Georadar dla każdego - Leica DSX

Studium przypadku

Autor: Renata Barradas Gutiérrez

Zastosowanie technologii georadarowej (GPR) ogranicza się do wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, przeszkolonych w zakresie tłumaczenia trudnych do wykonania radarogramów. Nowo zapowiadane rozwiązanie Leica DSX w zakresie wykrywania instalacji podziemnych zmienia ten stan rzeczy poprzez demokratyzację technologii georadarowej, dzięki czemu staje się dostępne dla mniej doświadczonych użytkowników.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób ta technologia GPR przyczynia się do zwiększenia wydajności i digitalizacji procesów pracy w zakresie mapowania i lokalizacji mediów, Reporter skontaktował się z Agatą Fischer, dyrektorem ds. wykrywania i usług w Leica Geosystems. Oto, co miała do powiedzenia.


Czym jest rozwiązanie DSX do wykrywania instalacji podziemnych?

Rozwiązanie DSX do detekcji instalacji podziemnych jest przenośnym georadarem zaprojektowanym w celu dostarczenia użytkownikom najnowszych osiągnięć w dziedzinie detekcji mediów z uproszczonym procesem pracy, zautomatyzowanym przetwarzaniem danych i najwyższą dokładnością. Użytkownicy mogą teraz łatwo zlokalizować podziemne obiekty użyteczności publicznej, które są wyraźnie widoczne w oprogramowaniu DXplore. DXplore jest intuicyjnym oprogramowaniem, które daje użytkownikom możliwość łatwego łączenia się z różnymi systemami pozycjonowania i przeprowadzania weryfikacji instalacji na miejscu. Rozwiązanie to łączy w sobie najwyższą technologię GPR z najlepszą w swojej klasie dokładnością pozycjonowania urządzeń Leica Geosystems.


W jaki sposób DSX upraszcza wykrywanie instalacji?

 

Dzisiaj, jeden dzień zbierania danych za pomocą GPR skutkuje jednym do dwóch dni post-processingu danych w biurze. Rozwiązanie Leica DSX upraszcza ten proces dzięki najbardziej niezawodnej, prostej i automatycznej procedurze wykrywania każdego rodzaju instalacji i generowania trójwymiarowej mapy mediów w terenie.

Użytkownicy nie muszą już interpretować surowych danych radarowych i interpretować hiperboli, ponieważ DSX wyświetla wyniki w sposób jasny i bezpośredni w terenie dzięki automatycznemu przetwarzaniu i analizie danych za pomocą GPR. Cyfrowa mapa użytkowa jest generowana w terenie w ciągu kilku minut i może zostać wyeksportowana do chmury DX-owej i oprogramowania Hexagon w celu dalszej integracji z dodatkowymi danymi. Dzięki temu rozwiązaniu do wykrywania instalacji, firma Geosystems wprowadza na rynek bardziej wydajny, solidny i łatwy w obsłudze system GPR, umożliwiający użytkownikom wykrywanie mediów na miejscu i łatwe sprawdzanie jakości danych w czasie rzeczywistym, bez konieczności czekania na zatwierdzenie pracy przez ekspertów biurowych.


Kto powinien korzystać z rozwiązania detekcji instalacji Leica DSX?

DSX został zaprojektowany dla użytkowników, którzy muszą lokalizować, unikać lub mapować zakopane instalacje w bezpieczny, szybki i niezawodny sposób. To rozwiązanie ułatwia pracę firmom zajmującym się naprawą i konserwacją dróg i infrastruktury, a także geodetom bez doświadczenia w zakresie georadarów, którzy muszą mapować podziemne obiekty użyteczności publicznej.


Dlaczego ktoś miałby inwestować w rozwiązanie do wykrywania instalacji Leica DSX?

Każdego dnia na całym świecie dochodzi do uszkodzeń instalacji podziemnych. Koszt uszkodzonej infrastruktury zaczyna się od 1 000 euro i może sięgać nawet 100 000 euro. Zlecenie eksperta do wykonania prac związanych z wykrywaniem instalacji może również kosztować wiele tysięcy euro. Ponadto, ekspert może nie zawsze być dostępny, kiedy go potrzebujesz. Inwestując w DSX oszczędzasz na kosztach uszkodzeń, kosztach pomiarów mediów oraz przestoju na uszkodzeniach i szkoleniach.


Czym różni się rozwiązanie detekcji mediów Leica DSX od DS2000?

DS2000 to rozwiązanie do pomiarów użytkowych dla doświadczonych użytkowników. Przetwarzanie i interpretacja danych wymaga doświadczenia, głębokiego zrozumienia georadaru i przeszkolenia użytkowników, którzy będą obsługiwać sprzęt. Z drugiej strony, DSX jest przeznaczony dla niedoświadczonych i początkujących użytkowników GPR, ponieważ oprogramowanie DXplore eliminuje złożoność przetwarzania danych, dzięki czemu użytkownicy mogą wykrywać zakopane instalacje. Nawet użytkownik bez wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie GPR może wykryć narzędzia na miejscu.


Jak działa system detekcji Leica DSX?

Po zdefiniowaniu pola do wykrywania zakopanych instalacji, użytkownik może zbierać dane metodą siatki z liniami w kierunku podłużnym i poprzecznym. Po zakończeniu zbierania danych, oprogramowanie DXplore wyraźnie pokazuje wykryte narzędzia przy minimalnej interakcji z użytkownikiem. Po wyświetleniu wykrytych rur w oprogramowaniu, użytkownicy mogą je przenieść za pomocą DSX lub systemu pozycjonowania. Użytkownicy mogą albo zaznaczyć instalacje na ziemi, albo wyeksportować mapę mediów do maszyny, która wykona wykop.

 

Agatha Fischer,
Business director of detection and services at Leica Geosystems, part of Hexagon

Reporter subscription

Receive the latest updates about Reporter magazine.
Receive the latest updates about Reporter magazine.

Contact Leica Geosystems

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Reporter 86

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Zdjęcia klientów z całego świata

Dookoła świata. Każdego dnia. Każdego dnia.
Dookoła świata. Każdego dnia. Każdego dnia.