Leica Pegasus:Manager - Dopełnienie rozwiązań do skanowania kinematycznego

Wydajna i łatwa praca, od planowania misji do ekstrakcji obiektów, współpraca z Jetstream oraz udostępnianie danych online

Leica Pegasus:Manager to klient do oprogramowania służącego do skanowania kinematycznego, jedna aplikacja komputerowa do przetwarzania, analizy i ekstrakcji obiektów z chmur punktów oraz obrazów pozyskanych przez systemy do skanowania kinematycznego Leica Pegasus. Klient do oprogramowania Leica Pegasus:Manager, składający się z różnych modułów, umożliwia dostosowanie pakietu oprogramowania do wymagań branżowych lub zakresu projektu. Dokładne planowanie misji, przetwarzanie danych, automatyczne wyodrębnianie obiektów, zintegrowane raportowanie o dokładności i publikowanie online sprawiają, że Leica Pegasus:Manager jest wydajnym oprogramowaniem umożliwiającym sprawne dostarczanie gotowych opracowań. Opcjonalnie Leica Pegasus:Manager może publikować pliki Jetstream, umożliwiając użytkownikom Cyclone łączenie projektów pochodzących z wielu urządzeń w jeden plik w celu wydajnego udostępniania danych.

Planowanie misji
Moduł do planowania misji w Leica Pegasus:Manager wspiera Cię w przygotowaniu skanowania, obliczając najlepszy czas na zebranie danych - na podstawie konstelacji satelitarnych, pozycji słońca, położenia stacji bazowych GNSS i dostępności sygnału GNSS, na który wpływ mają budynki w miastach. Jako wynik, moduł do planowania misji umożliwia oszacowanie dokładności twojej misji.


Przetwarzanie danych
Moduł do przetwarzania danych w Leica Pegasus:Manager zapewnia szybką i wydajną pracę. Łączy dane pozyskane przez IMU, GNSS, kamery i skaner laserowy w celu opracowania zintegrowanego rozwiązania. Zintegrowane obliczanie trajektorii za pomocą GNSS i IMU, automatycznie optymalizuje parametry przetwarzania, aby uzyskać najwyższą dokładność trajektorii - bez ręcznej interakcji. Zestaw danych 3D składa się ze skalibrowanej i georeferencjonowanej kombinacji punktów oraz obrazów zgromadzonych w całym projekcie. Wszystkie dane mogą być wizualizowane w bezpłatnej przeglądarce, eksportowane do plików w najpopularniejszych formatach lub eksportowane online za pomocą Leica Pegasus WebViewer.


SLAM (jednoczesna lokalizacja i mapowanie)
Moduł SLAM w Leica Pegasus:Manager umożliwia obliczenie trajektorii za pomocą GNSS i IMU na obszarach bez sygnału GNSS - nawet podczas pozyskiwania danych w pomieszczeniach. Jest to metoda określania trajektorii poprzez porównanie poprzedniej pozycji z bieżącą lokalizacją. Narzędzie SLAM QC umożliwia graficznie sprawdzenie i dalsze udoskonalenie obliczeń SLAM poprzez ocenę i wizualizację wyników.


Rektyfikacja trajektorii
Moduł do rektyfikacji trajektorii w Leica Pegasus:Manager jest dostępny w dwóch wersjach: Podstawowy i zaawansowany; oferują różne poziomy rektyfikacji trajektorii w zależności od potrzeb i poziomu umiejętności. Rektyfikację można przeprowadzić za pomocą automatycznego wykrywania wspólnych punktów (punktów wiążących) między wieloma przejazdami lub poprzez obsługę celów, takich jak „szewrony”, kule, cele oparte na obrazie lub dowolna kombinacja powyższych.

Zaawansowana funkcja MultiPass pozwala użytkownikowi łączyć dane, które zostały pozyskane wiele razy, przykładowo jadąc lub omijając tą samą trasę w tym samym projekcie, na przykład, skanując drogę lub autostradę z wieloma pasami ruchu.


Narzędzie do rozmazywania twarzy pieszych i tablic rejestracyjnych pojazdów
W czasach, gdy prywatność jest kwestią chronioną prawem, narzędzie do rozmazywania twarzy pieszych i tablic rejestracyjnych pojazdów jest niezbędne w Leica Pegasus:Manager i jest aktywowane przez dedykowaną licencję. Ten zaawansowany algorytm automatycznie wykrywa samochody oraz ludzi i całkowicie je zamazuje, aby stały się nierozpoznawalne. Ten proces jest w pełni automatyczny i jest około 30 razy szybszy w porównaniu do edycji ręcznej. Jest to niezbędne narzędzie dla każdego, kto udostępnia swoje dane klientom indywidualnym lub instytucjom.


