Totalstationer

Leica iCON Robot 60

Leica iCON Robot 60

Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.

Leica iCR70

Leica iCON iCR70

Supermodern teknik för gammal hederlig noggrannhet.

ICR80

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Better in between

Oavsett om du bygger en envåningsbyggnad eller en skyskrapa, så är detaljerna i skiktet mellan planeringen och färdigställandet oerhört...

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden