Przechwytywanie rzeczywistości

Szybkie przechwytywanie dokładnych danych sieci autostrad w Anglii

Mapowanie dalekich rubieży

Pomiar głębokości jezior Alaski z wykorzystaniem systemu Chiroptera.

Eksploracja dna

Eksploracja płycizn.

Rewolucja w ruchu

Bezpieczne pomiary ruchliwych dróg z wykorzystaniem systemu Pegasus:Two.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.