów umożliwia wdrożenie...

Zasoby naturalne

Co pięć dni liczba ludności na świecie wzrasta o liczebność jednego dużego miasta, wysysając zasoby naturalne. Nasze rozwiązania wspierają tych, którzy pracują nad zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
Co pięć dni liczba ludności na świecie wzrasta o liczebność jednego dużego miasta, wysysając zasoby naturalne. Nasze rozwiązania wspierają tych, którzy pracują nad...

Nauka i edukacja

Pozyskiwanie i analiza danych naukowych umożliwią rozwój w każdej dziedzinie. Mamy rozwiązania, które pozwolą zrealizować każdy cel badawczy.
Pozyskiwanie i analiza danych naukowych umożliwią rozwój w każdej dziedzinie. Mamy rozwiązania, które pozwolą zrealizować każdy cel badawczy.

Sport i rozrywka

Począwszy od zapewnienia najdokładniejszego pomiaru zwycięskiego skoku, aż po wprowadzenie rzeczywistości wirtualnej do naszego życia, wiele naszych rozwiązań do pozyskiwania danych o rzeczywistości jest wykorzystywanych w sporcie i branży rozrywkowej.
Począwszy od zapewnienia najdokładniejszego pomiaru zwycięskiego skoku, aż po wprowadzenie rzeczywistości wirtualnej do naszego życia, wiele naszych rozwiązań do...