Totalstationer

Leica iCON Robot 60

Leica iCON Robot 60

Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.

Leica iCR70

Leica iCON iCR70

Supermodern teknik för gammal hederlig noggrannhet.

ICR80

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Totalstationer

Totalstationerna iCON erbjuder flera unika funktioner som hjälper dig utföra jobbet snabbare, enklare och precisare.
Totalstationerna iCON erbjuder flera unika funktioner som hjälper dig utföra jobbet snabbare, enklare och precisare.

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden
En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden