Inżynieria

Dokładność przed, w trakcie i po wykonaniu pomiarów jest niezbędna w realizacji kolejnych osiągnięć inżynieryjnych