Totalstationer

Leica iCON Robot 50

Leica iCON Robot 50

Totalstation i enknappsutförande för bygg & anläggning

Leica iCON Robot 60

Leica iCON Robot 60

Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.

Leica iCR70

Leica iCON iCR70

Supermodern teknik för gammal hederlig noggrannhet.

ICR80

Leica iCON iCR80

Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag.

Introducing HxGN SMART Build

A simple yet robust platform for the construction industry - built from the ground up