Rozwiązanie do monitoringu Leica GeoMoS

System Leica do automatycznego monitoringu deformacji

Rozwiązanie do monitoringu Leica GeoMoS

Leica GeoMos jest rozwiązaniem, które zapewnia wszechstronność potrzebną podczas realizacji projektów monitoringu. Umożliwia szybkie zrozumienie skomplikowanych danych oraz daje możliwość szybkiego reagowania na zaistniałe sytuacje. Leica GeoMoS może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika dzięki szerokim możliwościom personalizacji i różnym pakietom licencyjnym. Oprogramowanie to jest odpowiednie do realizacji stałych i okresowych projektów oraz kampanii pomiarowych, jest kompleksowym rozwiązaniem do monitoringu, które oferuje najwyższą dokładność i niezawodność.

Leica GeoMoS to kluczowy system ułatwiający realizację wielu projektów z zakresu monitoringu, jest rozwijany od ponad 20 lat przez grupę najbardziej doświadczonych inżynierów!

Rejestracja danych
Leica GeoMoS łączy się z dowolnym sensorem do monitoringu lub oprogramowaniem, zarówno z urządzeniami Leica Geosystems jak i innych producentów. Elastyczne opcje komunikacji umożliwiają bezproblemową łączność, kontrolę sensorów i natychmiastowy zapis i analizę danych. Leica GeoMoS API umożliwia integrację danych z Twoim systemem. Wykorzystanie zautomatyzowanych strumieni danych korzystających z wielu otwartych standardów umożliwia łatwe, ale jednocześnie zaawansowane łączenie danych z wielu sensorów. Moduł GeoMoS Monitor zapewnia obsługę ciągłego cyklu pomiarowego korzystając z planowania wykorzystania sensorów, może zapisywać wszystkie ważne dane w jednej bazie danych SQL.

Główne oprogramowanie
Dzięki wykrywaniu wartości odstających, sprawdzaniu poprawności danych, filtrowaniu i ponownym pomiarom automatycznym, dane pozyskane z sensorów geodezyjnych, geotechnicznych, meteorologicznych i innych są dokładne i wiarygodne. W przypadku wystąpienia niepokojącego zdarzenia, jeśli status systemu oraz kontrola wartości granicznych jest aktywna, na czas zostaną powiadomione wskazane osoby, za pomocą odpowiedniego komunikatu (email, SMS, alarm). Zaawansowane obliczenia matematyczne i połączenie obserwacji z różnych sensorów zapewniają najwyższą stabilność i dokładność monitoringu.

Obrazowanie pomiarów
Leica GeoMoS Imaging to rozszerzenie oprogramowania GeoMoS umożliwiające obsługę zobrazowań. Jest to technologia do monitoringu, która dostarcza informacje pozyskiwane z obrazów do celów opracowania dokumentacji, kontroli i wykrywania zmian w monitorowanych obiektach. Widok na żywo z funkcją joysticka oraz ciągły wizualny podgląd monitorowanych projektów zwiększa produktywność użytkowników i oferuje wszystkie niezbędne informacje umożliwiające szybkie i świadome podejmowanie decyzji.

Wizualizacja i raportowanie
Wszechstronne i wydajne oprogramowanie GeoMoS Now! może zostać zainstalowane na komputerze lokalnym lub w chmurze, umożliwiając dostęp do wyników pomiarów o każdej porze, z dowolnego miejsca. Dokładne informacje o stanie projektów otrzymasz za pomocą różnych wykresów, obrazów, map, tabel i skanów deformacji, znajomość projektowania aplikacji sieciowych nie jest konieczna. Dodawaj zewnętrzne linki do swoich projektów lub korzystaj z GeoMoS Now! Interfejs API umożliwiający bezpieczne wstawianie wizualizacji projektów na dowolne strony internetowe. Możesz również udostępnić podgląd projektu i raporty dowolnej liczbie Użytkowników.

Leica GeoMoS Monitor

 

 

Leica GeoMoS Edge

Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.
Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.

Obrazowanie GeoMoS

Zapoznaj się z obrazowaniem GeoMoS firmy Leica Geosystems oglądając film.

Leica GeoMos AnyData

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami monitorującymi Leica Geosystems, oglądając wideo.

Kontakt w sprawie rozwiązań GeoMoS

Uzyskaj próbną licencję na GeoMoS Now! Survey Edition lub poproś o dodatkowe informacje.
Uzyskaj próbną licencję na GeoMoS Now! Survey Edition lub poproś o dodatkowe informacje.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.