Usługi

HxGN Content Program

Profesjonalna usługa obrazowania powietrznego.

HxGN SmartNet

Usługa precyzyjnego wyznaczania pozycji dająca nowe możliwości.