Systemy lotnicze

Leica HxMap

Wydajny proces obróbki danych pochodzących z sensorów lotniczych

Oprogramowanie

Oprogramowania do sensorów lotniczych

Leica DMCIII

Sensor do obrazowania lotniczego o najszerszym na świecie kadrze

Leica ADS100

Sensor lotniczy poprawiający jakość obrazu, skracający czas lotu

Leica SPL100

Technologia pojedynczego fotonu LiDAR osiąga najwyższą wydajność na dużych obszarach.

Leica HawkEye III

Sensor batymetryczny do wód głębokich zbierający dane z dna morskiego do 50 m głębokości

Leica Chiroptera II

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody

Leica RCD30

Średnioformatowa kamera wielospektralna do zastosowań LiDAR i UAV

Leica RCD30 dla UAV

Średnioformatowa multispektralna kamera do Swissdrones Dragon.