Pomiary sejsmiczne

Mapowanie zasobów naturalnych na potrzeby przemysłu naftowego i gazowego oraz innego związanego z wydobyciem minerałów