Monitorering

Monitorering i realtid räddar liv

Leica Geosystems har 200 års erfarenhet av högprecisionsmätteknik och mer än 30 års erfarenhet av automatiserad deformationsövervakning. Tack vare omfattande kompetens vad gäller insamling, hantering och analys av kartdata för deformationsövervakning bidrar Leica Geosystems till att ny hårdvara och programvara ständigt utvecklas samt till att nya övervakningsstandarder etableras på marknaden.

Varje övervakningsprojekt är unikt. Leica Geosystems övervakningslösningar är mångsidiga och flexibla och kan därför enkelt integreras i olika projekt, oavsett om det handlar om övervakning av miljöer, byggnader eller andra objekt. Oavsett om det handlar om kartläggning av påverkan orsakad av mänsklig aktivitet eller naturfenomen kan du känna dig tryggt förvissad om att du får tillgång till en beprövad lösning med fokus på säkerhet, prestanda och hållbarhet när du väljer en lösning från Leica Geosystems.

Byggnader och konstruktioner
Transportinfrastruktur
Övervakning av miljö och natur
Energinfrastruktur
Gruvbrytning

Planering

 

I planeringsfasen av ett projekt är övervakning till stor hjälp, inte minst när det gäller förstudier, samt analys och utvärdering av en byggarbetsplats. Med hjälp av insamlade data kan man fastställa markstabiliteten och utvärdera om platsen överhuvudtaget lämpar sig för byggnation innan något arbete påbörjas.

Genomförande

 

Yttre påverkan och ständiga rörelser kan utgöra stora risker i byggprojekt, vilket i sin tur riskerar att påverka hälsan och säkerheten för dem som arbetar på och runt arbetsplatsen. För att upptäcka oönskade rörelser och förskjutningar på arbetsplatsen och kringliggande områden måste övervakning ske under hela byggfasen.

Övervakning av konstruktionen

 

Med övervakning över tid kan man säkerställa stabiliteten i befintliga konstruktioner, eftersom man tydligt ser effekterna av underhåll och åldrande, samt potentiella effekter till följd av byggnation i närområdet, seismisk aktivitet och andra naturfenomen.

 

Med en övervakningslösning från Leica får du tillgång till en skalbar lösning som förenklar arbetsflödet och hjälper dig att visualisera data.

Börja smått


Övervakning kan verka skrämmande om man saknar eller har begränsad erfarenhet på området. För att övertyga om fördelarna kan man alltid börja småskaligt. Allt som krävs är en totalstation med tillhörande övervakningsprogram. En övervakningslösning är skalbar och kan enkelt anpassas till större projekt med övervakning i realtid genom att kompletteras med ytterligare hårdvara och programvara från Leica Geosystems och övervakningslösningar från IDS GeoRadar.

Enkelt arbetsflöde


Leica Geosystems övervakningslösningar kan enkelt integreras med såväl hårdvara som mjukvara. Sensorerna är enkla att installera på plats och kopplas omedelbart till molnet eller till GeoMoS, vår programvara för deformationsövervakning. På så sätt får du tillgång till information så snart en rörelse eller förändring registreras. Resultaten visualiseras och är lättillgängliga från webbläsaren i valfri mobil enhet när du vill.

Har du frågor? Vi har svaren!

Be oss om råd.