Commercial & Residential Building

Let us help you deliver your next building project on time, safely and as efficiently as possible.

Shape how buildings are designed, built and maintained

Equipped with our geospatial and reality capture technologies, you can provide many services in the lifecycle of a building, from design to renovation or demolition. Our surveying solutions empower you to improve efficiency during all phases of building construction projects, including connecting stakeholders to continuously up-to-date CAD and BIM data. Rooted in an understanding of the workflow and dataflow in building construction, our solutions help you connect all elements, reduce risk and waste, prevent rework and increase safety.

Discover the solutions at each phase of the building construction lifecycle to increase your efficiency.

Construction lifecycle phasesDesign & Capture

Capture data efficiently to generate plans. Connect office and field data using solutions compatible with CAD & BIM software and create 3D models that form the basis of BIM digital workflows.
Capture data efficiently to generate plans. Connect office and field data using solutions compatible with CAD & BIM software and create 3D models that form the basis of BIM digital workflows.

Construct & Build

Prepare 3D design data for site work. Provide the most efficient and accurate layout and keep BIM models up to date while sharing changes instantly with everyone involved.
Prepare 3D design data for site work. Provide the most efficient and accurate layout and keep BIM models up to date while sharing changes instantly with everyone involved.

Operate & Maintain

Document entire buildings with reality capture solutions before repair and renovation. Create digital twins to help maintain the assets’ condition, and execute projects with sustainable practices.
Document entire buildings with reality capture solutions before repair and renovation. Create digital twins to help maintain the assets’ condition, and execute projects with sustainable practices.

In your own words
Geodeci kształtują sposób, w jaki budynki są projektowane, budowane i utrzymywane. Odkryj rozwiązania, które pomogą Ci kształtować każdy etap budowy.
Geodezja inżynieryjna

Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.
Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.

Rozwijaj swój biznes

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.
Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.

Rozwiązania pomiarowe

Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.
Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.

Udoskonalaj swoje umiejętności

Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.
Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.