Optymalizacja zbierania plonów

Hexagon Agriculture

W miarę rozwoju populacji i urbanizacji zapewnienie żywności jest wyzwaniem. Rozwiązania Hexagon Agriculture zapewniają rolnikom optymalne wykorzystanie plonów z ich pól.

Leica Zeno 20

Mobilne rejestratory danych GIS (Android) oferujące dokładne pomiary GPS.

HxGN Content Program

Profesjonalna usługa obrazowania powietrznego.