Bransjer

Reality capture

Vi legger vekt på innsamling av mest mulig nøyaktige og oppdaterte data for å skape en reell digital verden. Fagpersoner kan modifisere designet for å forbedre alle anlegg.
Vi legger vekt på innsamling av mest mulig nøyaktige og oppdaterte data for å skape en reell digital verden. Fagpersoner kan modifisere designet for å forbedre alle anlegg.

Landmåling og anlegg

Med mer enn 200 års erfaring kjenner vi godt til de daglige arbeidsoppgavene innen landmåling og anlegg. Overvinn utfordringene med våre felt-til-kontor-løsninger.
Med mer enn 200 års erfaring kjenner vi godt til de daglige arbeidsoppgavene innen landmåling og anlegg. Overvinn utfordringene med våre felt-til-kontor-løsninger.

Bygninger

Verdens befolkning øker i gjennomsnitt med 80 millioner mennesker hvert år. Denne veksten støttes av ingeniører og byggearbeidere med våre bygningsløsninger.
Verdens befolkning øker i gjennomsnitt med 80 millioner mennesker hvert år. Denne veksten støttes av ingeniører og byggearbeidere med våre bygningsløsninger.

Samfunnssikkerhet

Fagpersoner innen offentlig sikkerhet trenger pålitelige instrumenter for å sikre tryggheten i samfunnet. Vi leverer løsninger som gir håndfaste bevis.
Fagpersoner innen offentlig sikkerhet trenger pålitelige instrumenter for å sikre tryggheten i samfunnet. Vi leverer løsninger som gir håndfaste bevis.

Store byggeprosjekter

Vi dekker alle behov innen store byggeprosjekter, fra luftbårne sensorer der det er behov for infrastruktur, til totalstasjoner for måling av eksisterende anlegg.
Vi dekker alle behov innen store byggeprosjekter, fra luftbårne sensorer der det er behov for infrastruktur, til totalstasjoner for måling av eksisterende anlegg.

Transport

Bedre transportinfrastruktur forbedrer livskvaliteten og har politiske, humanitære og økonomiske virkninger. Vi tilbyr løsninger for alle prosjektfaser.
Bedre transportinfrastruktur forbedrer livskvaliteten og har politiske, humanitære og økonomiske virkninger. Vi tilbyr løsninger for alle prosjektfaser.

Energi og kraftverk

Etter hvert som et anlegg blir eldre, må operatørene vite hvordan anlegget kan moderniseres på en god måte. Våre løsninger innhenter og analyserer data som hjelper deg å ta gode beslutninger.
Etter hvert som et anlegg blir eldre, må operatørene vite hvordan anlegget kan moderniseres på en god måte. Våre løsninger innhenter og analyserer data som hjelper deg å ta...

Monitorering

Naturlige formasjoner og menneskeskapte konstruksjoner utsettes for enorme belastninger. Vær kontinuerlig på vakt for potensiell risiko med våre mange monitoreringsløsninger.
Naturlige formasjoner og menneskeskapte konstruksjoner utsettes for enorme belastninger. Vær kontinuerlig på vakt for potensiell risiko med våre mange monitoreringsløsninger.

Rør og kabler

Alle forventer uavbrutt forsyning av vann, strøm og andre offentlige tjenester. Med løsninger for innhenting og administrasjon av eiendomsdata, kan leverandører av offentlige tjenester sikre kontinuerlig drift.
Alle forventer uavbrutt forsyning av vann, strøm og andre offentlige tjenester. Med løsninger for innhenting og administrasjon av eiendomsdata, kan leverandører av...

Mining

Creating a safe mining environment while ensuring tools are safe are priorities in the field. Our solutions for mine infrastructure do just that.
Creating a safe mining environment while ensuring tools are safe are priorities in the field. Our solutions for mine infrastructure do just that.

Agriculture

Resources are being maxed by a world population of more than 7 billion. The best use of available land for agriculture relies on precise farming.
Resources are being maxed by a world population of more than 7 billion. The best use of available land for agriculture relies on precise farming.

Naturressurser

Hver dag øker verdens befolkning med et antall som tilsvarer en storby, det stiller krav til verdens ressurser. Våre løsninger støtter dem som arbeider for å avlaste dette presset.
Hver dag øker verdens befolkning med et antall som tilsvarer en storby, det stiller krav til verdens ressurser. Våre løsninger støtter dem som arbeider for å avlaste dette...

Forskning og utdanning

Innhenting og analyse av vitenskapelige data danner grunnlaget for utvikling på alle felt. Vi har løsningene du trenger for å oppfylle alle typer forskningsmål.
Innhenting og analyse av vitenskapelige data danner grunnlaget for utvikling på alle felt. Vi har løsningene du trenger for å oppfylle alle typer forskningsmål.

Sport og underholdning

Våre reality capture-løsninger leverer de aller beste resultatene innen sport og underholdning, og brukes til alt fra nøyaktig måling av vinnerhoppet til å skape virtuelle virkeligheter.
Våre reality capture-løsninger leverer de aller beste resultatene innen sport og underholdning, og brukes til alt fra nøyaktig måling av vinnerhoppet til å skape virtuelle...