Monitorowanie zapór i zbiorników wodnych

Kompletne rozwiązanie do monitorowania zapór i ich infrastruktury

 
Zapory i zbiorniki wodne są wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę, ochrony przeciwpowodziowej, składowania odpadów i wytwarzania energii wodnej, dlatego zapewniają istotne korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Bezpieczna eksploatacja i konserwacja ich infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony ludzi, mienia i środowiska w ich otoczeniu.

Monitorowanie deformacji tych struktur zapewnia informacje o ruchach w czasie rzeczywistym, dzięki czemu umożliwia podejmowanie świadomych decyzji opartych na faktach, umożliwiając szybkie i krytyczne decyzje w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa i skutecznego zarządzania ryzykiem.

Total Monitoring to połączenie danych z czujników geodezyjnych (tachimetrów, GNSS lub niwelatorów) z czujnikami geotechnicznymi i środowiskowymi (czujniki nachylenia, inklinometry/IPI, piezometry, stacje pogodowe itp.) oraz radarami interferometrycznymi. Zapewnia to pełny obraz zachodzących zdarzeń, pomagając w lepszym zrozumieniu niestabilności i ruchów.
 

Dlaczego monitorowanie zapór jest tak ważne?

  1. Sezonowe zmiany temperatury i poziomu wody powodują ruchy zapór i zbiorników wodnych. Aby zarządzać tak dynamiczną strukturą i analizować różne wartości naprężeń i odkształceń, niezbędne jest monitorowanie. Zapewnienie świadomości i wczesnego wykrywania odkształceń w celu zapewnienia bezpiecznej, ciągłej pracy. Automatyczne wykrywanie zmian geometrii, poszerzania się pęknięć i ugięcia ścian za pomocą technologii monitorowania.
  2. Zagrożenia naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi lub burze, mogą znacząco wpłynąć na zaporę lub ją uszkodzić, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania jest niezbędny do dostarczania informacji o tym, jak deformują one konstrukcję poprzez monitorowanie. Ma to kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka związanego z takimi zagrożeniami i podjęcia wczesnych działań naprawczych. 
  3. Unikanie dodatkowych zagrożeń podczas konserwacji, gdy na zaporze przeprowadzane są naprawy i modernizacje. Każda wprowadzona czynność, która może zwiększyć ryzyko awarii strukturalnej i spowodować ruchy lub odkształcenia, musi być stale monitorowana i oceniana. Zbieranie i przeglądanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym za pomocą monitorowania odkształceń w celu usprawnienia operacji przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.
  4. Monitorowanie długoterminowego stanu strukturalnego zapory i jej infrastruktury, która jest podatna na zmiany spowodowane starzeniem się. Zapewnienie inżynierom danych do oceny integralności strukturalnej w czasie, z wykorzystaniem danych do wczesnego wykrywania problemów, które, jeśli nie są monitorowane, mogą spowodować katastrofalne awarie.

Ten film zawiera pomocne przykłady instalacji monitorujących na zaporach i zbiornikach wodnych. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy projekt monitorowania jest wyjątkowy i wymaga specjalnie dostosowanego systemu. Nasi eksperci ds. monitoringu z przyjemnością znajdą odpowiednie rozwiązanie dla Twojej infrastruktury.
Przykłady wdrożeń

Łączenie technologii monitorowania zapór w czasie rzeczywistym

Po katastrofalnych naruszeniach zapór w Brazylii w 2015 i 2019 r. firmy zwiększyły swoje inwestycje w systemy monitorowania w celu oceny stabilności zapór osadowych, podejmowania działań zapobiegawczych i umożliwienia terminowego ostrzegania przed nagłymi zdarzeniami.
Po katastrofalnych naruszeniach zapór w Brazylii w 2015 i 2019 r. firmy zwiększyły swoje inwestycje w systemy monitorowania w celu oceny stabilności zapór osadowych, podejmowania działań zapobiegawczych i umożliwienia terminowego ostrzegania przed nagłymi zdarzeniami.

Projektowanie systemu monitorowania zapory

East Bay Municipal Utility District (EBMUD) dysponował technologią umożliwiającą zdalne monitorowanie wysokości korony tych zapór i wałów przeciwpowodziowych z lepszą rozdzielczością czasową.
East Bay Municipal Utility District (EBMUD) dysponował technologią umożliwiającą zdalne monitorowanie wysokości korony tych zapór i wałów przeciwpowodziowych z lepszą rozdzielczością czasową.

Wykorzystanie GNSS do monitorowania infrastruktury hydroenergetycznej

Enel Green Power, światowy lider w sektorze energii odnawialnej, zainicjował roczny projekt mający na celu ocenę korzyści płynących z wykorzystania automatycznego systemu monitorowania GNSS firmy Leica do pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym 24/7.
Enel Green Power, światowy lider w sektorze energii odnawialnej, zainicjował roczny projekt mający na celu ocenę korzyści płynących z wykorzystania automatycznego systemu monitorowania GNSS firmy Leica do pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym 24/7.
Oprogramowanie

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Leica GeoMoS Edge

Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.
Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.

Leica GeoMoS Now!

Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Produkty sprzętowe

Leica Nova TM60: tachimetr do monitoringu

Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń
Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń

Leica ComBox60

Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.
Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.

Czujniki geotechniczne

Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych
Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych

Leica Nova MS60

Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.
Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.

Leica GM30

Wszechstronny odbiornik GNSS do monitoringu.
Wszechstronny odbiornik GNSS do monitoringu.

Leica GMX910

Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.
Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.


Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Pozwól nam Cię wesprzeć