Geodezja i punkty osnowy

Powrót do podstaw z większa precyzją i dokładnością