Przygotuj

Logo oprogramowania Leica Geosystems do skanowania rzeczywistości — etap przygotowania w przepływie pracy

Przygotowanie to kluczowy etap w procesie skanowania rzeczywistości. Oprogramowanie do rejestrowania chmur punktów firmy Leica Geosystems, Leica Cyclone REGISTER 360 PLUS i BLK Edition udostępnia szereg wysokowydajnych narzędzi do rejestrowania i przygotowania, w tym kilka zautomatyzowanych funkcji, które poprawiają wyniki i jednocześnie sprzyjają oszczędności czasu. Użytkownicy mogą poprawiać szkice polowe w biurze, np. zwiększać precyzję rejestracji, usuwać szumy, łączyć projekty, przeprowadzać szybką klasyfikację, anonimizować dane i wykonywać inne czynności, korzystając przy tym ze znaczników i zasobów dodanych w terenie w celu zapewnienia sprawnej współpracy teren-biuro. W tym przepływie pracy dane są przygotowywane do publikacji w różnych formatach, zarówno standardowych, jak i własnych Leica Geosystems, na potrzeby analiz lub przedstawienia interesariuszom.


Cyclone REGISTER 360 PLUS

Cyclone REGISTER 360 PLUS to kompleksowe rozwiązanie do przygotowywania danych i łączenia chmury punktów, przeznaczone do importowania danych z czujników Leica Geosystems i innych producentów oraz przygotowania ich do analizy i tworzenia opracowań. Proste opcje importu ułatwiają przenoszenie danych bezpośrednio ze skanerów, programu Cyclone FIELD 360, archiwalnych plików BLK Data Manager lub plików innych firm. Do czyszczenia danych służą półautomatyczne i ręczne narzędzia, takie jak filtr obiektów ruchomych, filtr gładkiej powierzchni, który usuwa szumy i izoluje wybrane powierzchnie, lub narzędzie rozmywania anonimizującego, które wymazuje twarze i tablice rejestracyjne ze zbiorów danych. Zaawansowane, a przy tym intuicyjne narzędzia kontroli jakości ułatwiają określanie tolerancji w projekcie oraz identyfikację skanów lub regionów poza granicami. Na koniec publikacja danych w formatach standardowych i natywnych formatach Leica w celu przekazania klientom lub wykonawcom, a także do wykorzystania w narzędziach analitycznych.

Cyclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition)

Cyclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition) to oprogramowanie wyposażone we wszystkie narzędzia do czyszczenia i łączenia danych, kontroli jakości i publikowania znajdujące się w Cyclone REGISTER 360 PLUS, z opcjami importu dostosowanymi do potrzeb użytkowników skanerów laserowych BLK. Ta wersja obsługuje import danych w formatach BLK360, BLK2GO, BLK2FLY i BLK ARC bezpośrednio ze skanera, aplikacji Cyclone FIELD 360 lub plików BLK Data Manager.Nie widzisz tutaj tego, czego szukasz? Zapytaj eksperta.