ISO9001-14001 sertifikater

Sertifikater for styringssystem

ISO9001 - 14001 sertifikater

Leica Geosystems AGs produksjonsanlegg oppfyller også kravene til miljøstandard i ISO 14001. Det integrerte styringssystemet omfatter også krav til samfunnsansvar og håndtering av helse og sikkerhet i arbeidet.

Vi sørger for at styringssystemet blir regelmessig gjennomgått og oppdatert for å sikre kontinuerlig forbedring, gjennom regelmessige interne gjennomganger og tilsyn, samt tilsyn utført av et eksternt, uavhengig og akkreditert evaluerings- og sertifiseringsorgan.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.