Łączenie technologii monitorowania zapór w czasie rzeczywistym

Studium przypadku

aerial map depicting monitoring technologies at a tailings dam in Brazil

Autor: Rafael Cruz, Rogerio Weigert, Megan Hansen 

Zbiorniki odpadów poflotacyjnych, w których przechowywane są produkty uboczne wydobycia, wymagają ciągłego monitorowania i analizy w celu utrzymania bezpieczeństwa pobliskich społeczności i pracowników oraz ochrony środowiska przed narażeniem na odpady górnicze. Po katastrofalnych naruszeniach zapór w Brazylii w 2015 i 2019 roku, firmy z sektora mineralnego zwiększyły swoje inwestycje w systemy monitorowania w celu oceny stabilności zapór osadowych, podejmowania działań zapobiegawczych i umożliwienia terminowego ostrzegania przed nagłymi zdarzeniami. 

Mineração Morro do Ipê (MMI), firma zarządzająca dwiema kopalniami w Brazylii, dbająca o bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, monitoruje swoje tamy osadowe w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym za pomocą najnowocześniejszych czujników i oprogramowania Hexagon Geosystems, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji dzięki kompleksowym danym. 


Droga naprzód: Poprawa bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w kopalniach w Brazylii   

Zbiorniki odpadów poflotacyjnych przechowują odpady, które gromadzą się podczas przetwarzania skał w celu wydobycia cennych minerałów i metali. W Brazylii i poza jej granicami monitorowanie tam osadowych ma kluczowe znaczenie dla ochrony lokalnych społeczności i zapobiegania katastrofom ekologicznym. Tamy te, otoczone konstrukcjami ziemnymi, rosną stopniowo wraz z generowaniem dodatkowych odpadów przez cały okres eksploatacji kopalni. Jeśli nie są starannie monitorowane i zarządzane, mogą wystąpić awarie strukturalne, uwalniając odpady w dół rzeki bez ostrzeżenia.

W 2015 i 2019 r. w Brazylii miały miejsce dwa głośne przykłady, kiedy to w obu przypadkach tamy w regionie Minas Gerais uległy katastrofalnym awariom, które uwolniły potoki skroplonych odpadów, niszcząc lokalne społeczności, zanieczyszczając wodę i powodując śmierć wielu osób. 

Jednak firmy wydobywcze w Brazylii szukają obecnie sposobu na poprawę bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Mineração Morro do Ipê (MMI), założona w 2016 r., jest firmą zaangażowaną w tę misję w kopalniach Ipê i Tico-Tico oraz zakładach przetwórstwa rudy żelaza w regionie Serra Azul w Brazylii. Dąży do tego celu poprzez holistyczne rozwiązanie z ciągłym monitorowaniem geodezyjnym przemieszczeń strukturalnych i monitorowaniem radarowym w celu zapewnienia ostrzeżeń w przypadku nagłych zdarzeń.