Road:Factory
Road:Factory jest modułem Leica Pegasus: Manager, który automatyzuje ekstrakcję i obliczanie najważniejszych elementów drogi pozyskanych za pomocą systemu Pegasus. Zwiększa wydajność skanowania kinematycznego drogi poprzez całkowicie cyfrowy przepływ pracy, znacząco redukując czas przetwarzania i edycji danych dzięki automatyzacji. Nasze cyfrowe modele pracy skupiają się na radykalnym skróceniu czasu interakcji człowieka z maszyną podczas prac wymagających jego ingerencji!

Funkcja klasyfikacji opiera się na AI (sztuczna inteligencja) i algorytmach uczenia maszynowego, które są podstawą naszych narzędzi do zbiorowej ekstrakcji obiektów, wyodrębniających dziesiątki lub setki kilometrów za pomocą „jednego kliknięcia” z niewiarygodną szybkością.


Rail:Factory
Rail:Factory jest modułem Leica Pegasus: Manager, który automatyzuje ekstrakcję i obliczanie najważniejszych elementów trasy kolejowej. Dzięki funkcji ekstrakcji zbiorowej, moduł ten umożliwia użytkownikowi obliczenie, na przykład, geometrii torów kolejowych oraz szybką i wydajną ekstrakcję przewodów elektrycznych. Testy prześwitów 3D dowolnego obiektu, automatyczne wyodrębnianie obiektów i automatyczne wykrywanie peronów kolejowych to tylko niektóre z funkcji zintegrowanych w module Pegasus:Manager Rail:Factory, formalnie znany jako pakiet oprogramowania SiRail.


ATrack
Leica ATrack to moduł Leica Pegasus:Manager, który precyzyjnie oblicza i wyodrębnia elementy geometrii szyn jako położenie toru w 2D oraz jego wysokość (gradient 1D) dzięki wykorzystaniu automatycznych funkcji z oprogramowania Rail:Factory. Na podstawie punktów leżących na osi, ATrack oblicza krzywizny i parametry każdego elementu. Zaawansowane obliczenia geometrii toru umożliwiają optymalizację geometrii toru w 2D.


RealTime data exchange
to moduł Leica Pegasus:Manager, który umożliwia szybkie i bezpośrednie przesyłanie współrzędnych 3D między Leica Pegasus:Manager i oprogramowaniem pochodzącym od innych firm. Obrazy 360° skalibrowane na chmury punktów umożliwiają proste, wirtualne pomiary jednym kliknięciem.


Leica Pegasus Viewer
Leica Pegasus Viewer to bezpłatne oprogramowanie, które pozwala szybko sprawdzić jakość i dokładność pozyskanych danych przez system do skanowania kinematycznego Pegasus. Wyświetla pozyskane dane podczas misji i umożliwia użytkownikowi bezproblemowe poruszanie się po obrazach oraz chmurach punktów. Przeglądarka Leica Pegasus Viewer umożliwia wykonywanie pomiarów na podstawie zdjęć i danych LiDAR oraz tworzenie raportów poprzez łączenie informacji GIS ze zdjęciami pochodzącymi z Pegasus i danymi LiDAR.

Leica Pegasus:WebViewer

Odkryj nową, niezależną od przeglądarki platformę udostępniania danych zarejestrowanych za pomocą mobilnych rozwiązań kinematycznych Leica Geosystems
Odkryj nową, niezależną od przeglądarki platformę udostępniania danych zarejestrowanych za pomocą mobilnych rozwiązań kinematycznych Leica Geosystems

Reality Capture Newsletter

Kliknij tutaj, aby zapisać się do naszego regularnego biuletynu i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi przechwytywania rzeczywistości.
Kliknij tutaj, aby zapisać się do naszego regularnego biuletynu i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi przechwytywania rzeczywistości.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.

Historie i Spostrzeżenia

Odkryj, jak technologia mobilnego mapowania umożliwia naszym klientom regularne rejestrowanie i digitalizację w 3D zmieniającego się otoczenia.
Odkryj, jak technologia mobilnego mapowania umożliwia naszym klientom regularne rejestrowanie i digitalizację w 3D zmieniającego się otoczenia.