Hybrid Sensors

Leica CountryMapper

The world's first hybrid sensor for large-area imaging and LiDAR data collection, leveraging Leica Geosystems' leadership in hybrid airborne technologies.

Czujniki hybrydowe

Jedyny na świecie hybrydowy sensor lotniczy do wykonywania zdjęć pozanadirowych wyposażony w LiDAR przeznaczony do mapowania obszarów miejskich teraz oferuje pracę z podwójną wydajnością

Leica Xpro

Oprogramowanie

Oprogramowania do sensorów lotniczych