Pozyskiwanie danych o terenie

Leica Nova MS60

Jeden instrument do wszystkich zadań geodezyjnych, wprowadzający fuzję różnych czujników na kolejny poziom.

Leica Pegasus:Two

Niezależne od samochodu rozwiązania do skanowania kinematycznego.

Systemy UAV

Inteligentne rozwiązanie do mapowania z powietrza na potrzeby geodezji i budownictwa.