Modelowanie hałasu

Leica RealCity

Rozwiązanie do mapowania obszarów miejskich do zastosowań związanych z koncepcją inteligentnego miasta

Sensor hybrydowy

Pierwszy na świecie sensor lotniczy do wykonywania zdjęć pozanadirowych z systemem LiDAR