Leica GeoMoS Now! System do monitoringu

Załóż spersonalizowaną stronę internetową związaną z monitoringiem

Leica GeoMoS Now!
Załóż własną stronę internetową
Leica GeoMoS Now! to aplikacja internetowa, która zapewnia pełny, całodobowy dostęp do danych o monitoringu za pośrednictwem urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Dane są natychmiast dostępne, a użytkownicy nie potrzebują żadnej wiedzy na temat projektowania stron internetowych. Intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne ułatwiają tworzenie stron internetowych. Zarządzaj, analizuj i udostępniaj najważniejsze informacje dzięki jednej prostej konfiguracji. Korzystanie z danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, wczesne wykrywanie i krótkie czasy reakcji mogą zapobiec potencjalnym problemom zanim się pojawią, zmniejszając ryzyko i koszty.

Wszechstronny i bezpieczny dostęp dla użytkowników
Aplikacja daje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem, uprawnieniami dostępu i poziomami autoryzacji. GeoMoS Now! upraszcza informacje, aby dopasować się zarówno do potrzeb użytkowników, jak i projektu monitoringu. Dzięki wizualnej edycji danych system może sprostać potrzebom różnych użytkowników, takich jak inżynierowie, eksperci i menedżerowie.

Wizualizacje w czasie rzeczywistym
Uzyskaj dokładny i aktualny przegląd stanu projektów, korzystając z szeregu łatwych do interpretacji map, wykresów, obrazów, tabel, raportów automatycznych i skanów deformacji. Wzbogacaj monitoring geodezyjny i geotechniczny za pomocą plików SHP i danych rastrowych. GeoMoS Now! obsługuje dane georeferencyjne w typowych formatach, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z niestandardowego wyświetlania danych na wielu warstwach. Użytkownicy mogą również dodawać niestandardowe widoki umożliwiające nakładanie zbiorów danych w celu ich interpretacji.

 • Przeglądaj wykresy, obrazy, mapy, tabele, skany deformacji i raporty o stanie monitorowanego obszaru - z dowolnego miejsca, o każdej porze
 • Pomiary i wyniki pochodzące z monitoringu geodezyjnego i geotechnicznego mogą być łączone z plikami SHP, warstwami danych i danymi rastrowymi
 • Wyświetlanie statusu deformacji
 • Obsługa różnych typów wykresów dynamicznych, w tym pobieranie danych surowych z wykresów i obsługa wartości odstających
 • Jedna prosta konfiguracja umożliwia automatyczną analizę danych i dystrybucję raportów
 • Indywidualna konfiguracja dla każdego użytkownika, nieograniczona liczba używanych projektów
 • Określanie poziomów dostępu i autoryzacji dla użytkowników
 • Bezpiecznie przechowuj dane - lokalnie lub w chmurze
 • Sposób wyświetlania danych i wykresy mogą zostać dostosowane przez administratora za pomocą intuicyjnych kreatorów
 • Wstaw do systemu logo i linki do strony swojej firmy; utwórz własną stronę do logowania korzystając z przekierowania adresu URL
 • Integracja z rozwiązaniami do monitoringu Leica Geosystems

GeoMoS Now! Wersja dla geodetów i inżynierów (Survey Edition)
Korzystając z GeoMoS Now! Survey Edition, firmy inżynieryjne zyskują kompletne rozwiązanie do monitorowania wszystkich swoich kampanii (okresowych) bez złożoności i kosztów zautomatyzowanego systemu monitorowania. Geodeci mogą importować współrzędne z pliku lub przesyłać dane zebrane za pomocą aplikacji TPS Monitoring na pokładzie tachimetrów Leica Geosystems. Następnie GeoMoS Now! automatycznie przetwarza dane, oblicza deformacje i tworzy wykresy na pulpicie nawigacyjnym. To działające w chmurze rozwiązanie oferuje użytkownikom jedną wygodną platformę dla wszystkich nowych i historycznych danych z kampanii pomiarów terenowych, dostępną z dowolnego urządzenia inteligentnego za pośrednictwem przeglądarki.

Film poglądowy na temat Leica GeoMoS Now!

Leica GeoMoS Now! Survey Edition

Ułatwia prowadzenie kampanie monitoringu przez geodetów.
Ułatwia prowadzenie kampanie monitoringu przez geodetów.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.