Geodezja i inżynieria

Kataster

Ważne jest wyznaczenie i odtwarzanie ustalonych granic w terenie. Nasze rozwiązania pomagają geodetom i instytucjom rządowym w utrzymywaniu różnego rodzaju rejestrów.

Inżynieria

Inżynieria jest niezbędna w dzisiejszej nowoczesnej i zglobalizowanej cywilizacji. Posiadając dokładne pomiary i bieżące dane, profesjonaliści kształtują nasz świat.

Geodezja i punkty osnowy

Zadania związane z zakładaniem punktów osnowy i obliczaniem współrzędnych geodezyjnych wymagają precyzyjnych instrumentów. Zaufaj naszym wiodącym tachimetrom, odbiornikom...

Mapowanie

Podczas opracowywania tradycyjnych map lub modeli cyfrowych, potrzebujesz dokładnych danych. Nasze rozwiązania umożliwiają najbardziej realistyczne odwzorowanie wszelkich...

Pomiary sejsmiczne

Podczas prowadzenia eksploracji podziemnych zasobów naturalnych, potrzebujesz wiarygodne i dokładne dane. Nasze rozwiązania do pomiarów sejsmicznych dostarczają szczegółowe...