Rozwiązania

Przechwytywanie rzeczywistości

Dążymy do jak najdokładniejszego pozyskiwania aktualnych danych, aby tworzyć prawdziwy świat cyfrowy. Profesjonaliści mogą modyfikować dowolne projekty, aby usprawnić realizację obiektów w terenie.
Dążymy do jak najdokładniejszego pozyskiwania aktualnych danych, aby tworzyć prawdziwy świat cyfrowy. Profesjonaliści mogą modyfikować dowolne projekty, aby usprawnić...

Geodezja i inżynieria

Nasz sztandarowy biznes od prawie 200 lat, znamy codzienne zadania geodetów i inżynierów. Pokonują oni codzienne wyzwania dzięki naszym rozwiązaniom do współpracy między biurem i terenem.
Nasz sztandarowy biznes od prawie 200 lat, znamy codzienne zadania geodetów i inżynierów. Pokonują oni codzienne wyzwania dzięki naszym rozwiązaniom do współpracy między...

Budynki

Światowa populacja powiększa się średnio o 80 milionów ludzi. Inżynierowie i budowniczowie wspierają ten wzrost dzięki naszym rozwiązaniom dla budownictwa.
Światowa populacja powiększa się średnio o 80 milionów ludzi. Inżynierowie i budowniczowie wspierają ten wzrost dzięki naszym rozwiązaniom dla budownictwa.

Budownictwo ciężkie

Od sensorów lotniczych przez mapowanie obszarów, na których będzie budowana infrastruktura, aż po tachimetry do realizacji pomiarów inwentaryzacyjnych - zaspokajamy wszystkie potrzeby w budownictwie ciężkim.
Od sensorów lotniczych przez mapowanie obszarów, na których będzie budowana infrastruktura, aż po tachimetry do realizacji pomiarów inwentaryzacyjnych - zaspokajamy...

Transport

Wpływy polityczne, społeczne i finansowe, lepsza infrastruktura poprawia jakość życia. Oferujemy rozwiązania na każdy etap projektu.
Wpływy polityczne, społeczne i finansowe, lepsza infrastruktura poprawia jakość życia. Oferujemy rozwiązania na każdy etap projektu.

Energetyka i zakłady przemysłowe

W miarę starzenia się infrastruktury zarządcy muszą wiedzieć, jak prowadzić modernizacje, aby zakład przemysłowy pozostawał wciąż sprawny. Nasze rozwiązania ułatwiają zbieranie i analizę danych, aby pomóc Ci podejmować najlepsze decyzje.
W miarę starzenia się infrastruktury zarządcy muszą wiedzieć, jak prowadzić modernizacje, aby zakład przemysłowy pozostawał wciąż sprawny. Nasze rozwiązania ułatwiają...

Monitoring

W formacjach naturalnych i obiektach tworzonych przez człowieka występują olbrzymie naprężenia. Stale obserwuj potencjalne ryzyka korzystając z naszych licznych rozwiązań do monitoringu.
W formacjach naturalnych i obiektach tworzonych przez człowieka występują olbrzymie naprężenia. Stale obserwuj potencjalne ryzyka korzystając z naszych licznych rozwiązań...

Usługi komunalne

Społeczności na całym świecie oczekują nieprzerwanego świadczenia usług. Dzięki rozwiązaniom do gromadzenia i zarządzania obiektami, firmy użyteczności publicznej zapewniają ciągłość świadczenia usług.
Społeczności na całym świecie oczekują nieprzerwanego świadczenia usług. Dzięki rozwiązaniom do gromadzenia i zarządzania obiektami, firmy użyteczności publicznej...

Górnictwo

Tworzenie bezpiecznego środowiska górniczego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn jest priorytetem w terenie. Nasze rozwiązania dla infrastruktury kopalń właśnie to robią.
Tworzenie bezpiecznego środowiska górniczego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn jest priorytetem w terenie. Nasze rozwiązania dla infrastruktury kopalń...

Rolnictwo

Zasoby są maksymalnie wykorzystywane przez światową populację, która przekracza ponad 7 miliardów ludzi. Najlepsze wykorzystanie dostępnych areałów umożliwia wdrożenie rozwiązań do prowadzenia rolnictwa precyzyjnego.
Zasoby są maksymalnie wykorzystywane przez światową populację, która przekracza ponad 7 miliardów ludzi. Najlepsze wykorzystanie dostępnych areałów umożliwia wdrożenie...

Zasoby naturalne

Co pięć dni liczba ludności na świecie wzrasta o liczebność jednego dużego miasta, wysysając zasoby naturalne. Nasze rozwiązania wspierają tych, którzy pracują nad zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
Co pięć dni liczba ludności na świecie wzrasta o liczebność jednego dużego miasta, wysysając zasoby naturalne. Nasze rozwiązania wspierają tych, którzy pracują nad...

Nauka i edukacja

Pozyskiwanie i analiza danych naukowych umożliwią rozwój w każdej dziedzinie. Mamy rozwiązania, które pozwolą zrealizować każdy cel badawczy.
Pozyskiwanie i analiza danych naukowych umożliwią rozwój w każdej dziedzinie. Mamy rozwiązania, które pozwolą zrealizować każdy cel badawczy.

Sport i rozrywka

Począwszy od zapewnienia najdokładniejszego pomiaru zwycięskiego skoku, aż po wprowadzenie rzeczywistości wirtualnej do naszego życia, wiele naszych rozwiązań do pozyskiwania danych o rzeczywistości jest wykorzystywanych w sporcie i branży rozrywkowej.
Począwszy od zapewnienia najdokładniejszego pomiaru zwycięskiego skoku, aż po wprowadzenie rzeczywistości wirtualnej do naszego życia, wiele naszych rozwiązań do...