Certyfikaty ISO9001-14001

Certyfikaty systemu zarządzania

Certyfikaty ISO9001 - 14001

Zakłady produkcyjne Leica Geosystems AG również spełniają wymogi normy ISO 14001 dotyczącej zarządzania środowiskowego. Zintegrowany system zarządzania obejmuje również wymagania odpowiedzialności społecznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzięki regularnym wewnętrznym kontrolom i audytom, jak również audytom wykonywanym przez zewnętrzny, niezależny, akredytowany organ oceniający i certyfikujący, możemy zagwarantować, że system zarządzania jest regularnie sprawdzany i udoskonalany.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.