Totalstationer

Leica iCON Robot 60

Leica iCON Robot 60

Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.

Leica iCR70

Leica iCON iCR70

Supermodern teknik för gammal hederlig noggrannhet.

ICR80

Leica iCON iCR80

Sätt ut fler utsättningspunkter under varje arbetspass, varje dag.

Better in between

Oavsett om du bygger en envåningsbyggnad eller en skyskrapa, så är detaljerna i skiktet mellan planeringen och färdigställandet oerhört...

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden