Oprogramowanie

Leica MC1

Uniwersalna platforma programowa do sterowania maszyn w 3D

Leica_ConX_Software_Thumbnail_800x428

Leica ConX

Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym dla całego projektu budowlanego.

Leica iCON site

Rozwiązanie do pozycjonowania w terenie do zastosowań na placu budowy.

Leica iCON office

Leica iCON office

Kompletny pakiet oprogramowania do wszystkich zastosowań na placu budowy

Leica ConX

Sprawne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi i wymiana danych związanych z pracą w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Sprawne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi i wymiana danych związanych z pracą w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

New all-in-one machine control platform from Leica Geosystems

Leica Geosystems delivers an intelligent new platform that supports multiple machines for the heavy construction industry.